, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Nyt produkt med kæmpe potentiale, der skaber komplet diskretion ved toiletbesøg. Søger sparring på go-to-market strategi - i Danmark og internationalt. KBH - Springboard

  • 12 Apr 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Jyske Bank, kl 14:00 til 17:00 pa Vesterbrogade 9, 1780 København V
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 3. april 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 3. april 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring til at finde en fremsynet go-to-market strategi/model i Danmark og internationalt.

1.Virksomheden søger friske øjne og erfaringer indenfor International go-to-market – B2C (direkte salg eller licens) og ved salg til B2B (Hospitality industry)

2.Der bedes om, at få input på modeller for Internationale partnerskaber, White label eller en helt tredje mulighed.

3.Der er behov for innovative løsninger, der dels fokuserer på at udnytte First Mover Effect og sikrer økonomi til hurtig ekspansion.

4.Virksomheden har gjort sig en del tanker om Investor strategi – men der ønskes læring fra andre professionelle, der har erfaringer med dette og inspiration til udarbejdelse af investorprofiler. (Kompetencer/netværk vs. penge)

Se yderligere under ”Spørgsmål til panelet” ved et klikke ind på ”Læs mere her”


Branche: Industri/produktion, Kemi, Handel, Andet

Udvikingsstadie: Proof of Concept


Virksomhedens produkt er designet/udtænkt til at levere værdiskabelse til de tre mest almindelige problemstillinger ved toiletbesøg; Lugtgener, vandplask og lyd - herunder ikke at genere de næste som skal bruge toilettet.

Produktet kombinerer diskretion, komfort og hygiejne. Fokusgrupper viser, at værdiskabelsen i grove træk kan opdeles i et spænd mellem ”skam over at gøre det/lugten fra det” og derfor et stort behov for diskretion, til et ønske om ”ikke at genere de næste der skal ind”, samt at undgå vandplask og lyd.

Løsningens værdiskabelse er konfirmeret gennem input fra 2 fokusgrupper og mere end 120 individuelle interviews, samt en række medier, medicinske professionelle og bloggere. Respons fra virksomhedens undersøgelser viser blandt andet:

Mere end 85 % laver aldrig no. 2 til private fester, middage eller andre sociale events hos venner eller familie. Mere end 37 % gør det aldrig, når de er ude i biografen, baren og restauranter mv. Mere end 24 % gør det aldrig på arbejde og op imod 40 % planlægger deres besøg ud fra dybtfølt ønske om total anonymitet eller modvilje overfor andres lugt. Konsekvensen af dette er bl.a., at en stor del får mavepine, forstoppelse og/eller koncentrationsbesvær til følge.

Der er identificeret et kundegrundlag på + 500 mio. mennesker i Japan og den Vestlige Verden – der ideelt burde gøre det ca. 1 gang om dagen.

Hovedpersonen bag produktet, har solid international erfaring fra uddannelse og arbejde indenfor hospitality industrien, samt mangeårig erfaring med forretningsudvikling.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Investor Pitch

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Online marketing

Partnerskaber

Salg

______________________________________________

Idegrundlag og produkt

Virksomheden har et solidt datamateriale fra fokusgrupper og har identificeret, at en stor del af befolkningen (særligt kvinder) forbinder dét, at gøre no. 2 med skam og et stærkt behov for diskretion. Dette får dem bl.a. til at holde sig for længe med mavepine, forstoppelse og/eller koncentrationsbesvær til følge.

Derudover har det også en stor påvirkning på sociale liv: de frameldes, at arbejdsdagen bliver alvorligt forstyrret eller at de går tidligere hjem fra middage, fester, byture mv. I dialog med en række medicinske professionelle, kommer bemærkninger om forringelse af fordøjelse, immunsystem, overvægt og øget risiko for tarmcancer op.

119 af 126 oplever ikke at de nuværende aerosole eller andre produkter, der har overdøvende dufte som værdiskabelse, er gode eller leverer en positiv oplevelse ved anvendelse. Fokusgruppe no. 2 blev enige om udtrykket; De er jo egentligt ”Prut med blomster”.

Alt i alt, har virksomheden overbevisende dokumentation for problemets omgang, hvorfor produktet er designet/udtænkt til, at leverer værdiskabelse til de 3 mest problemstillinger; Diskretion, vandplask og lyd.


Status

1. Løsningen er testet med en V1 prototype og leverer det ønskede resultat.

2. På basis kundeinput, er det beregnet ca. 500 mio. potentielle kunder (Japan/Dem Vestlige Verden) og derfor vil selv 1 % af dette potentiale, levere meget store økonomiske resultater.

3. Hovedpersonen har solid erfaring indenfor kundebaseret forretningsudvikling og er i gang med at definere det supplerende hold, der skal varetage SO ME /Web, PR og kampagner mv.

4. Administration, produktion, logistik og IT-drift ønskes outsourcet.

5. Der er indgået en meget fordelagtig aftale med dansk Contract Manufactorer, der vil levere både prototyper V2 til endnu en fokusgruppetest, masseproduktionsformulering og Private Label løsning.

6. Start up er til dato finansieret af Founder.

7. Der arbejdes med en investorstrategi og bedes der om input til profiler og viden om denne proces.

8. Trademark / IPR ansøgning er igangsat med advokat i første omgang for Japan og Den Vestlige Verden.


Spørgsmål til panelet

Virksomheden har vurderet om den skal gå efter ”klassisk” retail setup med distributionskanaler til de større retail kæder, men oplever, at dette er alt for kapital krævende ift. virksomhedens ressourcer og reducerer netto DB voldsomt. Derudover vil den mest oplagte kunde formodentligt have problemer med at lægge produktet på båndet i supermarkedet. Derfor har virksomheden set på andre muligheder, der er mere fremsynede og giver bedre muligheder for hurtig internationalisering. Virksomheden har derfor følgende spørgsmål, den ønsker drøftet;

1.Skal vi gå efter eget websalg (grossist eller direkte B2c) og de større websites, f. eks Amazon og andre der sælger produkter indenfor samme kategori?

2.Kunne man forestille sig et set up med rene internetbaserede salgskanaler, eventuelt med lokale partnere i hvert land?

3.Kunne man udtænke en franchise- eller Licensmodel eller måske noget helt tredje?

4.Kunne man sammensætte en go-to-market strategi, hvor virksomhedens hoved fokus vil være på kundetilfredshed, fortsat produktudvikling, Brand building, SOME og PR.

Vi er 100 % åbne for alle input og modeller.

Bestyrelse – der bedes om input til kompetencer til virksomhedens bestyrelse/advisory board og eventuelt forslag til kandidater.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software