, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

2 iværksættervirksomheder fra Aarhus Universitet/Studentervæksthus Aarhus søger sparring på koncept, skalering og strategi februar 2018, Aarhus - Pitch-Springboard

  • 20 Feb 2018
  • 12:30 - 15:30
  • STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS, kl 12:30 til 15:30 pa Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus N
  • 9

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 13. februar 2018

Registration is closedCONNECT Denmark og Studentervæksthus Aarhus inviterer dig til at deltage som del af panelet ved vores PITCH-Springboard, hvor 2 iværksættervirksomheder kommer for at få sparring på deres strategiske udfordringer og/eller deres koncept og skalering.


Du vil til arrangementet have mulighed for at arbejde hands-on med virksomhederne i samarbejde med andre medlemmer fra CONNECT Denmark.

Andre iværksættere tilknyttet Studentervæksthuset vil deltage som observatører under præsentation og sparring.


PROGRAM FOR DAGEN:

12.30 - Kaffe og netværk

12.45 - Velkomst og introduktion

13.00 - Præsentation af strategi fra 2 virksomheder og efterfølgende sparring fra panelet

15.00 - Opsamling og netværk


HVAD ER ET PITCH-SPRINGBOARD?

PITCH-Springboard er et CONNECT-event for de virksomheder, som ønsker at træne deres evne til at præsentere og er parat til en mindre form for sparring på konkrete udfordringer/problemstillinger.

PITCH-Springboard er et kombineret arrangement med fokus på både PITCH-træning og forretningssparring.

I forbindelse med et PITCH-Springboard har hver case-virksomhed 10 min. til præsentation af deres strategi og strategiske udfordringer, hvorefter panelet har ca. 40 min. til at drøfte præsentation og strategien indbyrdes – faciliteret af CONNECT.

Paneldeltagerne vil forud for PITCH-Springboardet modtage en one-pager omhandlende hver virksomhed.

Der bliver lukket for tilmelding, når vi har tilstrækkeligt med paneldeltagere.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software