, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Sparring på Exit-strategi for to etablerede virksomheder (med samme ejerkreds). Fusion, frasalg, ekstern kapital, etablering af AB/bestyrelse? Aarhus - Springboard

  • 08 Mar 2018
  • 13:30 - 16:30
  • EY, kl 13:30 til 16:30 pa Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
  • 0

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 28. februar 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 28. februar 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

- Strategi for virksomhedssalg - hvad skal der til for at gøre selskaberne interessant for mulige købere?

- Strategiske partnerskaber til styrkelse af virksomhederne inden/ifm. et salg

- Udvidelse geografisk/adresser i DK og organisationen, herunder rekruttering og timing for ansættelse af ny direktør

- Etablering af Advisory Board/bestyrelse for begge selskaber nu


Branche: Internet, Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Vi driver i dag to virksomheder. Et Digital Marketing Bureau fra 2012 med 3 aktive mand i ejerkredsen samt et en Webshop Platform fra 2015 med 4 aktive mand i ejerkredsen.

Vi har en fælles målsætning om, at sælge begge virksomheder indenfor 6 år.

Vi har planlagt, at de kommende års vækst først og fremmest skal finansieres af sund drift. Vi er i proces omkring at optimere vores salgsteam og produktionsteam i begge virksomheder, som skal dokumentere business casen ift. skalering.


Kompetencer

B2B

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Ledelse

Markedskendskab Skandinavien

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Økonomi & Regnskab

______________________________________________

VIRKSOMHED 1:

Digitalt marketing bureau med speciale i strategi, rådgivning og eksekvering indenfor Google optimering (Pay per click og Søgemaskineoptimering) og SoMe optimering (Pay per click og Content).

Vi skaber værdi for vores kunder ved at tiltrække relevant trafik (besøgende) til deres online medier.

Vi løser vores kunder primære udfordring med at indhente relevant trafik til deres websites. Typisk foregår deet via forudgående analyser at målgrupper og segmentering efterfulgt af en målrettet eksekvering af kampagner.

Vi sælger primært vores produkter på abonnementsbaseret ydelser, hvor en kunde betaler per måned og en ny kunde binder sig i min. 6 måneder og herefter overgår til 30 dages opsigelse.

Vores sekundære produkttyper er analyser og opsætninger som faktureres enkeltvis på en fast pris model.

Vi henvender os til 2 målgrupper.

1.Netbutikker, som kender deres behov for vores produkter, og som derfor bruger os primært på rådgivning og eksekvering.

2.Større industrialiserede virksomheder, som ikke altid kender deres behov for vores produkter, hvorfor det er nødvendigt mere et større omfang af Analysearbejde. De bruger os både strategisk, rådgivende og ift. eksekvering.

Markedet er rigtig stort og konkurrencen er enorm. Succes’en ligger i at skabe gode kunderelationer og det langvarige samarbejde, hvor vi i fællesskab med kunden kan arbejde med strategien, udvikle den og lave resultater. De bedste resultater vi skaber kommer efter lange kundeforhold.

Vækstpotentialet er i vores optik stort. Digitaliseringen sker stadig i en lang række brancher, som endnu ikke kender deres behov for arbejde med online marketing. Fx målrettet rekruttering, tiltrækning af leads eller andre interessenter eller blot branding er nogle af de områder, som vi i fremtiden skal beskæftige os mere med.

Vores ledelsesteam består af 6 personer, hvoraf 3 er ejere. Vi har en fornuftig kompetenceprofil ift. produktudvikling, salg og kommercialisering, men er svagere på organisationsudvikling og ledelse.

Vores organisation som helhed er kendetegnet ved, at vi er meget specialiseret i vores produktion med højt produktkendskab, og en meget faglig datadrevet tilgang. Vi har de foregående år haft en ”udfordring” i at tænke for meget i produkt, fremfor værdi tilførsel til kunden.

Bestyrelsen udgøres i dag af ejerkredsen. Der er ikke planer om at implementere en bestyrelse af eksterne medlemmer, før vi succesfuldt har sammenarbejdet med et Advisory Board.

Vi er selvfinansierende og har altid været det, dog ved hjælp af en simpel kreditfacilitering i banken.

Virksomhed 1 er 5 år gammel i dag. Vi driver ca. 30 ansatte og har i d.d. en abonnementspulje, som går break-even med driften. Vi vurderer, at vi klar en til ”sund vækst” de kommende år med flotte overskudsgrader, og vurderer ikke umiddelbart behov for ekstern finansiering.


