, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Publiceringsplatform til produktion af fysiske bøger, e-bøger og lydbøger søger sparring, KBH - Springboard

  • 09 Apr 2018
  • 13:00 - 16:00
  • Dansk Design Center, kl 13:00 til 16:00 pa Bryghuspladsen 8, BLOX 1473 København K
  • 8

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger.
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger.


Punkter til sparring

- Organisation. Drift, ledelse, bestyrelse

- Go2market – produkt market fit – kan vi gribe ”hullet i markedet”?

- Finansiering og kapitalrejsning


Branche: Film, lyd, bog og musikudgivelser (digital indholdsproduktion), Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden vil udvikle en udgivelsesplatform, som vil revolutionere det traditionelle workflow inden for publicering af fysiske bøger, e-bøger og lydbøger samt distribution.

Platformen vil udvikles for at løse en udfordring med samtidig levering af print-, online- og EPUB-filer som er et af de mest kritiske krav til fortsat at være en konkurrencedygtig udgivelsesvirksomhed i dag.

Vi er i en branche, der burde være under hurtigere forandring, end det sker i virkeligheden. Kan ny teknologi og en agil strategi og forretningsmodel tage markedet?

Dette Springboard gennemføres i samarbejde med Dansk Design Center.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Design

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Investor Pitch

It & Systemudvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

I dag bliver langt størstedelen af alle bøger stadig produceret som for 19 år siden med mange manuelle procedurer og printede korrekturer. Den sidste godkendte indholdsfil ligger altid hos grafikeren, hvilket gør e-bogsproduktionen besværlig og omkostningstung.

Traditionelt workflow

Stifteren af virksomheden har siden 1999 arbejdet med udvikling af grafisk workflow i forbindelse med bogproduktion og har i den forbindelse oprettet og udviklet en række værktøjer og tilgange til det traditionelle workflow, som vil effektivisere hele workflowet for produktionen af alle typer bøger til direkte distribution og salg.

Virksomheden blev etableret i 2006 med fokus på produktion af e-bøger. Hurtigt blev det dog tydeligt, at der var brug for en mere omfattende løsning, end den daværende hvor alle e-bøger blev kodet enkeltvis i hånden. Derfor udviklede virksomheden en online platform, som på en nem og intuitiv måde lod brugeren producere en kvalitets e-bog direkte klar til distribution.

Med virksomhedens fulde løsning vil fokus være på hele workflowet frem for ét output-format (epub). Fra platformen vil man kunne producere highres bøger klar til print, ebøger og lydbøger.


Nyt workflow


Produktet

Produktet er en online service (Saas), som samler hele bogproduktionen i én samlet løsning. Løsningen er baseret på et XML-flow, hvor der kun findes en kildefil. Denne kildefil kan bruges til både printproduktion, e-bogsproduktion, web-/app- samt lydproduktion. Produktet er intuitivt at bruge og selvom XML-flowet er avanceret vil personer uden teknisk viden kunne bruge det.

Med virksomhedens løsning opnås en intuitiv tilgang, hvor den avancerede del af workflowet foregår bagved. Det skal være nemt for alle at bruge – også personer uden teknisk viden.


Kundegrupper

Alle som arbejder med udgivelse af tekst, billeder og lyd.

Produktet er primært rettet mod forlag og selvudgivere, sekundært uddannelsesinstitutioner og virksomheder med produktmanualer.


Markedet

Omsætningen fra det globale bogforlagsmarked forventes at stige i de kommende år fra omkring 113 milliarder amerikanske dollars i 2015 til omkring 123 milliarder amerikanske dollars i 2020. Skiftet mod e-bøger forventes at resultere i en vækst i industriens overskud i løbet af de næste fem år


Konkurrenter

Der findes i dag én konkurrent i Danmark, som er direkte målrettet selvudgivere og ikke det professionelle segment. Deres løsning er udelukket rettet mod e-bøger. Internationalt er der ca. 3 firmaer, som også tilbyder online produktion af e-bøger. Disse systemer er typisk for komplicerede og udviklet af programmører og ikke fagfolk fra bogbranchen.

Vi mener at der er et hul i markedet for en platform dedikeret til bogproduktion for alle typer af bøger.


Vækstpotentiale/mål

Virksomheden ønsker at være markedsførende inden for produktion og distribution af alle typer udgivelser. Den kommercielle målsætning er at platformen vil blive go-to softwaren for hele bogindustrien og at det vil blive brugt i samtlige lande i verden.


Forretningsmodel

Forretningsmodellen er baseret på en abonnements-, distributions- og forlagsløsning. Derudover vil der tilbydes konsulenttimer for forlagshusene, som skal implementere det nye workflow.


Økonomi

Virksomheden er i dag finansieret ved hjælp af grafisk produktion.


Status

Virksomheden har i dag oprettet grundmodulet i platformen som eksporterer EPUB filer valideret og klar til distribution. Løsningen har 1.000 brugere som har produceret 1500 e-bøger. Udover det, har virksomheden afholdt møder med en række danske forlag, som alle efterspørger en løsning, som ville kunne effektivisere produktion af bøger.


Ønsker/forventninger til SPRINGBOARD

Vi ønsker sparring omkring

- Forretningsmodellen

- Udvikling af platformen

- Samarbejdsaftaler og partnerskaber

- Strategi generelt


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software