This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fra råddent træ til eksklusivt kompositmateriale til hele verdens luksusindustri – Internationalisering og forretningsudvikling, Aarhus – Springboard

  • 20 Feb 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Innova Advokatfirma, kl 14:00 til 17:00 pa Mindet 2, 8000 Aarhus C
  • 0

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for tilmeldingerne til dette arrangement
  • Grundet stor interesse er der lukket for tilmeldingerne til dette arrangement

Registration is closed


Punkter til sparring

1. Next Step - internationalisering

a. Nye industrier og nye markeder

2. Professionalisering af produktionssetup og drift

3. Ledelsesstøtte

4. Finansiering af vækst


Branche: Mode og design (tøj, tekstil, møbler, lamper, interiør mv.), Industri/produktion

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Inspireret af alkymisterne der forvandlede bly til guld forvandler virksomheden ”affald” til eksklusive råmaterialer. Virksomheden forædler således naturlige råvarer, som i ubehandlet stand er uanvendelige til industrien, til et unikt produkt, der er standardiseret til industrien.

Virksomheden oplever en stigende efterspørgsel og ser et godt markedspotentiale, men står pt. i en situation, hvor den ikke kan vækste mere organisk pga. manglende ressourcer og setup.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

HR

In-, og Outsourcing

Internationalisering

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Produktion

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Økonomi & Regnskab


______________________________________________

Produkt/ydelse.

Virksomheden tilbyder industrien unikke kompositmaterialer, som er unikke pga. deres udtryk fra naturen, men samtidig har de mekaniske egenskaber, som kræves af industrien i fht. bearbejdning og det endelige produkt.

Kunden opnår differentiering fra konkurrenter, samt en forhøjet værdiforøgelse for enduser i form af æstetisk udtryk og storytelling værdi.

Der bliver altid taget udgangspunkt i råmaterialer som er billige i indkøb, så virksomheden kan opnå den højest mulige værditilførsel igennem forædlingsprocessen.


Markedet

Der er tale om luksus- og highend industrien, fordi kompositterne er dyre i indkøb og er kostbare at bearbejde.

Endvidere anvendes kompositteren til “statement” produkter, som har en signalværdi for omverdenen.


Kunder

De nuværende kunder er primært producenter af skæreredskaber og våben.

Virksomheden har opbygget er distributionsnetværk, der er geografisk inddelt og beskæftiger sig udelukkende med B2B.

Virksomheden er i dag er repræsenteret i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Rusland, Tyskland, Tjekkiet, Polen, Østrig, Italien, Frankrig, Spanien, USA, Canada, Kina, Sydafrika.

”End user” er typisk producenter men også hobbymagere som køber færdige emner til bearbejdning til kniv, kuglepen og lignende.


Konkurrenter

Virksomheden er pt. den eneste seriøse spiller på markedet som primært henvender sig til industrien med de 2 SBU’er xx Wood og xx Fossils. Der er andre amatører som laver lignende produkter i dårligere kvalitet og mindre mængde. Virksomhedens kompositmaterialer er unikke rent æstetisk, men der findes andre kompositmaterialer som i forvejen anvendes i industrien, såsom kulfiber, micarta og pakkawood. For virksomhedens kompositmaterialer gælder det at det er blandt de dyreste kompositte på markedet.


Ledelse

Daglig drift består af stifterne, hvor M står for produktion og udvikling. Dvs. han er ansvarlig for den danske og Kinesiske produktion. I Danmark er han selv driftsleder og i Kina er han i sparring med den kinesiske daglige leder.

Den anden stivter J står for forretningsdelen og har daglig dialog med de største distributører og leverandører, samt newbizz og har ca. 50-70 rejsedage om året i primært Europa og USA dækker over messer kunde besøg og indkøb.


Økonomi

Virksomheden er 100% selvfinansieret gennem en kassekredit. Virksomheden havde sidste år en omsætning på 3,8mio og et positivt resultat.

På nuværende setup ser virksomheden ingen muligheder for at kunne skalere tilstrækkeligt ved egenfinansiering og vil derfor være afhængig af yderligere finansiering eller kapitaltilførsel for at kunne komme videre med den næste fase.


Status

Virksomhedenhar etableret en plads på markedet indenfor luksusindustrien, dog primært indenfor skæreredskaber og våben, men har i 2017 indledt udviklings arbejde indenfor brilleindustrien og instrumentindustrien.

Virksomheden har nået et kapacitetsmaksimum og kan ikke vækste mere i det nuværende setup.


Vækstpotentiale/mål

Omsætning.

2020 >10mio.

2024 > 25-30mio.


Bestyrelse (behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Der er interesse for opsætning af en bestyrelse i virksomheden.


Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomheden har i alle tre kategorier produkter, som den er klar til at sende i markedet. Der er tale om inkrementale forbedringer ved det ene produktgruppe, men alle 3 produktgrupper bliver solgt i markedet og er gennemtestet.

Virksomheden står pt. I en situation, hvor den ikke kan vækste mere organisk, i det det danske setup ikke på nuværende tidspunkt kan godkendes af arbejdstilsynet og produktionsudstyr løbende er blevet udviklet, så det ikke er en standard kendt i industrien - idet det er egen opfindelse.

Ovenstående betyder at der ikke kan ansætte folk i Danmark. Det betyder at virksomheden rammer panden mod muren i form af manglende ressourcer.

Det resulterer i, at hverdagen ofte kommer til at virke som overlevelse, idet ressourcer konstant er utilstrækkelige på ovenstående områder.

Dette er en ærgerlig situation af stå i, fordi virksomheden i stigende grad vinder ind i forskellige industrier og kan se at der er stor interesse for produkterne samtidig med at virksomheden et langt stykke hen ad vejen er den største/stærkeste spiller på markedet.


Spørgsmål til panelet

1.Next Step - internationalisering

a.Nye industrier og nye markeder

b.Hvordan kommer virksomheden ind i nye industrier og nye markeder?

c.Hvilken penetreringsstrategi sørger for hurtig penetrering med minimal risiko og begrænsede investeringer.

2.Professionalisering af produktionssetup og drift

a.Hvordan laver virksomheden et professionelt produktionssetup.

b.Hvorledes opbygges en organisation til daglig drift og med potentiale til skalering

3.Ledelsesstøtte

a.Hvilke kompetencer kan der med fordel tilføres?

4.Finansiering af vækst

a.Hvordan kan væksten finansieres i og udenfor Danmark?


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software