, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

EdTech start-up vil skalere og internationalisere. Aalborg - Springboard

  • 13 Mar 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Borean Innovation, kl 14:00 til 17:00 pa Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
  • 4

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 5. marts 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 5. marts 2018

Registration is closedPunkter til sparring

Internationalisering

- Kanaler

- Markeder

- Markedsføring

- Prissætning/indtjening/tilpasninger

Skalering

- Organisatorisk

- Produktionsmæssigt/produktmæssigt

Team og kompetencer


Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden, der har udviklet samt markedsfører og sælger et nyt elektronisk læringsmiddel til skoleområdet har mødt en massiv interesse fra internationale forhandlere på en af områdets største messer og skal nu træffe beslutninger om samarbejdspartnere og markeder. Der er mange som gerne vil forhandle produktet, men skoleområdet er et langsomt marked og de store forhandlere tager lang tid om at få i gang og derfor overvejer virksomheden at sprede sig.

Virksomheden har tidligere i sin opstartsfase været på Springboard, men søger nu sparring på sin internationalisering og skalering.

Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2G

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Ved hjælp af bevægelse, programmering, sproglæring og inklusion hjælper virksomheden til en mere aktiv og læringsrig undervisning. Det er virksomhedens idégrundlag at skabe et unikt og interaktivt læringsmiddel med tilhørende spil og øvelser der lægger vægt på bevægelse, leg og læring i forbindelse med klasseundervisningen. Formålet med produktet er at øge aktiviteten i undervisningen og forbedre børnenes læringsproces, hvor motivationen for at lære forøges. Produktet kombinerer teknologien med det fysiske rum, og fokuserer på børnenes interaktion, som gør det nemt at få aktiv læring ind i undervisningen.

”Genopfinder klasseværelset. Aktivering af krop og hjerne.”


Produkt/ydelse

Produktet består af 12 fysiske interaktive brikker og en højtalerenhed, der skaber bevægelse i arbejdet med grovmotoriske øvelser til børn. Brikkerne lyser og i samspil med en iPad sætter spillet gang i kropslig og kognitiv aktivitet, som igennem bevægelse og leg skaber motiverende læring.

Virksomheden medvirker til at løse nogle af de udfordringer, som de danske folkeskoler pt. står overfor:

Børn lærer forskelligt og har behov for aktivitet i undervisningen.

Stillesiddende klasseundervisning passer ikke til alle og derfor er udfordringen at få nogle værktøjer til at inkludere børn med særlige behov og få noget bevægelse ind i undervisningen. Ved hjælp af det mobile og brugervenlige produkt, får børnene lov til at være medskaberer af deres eget læringshold og bliver på den måde en del af en innovativ læringsproces. Dette kommer til udtryk ved, at børnene blandt andet selv kan programmere og tilpasse deres egne aktiviteter og behov. Produktet tilpasses derfor også det enkelte barns behov, hvor både børnenes krop og hjerne bliver aktiveret.


Problemer der løses:

- Manglende motivation for læring i folkeskolen.

Ved hjælp af bevægelse og leg, som skaber motiverende læring.

- Manglende redskaber til at koble bevægelse og læring.

Ved brug af kroppen og spilmekanismer opnås læring.

- Manglende formål med at programmere.

Ved hjælp af medskabelse og ejerskab over teknologien.


Forretningsmodel

Virksomhedens hoved-indtjeningskilde er det fysiske produkt, kombineret med de tilhørende ekstra værdier som software spil. Langsigtet, vil ekstra spil blive tilføjet henholdsvis på dansk, engelsk og andre sprog, som kan benyttes til internationaliserings processen. Yderligere spil vil være mulige at købe separat fra hovedproduktet, hvilket gør dette til endnu en indtjeningskilde.

Workshops vil også kunne fungere som tilkøb, såvel som ekstra brikker mm.


Kunder

På det danske marked er kernemålgruppen skoler, hvor produktet allerede er blevet solgt til over 30 forskellige skoler, som alle giver udtryk af stor tilfredsstillelse og resultat. Der er også en række dagtilbud, som har erhvervet sig et sæt, så dette område er også relevant. Inden for det sidste år er produktet også blevet testet på biblioteker, da dette marked indeholder muligt potentiale på lang sigt.

