, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Vækst og internationalisering af handelsvirksomhed indenfor dyrefoder – fra 4 til 40 mio. kr. på tre år, Harrislee/Tyskland - Springboard

  • 18 Apr 2018
  • 13:00 - 16:00
  • Dantax, kl 13:00 til 16:00 pa Am Oxer 7, 24955 Harrislee
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 10. april 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 10. april 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

1.Virksomhedens udviklings- og vækststrategi på kort og lang sigt

herunder;

- skaleringpotentiale, sæsontilpasning

- (udvidet) produktsortiment

2.Internationaliseringsstrategi,

herunder;

- optimal og hensigtsmæssig strategi for valg af nye markeder (Tyskland, Sverige)

- opbygning af europæisk organisation/strategiske samarbejdspartnere; professionalisering af underleverandører, distribution/salg

3.Organisationsudvikling – i den fremtidige organisation/fremtidige kompetencer

- hvem skal være med i teamet

4.Selskabsudvikling + Advisory Board etablering


Branche: Fødevarer - dyr, Handel


Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har fra år 2011 til år 2018, udviklet sig fra at være én ud af mange leverandører, til i dag at være den markedsledende/førende indenfor netop dette her produktsortiment i DK.

Med denne succes og forsatte udvikling, ønsker virksomheden i dag at udbrede sin viden og knowhow til andre markeder, heriblandt Sverige og Tyskland – med udgangspunkt produktsortiment.

Virksomheden er så småt etableret i Tyskland i indeværende sæson med 10 kunder, men har brug for yderligere sparring til vækst- og salgsstrategien, udvikling af de nye markeder, produktsortiment, organisationsopbygning og selskabsudvikling.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Juridiske forhold

Ledelse

Markedskendskab Europa

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden startede i 2011 i det midtjyske med egen lastbil med et indeksbasisår på 100 og sluttede sæsonen 2016/2017 på indeks 700, til butikker indenfor PETFOOD markedet, hvilket indebærer både de private kunder og kapitalkæderne. Idéen/missionen/visionen har været lige fra start at opbygge et forhandlernetværk (B2B), som sælger produktet til slutbrugeren.

Da virksomheden startede i 2011 havde den største kunde 27 leverandører af produktet i hele DK, og da virksomheden har fokus på bl.a. ”den bedste kvalitet” og leveringssikkerhed, har det resulteret i at ”kundens” butikker er gået fra 27 leverandøre til kun 1 - nemlig denne vores Virksomhed.

I 2017 havde Virksomheden ca 90% af markedsandel i Jylland & Fyn og 30-35% på Sjælland…og ønsker derfor at udvide og vækste i bla. Tyskland & Sverige. Derfor har virksomheden skiftet navn i indeværende sæson, så det kan begå sig internationalt.


Produkt/ydelse

Virksomheden opkøber et frasorteret produkt, som efterfølgende bliver sorteret og pakket i 15 kg sække og sendt til alle samarbejdspartnere/butikkerne i DK. Virksomheden køber alt hvad der sorteres fra hos ekstern leverandør, og frasorteringen kan skyldes deformitet, ulige størrelser m.v.

Det er en niche, som kan udvikles/udvides, da tiden i dag handler om madspild/recycling. Virksomheden bidrager derfor MEGET til denne udvikling, da fødevareproduktet ellers ville blive anvendt til biogas eller destrueret.


Forretningsmodel

Virksomheden er en grossist handelsvirksomhed, som producerer og sælger til landets kæder og er med helt fra produktet høstes indtil de er leveret i butikkerne. Virksomheden skal og vil altid fokuserer på, at det er den bedste råvarekvalitet der leveres, og det indebærer konstant fokus på at frasortere/kasserer inden påfyldning i sækkene og løbende kontakt med den kvalitetsansvarlige hos ekstern leverandør.

Virksomhedens har udviklet sig fra leverance i egen lastbil, til i dag at alt distribueres ud med ekstern distributør.


Kunder

Kunderne er de pågældende og ovennævnte kæder/private aktører indenfor PETFOOD markedet.


Konkurrenter

Der findes i dag konkurrenter indenfor samme kundesegment, men de udgør hver især ikke den store ”trussel”, da det ikke er deres primære erhverv.


Vækstpotentiale/mål

Virksomheden er så småt etableret i Tyskland med 10 kunder (Søster selskab til største kunde i DK) og målet er at opbygge samme forhandler struktur i Tyskland som i Danmark. Det fungerer lidt på samme måde som det gjorde i Danmark for 15-20 år siden. Mange små-handlere, som kan levere flere gange om ugen, og ikke et decideret forhandlernet.

Målet er indenfor 3 år at have min. 200 forhandlere i Tyskland og 100 forhandlere i Sverige + UK indenfor 5 år.

Målet er for Virksomheden i DK, at få 50-70% markedsandel på Sjælland.


Ledelse og team

Der er kun ejeren af virksomheden i dag, så der skal opbygges en professionel organisation til udvidelse af det tyske og svenske marked i de næste 3 år. (UK indenfor 5 år.)


Økonomi/finansiering

Virksomheden er i dag 100% selvfinansierende og har en meget sund økonomi – men skal med den kommende vækst bruge flere midler.


Status på udviklingsstadie

Udviklingen mht. Produktet, er gået fra at være et produkt alle kunne sælge, men i dårlig kvalitet, til i dag at man skal være godkendt hos fødevarestyrelsen, da også produktet skal have LOTS/bats nr. på sækkende til sporbarhed, og KUN være 15 kg i sækkene.

I Tyskland er der ingen lignende krav til produktet.

Virksomheden har altid været den, der er gået forrest og levet op til disse tiltag, og derfor den foretrukne leverandør indenfor dette her segment.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software