, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Producent af bygningskomponenter – dansk design, innovativ og i vækst. Markedsleder i Norden og vil styrke positionen internationalt. KBH - Springboard

  • 02 May 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Dansk Design Center, kl 14:00 til 17:00 pa Bryghuspladsen 8 BLOX, 1473 København K
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 18. maj 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

-Virksomheden har en international vækststrategi og skal på kort sigt vækste eksporten med 20-30%. Drøftelse af indsatser i forhold til at vækste på eksportmarkeder

-Drøftelse af hvordan virksomheden styrker kendskabet og brandet internationalt


Branche: Byggeri, Handel

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden er en dansk mellemstor virksomhed, der allerede er markedsleder i de nordiske lande. Virksomheden sælger udelukkende B2B, men markedsfører sig også over for B2C.

Virksomhedens vækstpotentiale er stort og virksomheden har i mange år været på eksportmarkeder. Forretningen på eksportmarkeder er god, men udgør en for lille del af virksomhedens samlede omsætning. Gennem årene har det været svært for alvor at få gang i væksten og der er pres fra ejerne på at levere på eksporten.

Vi søger specifikt personer med stærke kompetencer og erfaring inden for forretningsudvikling, branding samt strategi for salg og eksport af forholdsvis dyre, unikke designede produkter.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Kommunikation

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Central- og Østeuropa

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Mellemøsten

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner


Der er et begrænset antal pladser i panelet til dette Springboard. Deltagere vil blive udvalgt på baggrund af kompetencer og erfaring der matcher en mellemstor virksomheds eksportstrategi.

Det er desværre ikke muligt at deltage som observatør på dette Springboard.

______________________________________________

Virksomheden blev etableret af en dansk arkitekt, som opfandt virksomhedens kerneprodukt. Med introduktionen af dette til markedet, ændrede virksomheden standarderne i byggeriet og har været forgangsmand til en helt ny produktkategori. Samtidig har virksomheden bidraget til, at kerneydelsen har gået fra at være et lavinteresseprodukt til nu at være et designelement i boligen.

Virksomheden er en del af en større koncern, der omsætter for over en halv milliard.

Virksomhedens vækstpotentiale er stort og er markedsleder i Danmark og til dels også i Norden. Der er dog en stigende antal konkurrenter, særligt store tyske spillere, der ønsker at tage markedsandele. På de skandinaviske markeder sælger virksomheden gennem grossister og er organiseret med egne selskaber, hvor virksomheden på øvrige markeder har etableret samarbejder med distributører og forhandlere. Internationalt er markedet mindre modent, hvilket kræver kendskabsopbyggelse, men efterlader samtidig et stort vækstpotentiale. På det danske marked vækster vi over gennemsnittet for branchen. Dette ønskes også internationalt.

Virksomhedens produkter er alle udviklet ud fra en filosofi om ikke at gå på kompromis med design og funktionalitet. Dette bliver omtalt 51/49 reglen – 51% fokus på funktionalitet og 49% fokus på design, hvilket betyder at funktionalitet altid vejer lidt højere og dermed sikrer, at virksomheden altid udvikler produkter, der fungerer efter hensigten. Virksomheden har patent på den tekniske løsning, der bevirker en høj sikkerhed i byggeriet. Ud over kerneproduktet er der kommet yderligere produkter til og senest en produktkategori, der i højere grad henvender sig direkte til forbrugeren og således ikke er en bygningskomponent.

Virksomhedens produkter og brand tilhører high-end segmentet og ligger prismæssigt over de fleste konkurrenter. Dog appellerer virksomheden mere bredt på det danske marked, hvor kendskabet og markedsandelen er stor (ca. 80-90%). De væsentligste målgrupper er arkitekter, installatører, bygherrer, entreprenører samt forbrugere. De væsentligste segmenter er private boliger, hoteller og lejlighedskomplekser af høj standard. Virksomhedens differentiatorer er: Dansk Design, Skandinaviske værdier, det originale, innovative løsninger, kvalitet, sikkerhed og høj servicestandard.

Virksomheden ønsker at sætte fokus på internationalisering og har i mange år været repræsenteret i Sverige, Norge og Finland samt på følgende primære eksportmarkeder: UK, Tyskland, Schweiz, Østrig, Tjekkiet, Italien, Mellemøsten og Kina. Udfordringen er dog, at det særligt på eksporten er svært at få gennembrud. Der er pt et pres fra ejerne om at vækste på eksporten, men samtidig så er der ikke opbakning til at investere på markederne før der er skabt tilfredsstillende resultater. Derfor er det svært at sikre kendskab og en position på markederne. Derudover udgør virksomhedens produkter en del af byggeriets konstruktion i et af det mest kritiske områder, nemlig vådrummet. Dette gør, at der er en række krav, der skal efterleves. Disse krav kan variere fra marked til marked ligesom de byggetekniske kompetencer varierer.

Spørgsmål

Hvordan kan virksomheden styrke sin internationale position og dermed vinde internationale markedsandele?

-Diskussion af muligheder for at skabe kendskab internationalt

-Diskussion af distributionskanaler og salgsstrategi på markederne

Hvilken strategi skal der til for at kvalificere beslutningen om investering i mere eksport

-Diskussion af hvilken strategi, der kan kvalificere beslutningen om investering i mere eksport herunder virkemidler for at skabe tillid og opbakning internt

-Diskussion af balancen mellem at fastholde og øge i Danmark og Norden samtidig med at vækste eksporten


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software