, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

AI drevet SaaS løsning øger effektivitet og kvalitet i undervisningen (Grundskolen), KBH - Springboard

  • 20 Mar 2018
  • 14:00 - 17:00
  • DJØF, kl 14:00 til 17:00 pa Gothersgade 133, 1123 København K
  • 8

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 13. marts 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 13. marts 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

- Forretningsmodel og prissætning

- Go-to market strategi

- Internationalisering

- Kritiske succesfaktorer


Branche: EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Uddannelsesinstitutioner har i dag et stort problem når der opstår behov for at tilkalde vikarer – dette er udgangspunktet for virksomhedens mission og fornemmeste opgave: at innovere vikarprocessen samt højne resultatet af vikarernes undervisning.


Skolerne bruger i dag gennemsnitlig 1,5 time dagligt på vikarplanlægning. Virksomhedens cloud-baserede software som benytter kunstig intelligens og integrerer med KMD og Tabulex, løser dette på 5 min.


Ved akut sygemelding er lærerne på folkeskolerne i dag ikke nødsaget til at tilkendegive hvad der skal undervises i den pågældende klasse/time, lige såvel som man ikke skal dele undervisningsmateriale. Derved opstår problemet, at undervisningen ender med rundboldturnering i skolegården, eller Benny’s badekar på fjernsynet i klasselokalet. Med virksomhedens løsning kan lærere og skole uploade undervisningsmateriale, således vikaren er bedre klædt på til undervisningen.


Kompetencer

B2G

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Virksomhedens produkt drives som SaaS, hvilket betyder at virksomheden leverer software til folkeskoler og øvrige institutioner.

Softwaren afhjælper dagligdagens problemstillinger i forbindelse med vikar administration. Normalvis foregår planlægning og administration af vikarer manuelt ved hjælp af blyant og papir. Processen har typisk taget mellem én og halvanden time dagligt. Ved at benytte virksomhedens software, kan processen reduceres helt ned til 5-15 minutter.

Ydermere har virksomheden demokratiseret måden vikar undervisningen forløber sig. Dette ved at skabe en markedsplads, for alle skoler imellem, hvor lærer og andre kompetente fagfolk, har mulighed for at dele undervisningsmateriale skræddersyet til vikarer.


Produkt/ydelse

Produktet er en cloud baseret software, der benytter kunstig intelligens. Virksomheden automatiserer vikarplanlægningen hos danske og europæiske folkeskoler, og højner kvaliteten herom. Derved frigives der en masse tid og ressourcer, samt kvaliteten af undervisningen er forbedres.


Forretningsmodel

Virksomhedens forretningsmodel er baseret på månedlige abonnements-betalende kunder.


Kunder

Folkeskoler og daginstitutioner


Markedet

I Danmark alene findes der 1.700 folkeskoler og 2.500 dagsinstitutioner


Konkurrenter

Tabulex, KMD, Substy, Docendo


Vækstpotentiale/mål

Virksomheden forventer en omsætning i 2020 på k. 30 millioner svarende til cirka 1.100 kunder.

Virksomheden har ambitioner om at skalere internationalt.


Ledelse og team

A er CEO/medejer/founder, er 26 år og har tidligere været medejer af Ageras

B er CSO/medejer/founder, er 23 år og har tidligere været partnerkonsulent i Ageras.

C er CTO/medejer/founder, er x år og har tidligere været medejer af Ageras.

D er CFO/medejer/founder, er 30 år og har tidligere været medejer af Ageras.

Foruden ovenstående har virksomheden ansat en fuldtids programmør, og en praktikant med speciale indenfor marketing.


Bestyrelse

Virksomhedens bestyrelse består af de 4 ejere. Et 5 bestyrelsesmedlem, der kan bibringe know-how, strategiske beslutninger, og besidder et godt netværk kunne være interessant.


Økonomi/finansiering

Virksomheden er finansieret via kapital fra de fire ejere. Selskabet kan finansierer sig selv, men væksten afhænger af ekstern kapital. Jo hurtigere og mere kapital der bliver tilført, jo hurtigere vil væksten gå.

Virksomheden har mulighed for at skaffe penge til drift og udvikling fra ejerkredsen, bank eller eksterne investorer.


Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomheden har færdigudviklet og lanceret en MVP. Næste stadie, som indeholde tilføjelser og rettelser af produktet er nu påbegyndt. Her er der tale om integration med OPUS (KMD’s lønprogram), og udvikling af cloud storen, hvor lærerne etc. har mulighed for at uploade undervisningen materiale.


Spørgsmål til panelet

Forretningsmodel og prissætning

- Hvad er de(n) optimale forretningsmodel(ler) og hvad skal løsningen prissættes?

Go-to market strategi

- Salg til kommuner, segmentering, salgsargumenter, hvem er den vigtigste kunde/interessent (betaler eller bruger)?

Internationalisering

- Timing, partnerskaber, andet

Kritiske succesfaktorer

-Hvad er afgørende for at skabe en succesfuld virksomhed


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software