, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unik ERP løsning til SMV-segmentet søger sparring på synlighed, salg, marketing, partnere og ressourceindsats, Aarhus - Springboard

  • 01 Mar 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Beierholm Aarhus, kl 14:00 til 17:00 pa Tangen 9, 8200 Aarhus
  • 9

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 19. februar 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 19. februar 2018

Registration is closed

Punkter til sparring

- Salgskanaler

- Markedsføringskanaler

- Partnerkanaler

- Ressourceindsats

Beklager den korte tilmeldingsfrist.


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har udviklet en unik hosted ERP løsning baseret på software mærkevareløsninger med Microsoft Dynamics NAV som kerne. Løsningen sælges som en standard løsning til små og mellemstore virksomheder. Virksomhedens ydelse omfatter udover selve ERP miljøet et standardiseret projektforløb til implementeringshjælp og efterfølgende support. Den samlede økonomi for kunden ligger typisk under halv pris af en projektløsning og tilsvarende lavere risiko.

Virksomheden har tidligere i sin opstartsfase været på Springboard, men søger nu sparring på sin skalering.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Distributionskanaler

Forretningsudvikling

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Hvad er virksomhedens grundidé?

Virksomhedens grundide er at kunne tilbyde en hosted ERP løsning til små og mellemstore virksomheder på en helt enkel og prisbillig platform baseret på standardsoftware. Markedet er historisk præget af ERP løsninger solgt som projektløsninger, dvs. tilpasset og/eller bygget til den enkelte virksomhed. ERP værktøjerne har imidlertid udviklet sig meget over tid, og det er nu muligt for rigtig mange virksomheder at benytte sig af standardsoftware uden at foretage virksomhedsspecifikke tilpasninger. Ved at tilbyde ERP standardløsninger bliver det muligt at tilbyde professionelle løsninger til de virksomheder i SMV segmentet der ellers ville vælge mere simple løsninger, eller som står overfor en i forhold til virksomheden tung implementering og stor investering.


Hvad er virksomhedens produkt/ydelse?

Virksomhedens produkt er et fuldt og skalerbart ERPmiljø der tilbydes SMV segmentet. Produktet sælges og markedsføres i eget brand. ERP miljøet er en software suite bestående af Dynamics NAV, en række procesværktøjer, et datawarehouse og et Business Intelligence værktøj. Det hele samlet, sat op og gjort skalerbart. ERP miljøet der tilbydes kunderne på hosting vilkår er udviklet og hosted af en underleverandør.

Ud over ERP miljøet som er virksomhedens produkt, så indeholder leverancen et standardiseret og gennemtestet projektforløb til oplæring, opstart og indlæsning af stamdata. Brugen af et standard miljø muliggør at køre et standardprojektforløb, og samlet opnås der væsentlige besparelser i forhold til implementering som projektløsning.


Og hvilke behov løser/skaber virksomhedens produkter/serviceydelser?

ERP miljøet og den standardiserede implementeringsydelse løser virksomhedens behov for økonomistyringsværktøjer. Dette behov kan løses af mange forskellige veje og med mange forskellige løsninger, lige fra et excelark til store SAP løsninger til mange millioner. ERP miljøet kan sammen med et standardiseret projektforløb muliggøre at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at anvende og implementere professionelle økonomistyringsværktøjer billigere og mere effektivt.

Behovet for værktøjerne er tilstede hos de fleste virksomheder i kundesegmentet, men mange er afskåret fra at bruge dem på grund af pris eller ressourcer til implementering.


Hvilke kunder/kundegrupper kan identificeres?

Virksomheden henvender sig til kunder i størrelsesordenen 10-49 ansatte. Der er nogle få brancher, hvor der kræves brancheløsninger, som ikke er relevante og som skal holdes ude af kundeberegning, men ellers så henvender virksomheden sig bredt i markedet.

Der er i 2015 knap 18.000 virksomheder i dette segment, og mange anvender ældre udgaver af f.eks. C5, hvor service fra Microsofts side udløber, og mange vil være virksomheder der vokser ud af de online bogholderiløsninger og får et større og mere kompleks behov for styring og afrapportering.

Hvordan skabes tilgang til kunderne (samarbejdspartnere, distributionskanaler, salgsmetoder og markedsføring)?

