, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

”Internet-Of-Things” start-up (2x20 års ejer-erfaring) med fokus på overvågning og styring af el-leverance pt. via batteriløsninger. Vejle - Springboard

  • 21 Mar 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Erhvervsservice Vejle Kommune / Green Tech Center – Resilience House, kl 13:30 til 16:30 pa Lysholt Allé 8, 7100 Vejle.
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 16. marts 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 13. marts 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring på tre punkter:

1)”Go-to-market”-strategi for det Afrikanske marked med eller uden strategiske partnere

a.Herunder skaleringdrøftelse (horisontal/vertikal) ift. eksisterende fokus

2)Værdikæde-strategi – egenproduktion (hardware, elektronik og plastemner) vs. strategiske samarbejder mht. virksomhedens ”Internet-Of-Things”-løsning.

3)Udvidelse af kapitalgrundlag og ejerkreds, samt etablering af en professionel Bestyrelse


Branche: Software/SaaS, IKT - informations- og kommunikationsteknologi

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden er en et år gammel Start-Up, der har udviklet, demonstreret og konkret testet online løsning til elektrificering af områder - pt. i Afrika, der i dag ikke har adgang til el.

Løsningen består af et eget udviklet ”Internet-Of-Things” modul, der eksempelvis kan bygges sammen med et bærbart og genopladeligt batteri, så det er muligt at overvåge og styre dette via Internettet.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Indkøb

Internationalisering

Markedskendskab Afrika

Partnerskaber

Produktion

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

I dag bruger over 100 mio. familier, der lever uden elektricitet i Afrika, farlige og usunde petroleumslamper og batterier til at få lys om natten og de skal gå adskillige kilometer for at få genopladet deres mobiltelefoner. Deres børn kan ikke lave lektier om aftenen, og det er med til at fastholde familierne i fattigdom.

Hver familie udleder hvert år op til 500 kg drivhusgasser og 10 kg sundhedsskadelig kulstøv fra afbrænding af omkring 200 liter petroleum. Familierne har ikke råd og viden til at organisere den bedste teknologi til løsning af disse udfordringer.

Den største udfordring er, at familierne ikke har råd til at betale for den bedste og billigste løsning. Der er derfor brug for teknologi, der kan understøtte en forretningsmodel, hvor familierne i stedet for at betale for at eje udstyret, løbende kan betale en lejepris, der er mindre end det de i dag betaler for forurenende og sundhedsskadelig petroleum.

Virksomheden har på den baggrund udviklet en skalerbar og overkommelig ”Internet-Of-Things” løsning, der kan sammenbygges med eget udviklet eller 3.-parts udstyr som eksempelvis små solcelleinstallationer, invertere og batterier, så det er muligt at overvåge og styre dette via Internettet, samt modtage betalinger for brugen via udbredte mobilbetalingsløsninger i Afrika.

Dette muliggør at familierne kan få lys til at lave lektier ved, mulighed for at bruge radio eller tv, samt at oplade mobiltelefoner uden at skulle gå til nærmeste by. Betalingen herfor sker på ugentlig basis, og med det samme sparer familien penge fra indkøb af petroleum og mobil opladning. Dette er blevet valideret gennem en første test, der pt. gennemføres i Kenya. De ti familier, der er med i testen, sparer således hvad der svarer til en hel dagløn hver måned.

Virksomheden står nu over for at finde, teste og validere forskellige distributionskanaler for at nå ud til markedet, der er nyt og voksende. I 2015 udgjorde salget på verdensplan ca. 150 mio. USD og den største spiller på markedet i Afrika, M-Kopa, der er fire år gammel i dag en omsætning på ca. 10 mio. USD og har et kundegrundlag på ca. 350.000 familier. Samlet set sælges der ca. 5 mio. små off-grid solcelleanlæg årligt på verdensplan.

Virksomheden har i gennem udviklingsfasen i det første år udviklet en prototype på en bærbar batteriløsning, der gør det muligt for familien at hente strøm ved et centralt fællesejet solcelleanlæg i landsbyen. Det er denne løsning der testes pt. Løsningen er billigere end konkurrenternes og er mere skalerbar.

En anden mulighed er at lave partnerskaber med producenter at tilsvarende udstyr, der i dag ikke er online og dermed ikke kan fjernovervåges og styres. Dette undersøger virksomheden pt. og har kontakter og test i gang med kinesisk udstyr.

Business casen for virksomheden er god, og ved leasing i 2022 af 20.000 nye batterier årligt opnås en omsætning på 65 mio. DKK med en fortjeneste på ca. 20 pct.

Virksomheden, der drives af to ejere, har i 2017 finansieret udviklingen hos underleverandører og afprøvningerne i Afrika med ca. 1 mio. DKK, heraf ca. 700.000 DKK fra ejerne og har i løbet af de næste tre år behov for at tiltrække kapital på i alt ca. 8 mio DKK i offentlig funding kombineret med ny egenkapital og lån for at gennemføre selskabets vækstplaner.

Direktøren og medejeren af selskabet er civilingeniør med mere end 20 års erfaring med at udvikle energi- og software løsninger med relaterede forretningsmodeller. Hans erfaring er fra ansættelser hos blandt andet Teknologisk Institut, Dong Energy, Nokia og senest Insero. Han har tidligere etableret, et succesfuldt IT-selskab inden for CMS og E-Commerce. Direktørens rolle er at lede udviklingsarbejdet og få etableret aftaler med relevante aktører og salgskanaler.

Den anden medejer er akademimerkonom i regnskab, indkøb, logistik og produktionsoptimering med over 20 års erfaring fra bl.a. Velux, Danfoss og senest Strandmøllen. Hendes rolle er at spare med direktøren omkring virksomhedens processer og administrative funktioner.

Som supplement til nuværende kompetencer ønsker virksomheden få en eller to medejere (eller bestyrelsesmedlemmer) mere ombord indenfor produktion og lokalt markedskendskab.

Spørgsmål til panelet

Hvad er fordele og ulemper ved egenproduktion i forhold til indgåelse af partnerskaber med virksomheder, der kan komplementere/supplere virksomhedens ”Internet-Of-Things” løsning.

Hvorledes gribes distribution og salg an i Afrika? Virksomheden har indgået aftale med en lokal partner om etablering af et netværk af provisionslønnede salgs- og service agenter i det område, hvor den nuværende test og demonstration finder sted. Det er også muligt at samarbejde med etablerede virksomheder omkring salg og distribution, eksempelvis virksomheder, der etablerer solcelleinstallationer eller andre fælles installationer som eksempelvis vand eller WIFI.

Hvordan tiltrækker virksomheden de rette kompetencer og kapital med kendskab til Afrika eller andre lignende markeder? Har CSR vinklen relevans i denne forbindelse?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software