, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Etableret digital health scale-up skal internationaliseres, have tilført kapital og udvidet bestyrelsen, Odense - Springboard

  • 13 Apr 2018
  • 10:00 - 13:00
  • Odense Health Innovation & Business / Invest In Odense, kl 10:00 til 13:00 pa Flakhaven 2, 5000 Odense C
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 6. april 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 6. april 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

- Validering/optimering af datadrevet forretningsmodel

- Internationalisering

- Kapitalfremskaffelse

- Rekruttering af bestyrelse og advisors, der kan understøtte transformation til global markedsleder


Branche: App, Software/SaaS, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har stærk erfaring og netværk indenfor sundhedsområdet, og har udviklet digital health løsninger, der benyttes af en række kronikergrupper. Virksomheden har via sin konsulentforretning hidtil været selvfinansieret, og nu er der fastlagt en ambitiøs vision om markedslederskab og global position i et kæmpe stort potentielt marked, hvor der er høj konkurrence fra andre startups.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomhedens unikke position er dels givet gennem velafprøvede metoder, der udvikler løsninger som bygger bro mellem patient og kliniker, dels ved stærke partnerskaber med aktører i sundhedsvæsenet, og dels gennem en teknologisk skalerbar platform, der tilbyder patient-nære løsninger.

Virksomhedens platform har fokus på patienten, og via patient empowerment (mestring) forøges kronikerens livskvalitet samtidig med at sundhedsomkostningerne reduceres. Dette sker via digitale løsninger (apps), der bygger på tracking, mestring, community koblet med dataanalyse, medicinsk expertise og klinikersamarbejde.

På nuværende stadie er 1 produkt lanceres på det europæiske marked mens 2 andre produkter endnu kun kører på det danske marked. Produkterne dækker sygdomsvertikaler, og der er pt ca 6000 brugere. Det globale marked er ca 2 mia kronikere, der benytter smartphone, målet i 2022 er 10 mio brugere.

Forretningsmodellen bygger på princippet i en gratis service for kronikeren mod at data høstes og sælges til pharmaindustrien, der grundet prispres har brug for data, der dels kan forøge deres innovationshøjde i R&D, dels kan understøtte deres prisdifferentiering ved at kunne fremvise longitudinale patientdata. Målet er at omsætte for 230 mio DKK i 2022 baseret på datasalg til pharmaindustrien. På den længere bane ses yderligere forretningspotentiale ved salg til sundhedsvæsenet samt en række andre mulige kundesegmenter.

Da virksomheden tidligere har fungeret som konsulenthus, så forefindes et meget veletableret team på 10 mand, og der er etablerede agile processer, der sikrer effektive innovationer, og som er klargjort til at kunne levere medikoteknisk udstyr. I spidsen af virksomheden står en CEO med lang erfaring og stærkt internationalt netværk indenfor sundhedsområdet, og herunder findes en COO/Product owner med baggrund fra antropologien, samt en CTO med tidligere produkt/platformsudviklingserfaring.

Virksomheden har en bestyrelse, der ønskes styrket med kompetencer indenfor internationalisering og kapitalfremskaffelse, ligesom der ønskes tilknyttet kompetencer omkring fremtidens forretningsmodeller i sundhedsvæsenet og (digital) produktudvikling.

Virksomheden er fundet via udviklingsprojekter/partnerskaber i kombination med CEOs investering i virksomheden, og kan som sådan fortsætte produktudvikling og go-to-market uden eksterne midler. Virksomheden ønsker midlertidig nu at accelerere transitionen med produktudvikling, og der forventes behov for tilførsel af 40 mio DKK over de kommende år for at sikre først-til-marked position.

Spørgsmål til panelet

Hvilke personer bør tilknyttes til virksomhedens bestyrelse/advisory board med henblik på:

a) Sikre validering af forretningsmodellen, herunder bruger akvisition, bruger fastholdelse, kundesegment, data-service produkter. Hvilke strategiske indtægtsstrømme skal der fokuseres på? Hvilke partnerskaber? Bedste vej til afdækning af product-market fit?

b) Kompetencer omkring internationalisering, gerne for digitale/app-produkter

c) Vidensperson indenfor sundhed, der kender økosystemet, forretningsmodeller og godt udsyn til fremtidens sundhedsvæsen, evt gerne som har netværk

d) Kompetencer og erfaring omkring funding, profilen skal gerne være aktiv omkring funding i de forskellige stages i årene frem.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software