, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Produktions- og handelsvirksomhed søger bestyrelsesformand, Syddanmark - Bestyrelsessøgning

  • 24 Jan 2018
  • 00:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, Syddanmark
  • 24

Registration


Registration is closed


Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen.

______________________________________________

Resume
Virksomheden, hvor der søges en bestyrelsesformand (m/k), er et selvstændigt datterselskab i en større koncern. Datterselskabet blev etableret i 2013 og beskæftiger sig med udvikling og salg af moduler til moderne byggerier/miljøer. Virksomheden har med sine produkter b.la. et værdi- og brandingmæssigt fokus på fremtidens resiliente struktur- og bygningsløsninger.

Virksomheden er en vækstorienteret SMV, der omsætter for et tocifret millionbeløb om året og har et mål om fortsat høje vækstrater både i nationalt såvel som internationalt perspektiv.

Bestyrelsesmøder
Ca. 4-6 møder per år evt. inkl. ét strategiseminar. Ejerleder, er dog åben overfor forslag til mødefrekvens, struktur og indhold. Kandidaten, skal dog stå til rådighed på telefon efter nærmere aftale.

Der søges
En bestyrelsesformand, der har lyst til og mod på at agere sparringspartner med virksomhedens ejer(e). Bestyrelsesformanden skal evne at kombinere de forretningsmæssige ambitioner med ejerleders ønske om høj, men målrettet vækst samt at man kan begå sig i en ejerledet virksomhed på en struktureret facon med korte beslutningsveje. Der stilles ingen krav til kandidatens geografiske tilhørsforhold i DK.

Faglige kompetencer
Erfaring med bestyrelsesarbejde i en ejerledet virksomhed gerne som formand, der løbende giver med-/modspil som aktiv sparringspartner. Det er vigtigt at kandidaten har faglig viden/kompetence indenfor byggeri, anlæg og byggeindustri, men det er ikke en forudsætning for at komme i betragtning til posten som bestyrelsesformand. Kandidaten, skal ligeledes have et ønske om/mulighed for at trække på/åbne op for sit netværk.

Endvidere ønskes der en kandidat med international erfaring med fokus på forretningsmodeller, gå-til-markedet etc. samt praktisk erfaring om salgs- og markedsføring herunder konceptudvikling, kundesegmentering etc. Har kandidaten ligeledes forståelse for og kendskab til strategimodeller og ledelse af strategiprocesser samt målstyring, vil det blive anset som værende et plus.

Personlige egenskaber
Godt kendskab til og forståelse for at arbejde med ejerledet virksomhed

Har mulighed for og lyst til at agere sparringspartner efter behov

Skal arbejde struktureret på et strategisk niveau

Kan udfordre direktion og ejergruppe uden at virke ”belærende” og med en uformel omgangstone

Erfaring med bestyrelsesarbejde og gerne som formand, vil blive foretrukket

Honorar
Aftales individuelt, men kandidater opfordres til at angive deres individuelle forventninger til et årligt honorar i ansøgningen.

Direktion
Adm. direktør

Bestyrelse
Etableret bestyrelse, men der ønskes yderligere udskiftning i samarbejde med den kommende formand

Ansøgning
Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.
Fristen for interessetilkendegivelse er onsdag d. 24. januar 2018
Ved ansøgning om bestyrelsesposten skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software