På det internationale marked vil kernemålgruppen også være skoler og dagtilbud. Produktet er digitalt baseret, hvilket gør det umiddelbart let at oversætte og derfor nemt og brugbart til det internationale marked.


Markedet

Virksomheden opererer på undervisningsmarkedet, på nuværende tidspunkt i Danmark. Det danske marked har stort potentiale både med henblik på skoler samt specialiserede institutioner, rehabiliterings institutioner mm. I Danmark er der omtrent 2500 skoler og 2000 børnehaver.

International er der et stort marked inden for undervisning og skoler, hvilket giver store potentielle vækstmuligheder for virksomheden.


Konkurrenter

Konkurrencen på det danske marked er forholdsvis stor. Markedet opererer allerede med flere spillere inden for aktivt undervisningsmateriale og digitalisering. Virksomheden formår dog at differentiere sig først og fremmest ved at levere et mobilt produkt med store spilmuligheder. Produktets evne til at inddrage børnene i programmeringen og tilbyde fordybende læringsmateriale, styrker også virksomhedens position.

På det internationale marked, er der stor vækst i aktiv læring og fokus på inddragelsen af børnene i undervisningen. Der er ikke mange udenfor DK som leverer dette og det tyder på at der er et stort internationalt potentiale for virksomheden.


Vækstpotentiale/mål

Virksomheden har testet det danske marked og er at finde på hele Danmarkskortet. Processen omkring oversættelse af spil materialet, først og fremmest til engelsk, derefter andre hovedsprog, er påbegyndt. Det nordiske marked, bestående af Norge, Sverige og Finland, vil inden for det næste år blive afprøvet, hvor en stor forhandler er udvalgt til et samarbejde, hvilket potentielt firdobler markedet.

På det internationale marked er der vist stor interesse både fra store og små forhandlere samt fra mange lande.


Ledelse og team

Ledelse: CEO med designerfaring, digitalisering og specialiseret i brugerinddragelse med børn samt projektlederbaggrund.


Team:

- Produktion er dækket ind internt

- Kommunikation/oversættelse til Engelsk og web er internt i firmaet

- Markedsføringsstrategi dækket internt (studerende)

- Programmering er dækket ind via eksterne konsulenter

- Elektronikudvikling er dækket ind via en tæt samarbejdspartner eksternt

- Produktoptimering/produktionsoptimering er dækket ind via eksterne

- Salg via telefonbookning er dækket ind eksternt

- Jura og bogholderi er dækket ind eksternt


Bestyrelse

Der er etableret en bestyrelse, som lederen bruger meget aktivt ifht strategisk sparring.

Der har tidligere været et advisory board, som vil blive reetableret.


Økonomi/finansiering

Virksomheden har en investering fra et innovationsmiljø og har høj succesrate med offentlig funding. Endvidere er virksomheden dækket ind det næste år gennem finansiering via Vækstfonden. Der vil løbende søges ekstra udviklingsmidler fra offentlige puljer.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Produktet er løbende blevet udviklet tæt på kunderne/på baggrund af feedback fra betalende kunder og derfor er af høj kvalitet og værdi. Det er nu så robust at vi vurderer at det kan sendes udover landets grænser. Produktet opererer i Danmark og har etableret en god og solid kundegruppe inden for markedet, som hele tiden er i vækst og udvikling. Derfor har virksomheden med en succesfuld baggrund og et stort potentiale, formået at bevise ”Proof of business”.

Det er nu tid for virksomheden til at bevise ”Proof of scale”, hvor internationaliseringen er det næste skridt.


Spørgsmål til panelet

Internationalisering

- Kanaler

- Markeder

- Markedsføring

- Prissætning/indtjening/tilpasninger

- Hvordan skaleres internationalt?

- Kanaler – Salg – Distribution

- Valg af forhandlere

- Faldgruber

- Er det de store spiller man skal have fat i?

- Hvordan fastholder man de store spillere, så man ikke drukner i et stort katalog?

- Hvilken fordel/ulempe er der ved at sprede sig.


Skalering

- Organisatorisk

- Hvor er kompetencerne vigtigst? Hvor skal man først sætte ind?

- Produktionsmæssigt/produktmæssigt


Team og kompetencer


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software