Fra virksomhedens opstart er salget primært sket via netværk og henvisninger fra eksisterende kunder. Det gør sig stadig gældende, men en stigende andel af kundetilgangen kommer fra samarbejdspartnere, som laver ren henvisning eller som sælger ERP miljøet som en del af deres egen forretning. Virksomheden har et større revisionshus, der arbejder aktivt for at sælge og uddanne sig til at supportere egne kunder.

To NAV huse har vist interesse for miljøet, men måske netop fordi løsningen prismæssigt ligger markant under den typiske projektløsning, er ERP miljøet ikke første valg ved præsentation for slutkunden. Første valg er egne projektløsninger og andet valg er det standardiserede miljø.


Hvem er virksomhedens konkurrenter eller konkurrerende løsninger?

Der er et meget stort antal konkurrerende virksomheder og der er et meget stort antal konkurrerende løsninger. Økonomistyringen kan udføres på mange niveauer og med mange værktøjer. Virksomheden henvender sig til den lille eller mellemstore virksomhed, med et eller flere komplekse forhold omkring styring eller afrapportering.

Målt på funktionalitet til prisen, er virksomheden meget konkurrencedygtige, og er formentlig den løsning der ligger bedst i markedet.

Virksomheden vurderer selv, at den største konkurrent er manglende kendskab til miljøet hos kunderne.


Økonomi, finansieringsbehov og hvorfra kommer ressourcerne?

Virksomheden er initialt finansieret af stifteren med et samlet kapitalindskud på 700 t.kr.

Videreudvikling af forretningen og miljøet har indtil videre kunnet finansieres af driften.

Beskriv virksomhedens overordnede vækstpotentiale og ambitioner de kommende år

Virksomheden vurderes at have et meget stort vækstpotentiale. Hvis virksomheden evner at vækste kontinuerligt og fortsætter udviklingen af miljøet, vil der være mulighed for at opnå en fremtrædende plads på ERP markedet.

Jo større vækst og jo mere udvikling vil endvidere øge barrieren i forhold til nye spillere på markedet, der vil udvikle tilsvarende miljø

Hvem er folkene bag virksomheden? (Baggrund, erfaringer, uddannelse, kompetencer og netværk)

En partner har 27 års erfaring med økonomistyring fra revisionsbranchen samt CFO og ledelseserfaring fra forskellige brancher, og kender NAV branchen og opgaverne fra kundesiden. To partnere med +15 års erfaring og certificerede Microsoft udviklere og konsulenter.

Bestyrelse

Bestyrelsen i virksomheden er i dag en familie / kammerat bestyrelse.

Det er alene økonomiske overvejelser, der afholder virksomheden fra at have en professionel bestyrelse.

Bestyrelsens fokus er rettet på salg og marketing samt på eksekvering af strategi og handlingsplaner.

Status på udviklingsstadie

Virksomheden er forbi proof of concept, der er et antal kunder på løsningen og der er opnået træning og rutine i implementering af nye kunder.

Virksomheden er som sådan også forbi proof of business. Da ERP miljøet og aktiviteterne generelt er en volumenforretning er indtjening afhængig af løbende tilgang af nye kunder og en vis volumen i forretningen. Der er opnået positive resultater i opstartsårene for virksomheden.

Virksomheden er efter egen vurdering i starten på en skaleringsfase. Den tekniske platform er på plads, der er vist evne til og opbygget rutine i implementering. Nuværende udfordring er at brede kendskabet til ERP miljøet ud og lukke et stigende antal nye kunder for at skabe den ønskede vækst.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden ønsker konkret sparring på:

Sparring til salgs- og markedsføringsstrategi for et produkt, som kunderne typisk køber hvert 10. år. Hvordan vælges medier og kanaler for eksponering og salg direkte til slutkunder, via forhandlerkanal der selv sælger løsning og supporttimer men også via referencekanal.

- Valg af salgskanaler

- Valg af markedsføringskanaler

- Valg af partnerkanaler

Virksomheden har begrænsede økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Hvor vurderer panelet at virksomheden kan opnå det største udbytte af sin marketings- og salgsindsats?

- Ressourceindsats


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software