, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Advisory Board-medlem til medie- og læringsvirksomhed, KBH - Advisory Board søgning

  • 22 Feb 2018
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 24

Registration


Registration is closed


Advisory Board-søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen.

______________________________________________

Resume

Virksomheden er en medie- og læringsvirksomhed, der arbejder med videnstunge virksomheder, organisationer og myndigheder om at skabe organisatorisk- og forretningsmæssig forandring gennem strategisk kommunikation og læringsdesign. Virksomheden arbejder målrettet med at nedbryde barrierer mellem intern og ekstern kommunikation, men har altid fokus på den konkrete strategiske udfordring. Kendetegnende for virksomheden er en dyb viden og erfaring inden for læringsdesign og medieproduktion. Virksomheden har skabt resultater med sine kunder, og har haft lidt under kr. 1 mio i omsætning i 2017 og forventer en fordobling af omsætningen i 2018.

Virksomheden blev etableret i 2013, men har pivoteret fra at være et journalistisk mediestartup (publicist) til en medie- og læringsvirksomhed fra 2017 med konsulentopgaver. Virksomheden har 3 fuldtidsmedarbejdere og arbejder med en gruppe af faste freelancers. Virksomhedens ejes 100 % af stifterne.


Ambitioner

Virksomheden har opbygget et stærkt brand og god portefølje af kunder. Branchen for læring- og medieproduktion er karakteriseret ved et større antal af mindre aktører, men kun få anvender medier i læring og forandringsprocesser, herunder specielt lyd i form af podcast på en strategisk måde. Virksomheden har udviklet en solid designproces som inddrager væsentlige interessenter i processen (co-creation) for at sikre optimal alignment med kundens strategi og udfordringer. Gennem brug af kvalitative metoder i kombination med medieproduktion frembringer virksomheden vidensmedier, som opsamler og spreder viden i organisationer i forbindelse med transformationer og større strategiudviklings- og implementeringsprocesser. Virksomheden er en first-mover i Danmark og ambitionen er at fokusere på fortsat udvikling af produkter, vækst og indgåelse af strategiske samarbejder med større konsulentfirmaer indenfor Change Management, organisatorisk læring og branding.


Kompetencer / erfaringer der søges

Der søges en profil med dybt kendskab til innovation og forandringsprocesser i større organisationer med et solidt netværk på executive niveau i mellemstore- og store danske virksomheder. En perfekt kandidat er en person med ansvar for ledelse og større forandringsprocesser. Vi leder specifikt efter personer som kan åbne døre og som er villige til at bruge deres netværk strategisk i arbejdet med virksomheden. Der søges følgende kompetencer og netværk:

- Erfaringer med ledelse og netværk af ledere (beslutningstagere)

- Indsigt i og erfaring med Change Management og/eller forandringsledelse

- Netværk blandt konsulenter/specialister (gerne på partnerniveau)

- Vækstledelse og udvikling af startups


Engagement

Der er indledningsvis ikke mulighed for honorar. Såfremt virksomheden på sigt konverterer Advisory Board til bestyrelse vil Boardet honoreres.

Der forventes afholdt 1 månedligt møde de første tre måneder, herefter forventes møder afholdt hver 6. uge.

Fristen for ansøgning er tirsdag den 22. februar 2018.

Ansøgning til Advisory Board skal inkludere en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger der ikke er motiveret kommer ikke i betragtning.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, Niels Egelund på: niels@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software