VIRKSOMHED 2:

Vi er en licens baseret e-commerce platform (webshop platform). Virksomhed 2 platformen købes på en årlig licens, hvor man kan benytte platformen til at drive sin virksomheds netbutik.

Vi løser vores kunders udfordring med at levere en funktionsdygtig, Google optimeret webshopløsning, som passer til nutidens behov med krav fra både kunder og Google. Virksomhed 2 er baseret på mange års erfaring indenfor e-commerce og drift af webshops og derfor optimal til enhver virksomhed, som ønsker en seriøs og langsigtet platform.

Vi sælger primært vores produkter på abonnementsbaseret ydelser, hvor en kunde betaler per måned og en ny kunde binder sig i min. 12 måneder og herefter overgår til 30 dages opsigelse.

Vores sekundære produkttyper er konsulenttimer, som design, opsætning og udvikling som faktureres enkeltvis på en fast pris model eller timemodel.

Vi henvender os typisk til etablerede virksomheder, som har drevet netbutik i minimum 3 år, og som møder udfordringer på deres nuværende platform, som Virksomhed 2 kan løse for dem.

Markedet er naturligt rigtig stort og er kendetegnet som blodrødt. Der er få i branchen som er lykkes med alene at tjene penge på at drive en webshop platform. Markedet er kendetegnet ved, at kunder ”shopper” rundt og at en livscyklus for en kunde er for kort til at en abonnementsmodel er attraktiv. Vores vurdering er, at en kunde hos Virksomhed 2 i gennemsnit bliver 36-48 mdr. og dermed illustrerer en positiv forretning. Vi har samtidig reguleret vores priser sammenholdt med den service vi leverer, hvorfor vi mener at have en interessant case, som ved udgangen af 2018 har positiv drift.

Konkurrencen på markedet er stort. Dog er det væsentligt at segmentere konkurrenterne, da man overordnet taler Open Source og Closed source, som igen kan segmenteres i forskellige grupper, alt efter hvilket kundetype de passer til. I den sammenhæng befinder vi os i et segment, hvor konkurrencen er mindre, da der er ganske få som målretter eksisterende webshops i et mellemsegment, som stadig ønsker en tryghed i fri support, men som samtidig kan leve med at platformen har visse begrænsninger.

Vi vurderer vores vækstpotentiale som enormt både nationalt og internationalt. Vores platform er funderet i engelsk, og kan derfor udrulles overalt. Jeg forventer, at vi ultimo 2018 kan dokumentere en skalerbar model for ansættelse af sælger og onboarding/support person. Markedet er ligeledes kæmpe stort og bliver dagligt større.

Vores ledelsesteam består af 4 personer, hvoraf alle 4 er ejere. Vi har en fornuftig kompetenceprofil ift. support, projektledelse, produktudvikling, salg og kommercialisering, men er svagere på organisationsudvikling og ledelse.

Vi har trimmet vores organisation med henblik på at skabe positiv drift i 2018.

Bestyrelsen består af de 4 ejere. Der er ikke planer om at implementere en bestyrelse af eksterne medlemmer, før vi succesfuldt har sammenarbejdet med et Advisory Board.

Virksomhed 1 har siden start finansieret Virksomhed 2’s vækst, men i 2017 optog vi et vækstlån hos Vækstfonden som finansiering af væksten for 2018/19.

Vi befinder os i vores udviklingsstadie mellem proof of concept og proof of business. Vi forventer, at vi ultimo 2018 kan dokumentere en økonomisk sund skalerbar model for organisationen, ligesom vi allerede kan påstå at vores tekniske platform er skalérbar.

Vi ser flere potentielle løsninger for fremtiden, herunder en fortsat kontrolleret vækst, eller en mere eksplosiv vækst, hvor vi tiltrækker en potentiel investor eller fremtidig køber, som vil investere tidligt – med henblik på at tiltrække flere kunder over kortere tid.


Spørgsmål til panelet

- Overordnet ønskes at drøfte den overordnede udviklingsplan for virksomhederne hver især for de kommende 5 år, herunder sund vækst, internationalisering, organisering, merging af selskaber, opkøb, frasalg, etablering af kontor i København.

- Hvad skal der til for at gøre selskaberne interessant for salg? Hvilke parametre vurderes dette på? Kunder, Driftsoverskud, Teknisk platform, Medarbejderkompetencer, andet?

- Strategiske partnerskaber nu/senere

- Hvordan kan vi forberede virksomhederne på fremtidens behov?

- Rekruttering og timing for ansættelse af professionel ledelse (direktør)

- Etablering af Advisory Board for begge virksomheder


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software