, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Skalerbart/webbaseret forretningsanalyseplatform målrettet SMV-segmentet – fra konsulentforretning til stand-alone onlineprodukt i DK og Norden/Tyskland, Odense - Springboard

  • 24 Apr 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Arbejdsgiverne, kl 13:30 til 16:30 pa Magnoliavej 2, 5260 Odense
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 16. april 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 16. april 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

- Forretningsmodel

- Skalering/vækst

- Kapitalfremskaffelse


Branche: Internet, Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet et 360° online virksomhedsanalyseplatform til SMV-segmentet. Virksomhedsejeren (eller deres rådgiver) kan med et minimalt tidsforbrug i et brugervenligt set-up generere en rapport, der giver et overblik over, hvor virksomhed kan optimere for at øge værdien – og kan anvendes som sparrings- og handlingsværktøj.

Analysen er baseret på ca. 300 spørgsmål indenfor 7 hovedforretningsområder (organisationen, ledelsen, administration, regnskab & bogføring, drift, salg & markedsføring, risici).

Platformen er skalerbar og rummer gode muligheder for kapitalisering af data.


Kompetence

B2B

B2G

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

It & Systemudvikling

Markedskendskab Skandinavien

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomhedens idé er et analyseværktøj, som ved minimalt tidsforbrug og brugervenlighed i en rapport skaber et faktuelt billede af brugerens virksomhed. Rapporten kan anvendes såvel som værdiskabende sparrings- og handlingsværktøj.

I et marked, hvor alting konstant forandres og trends skifter, ser virksomheden muligheder i at tilbyde et dynamisk analyseværktøj som forholder sig konkret og faktuelt til den enkelte virksomhed og leverer en rapport, som for rådgiveren giver et klart og relevant billede af virksomheden og samtidig leverer værdiskabende løsningsmodeller.

Virksomhedens kunder er rådgivningsvirksomheder eller organisationer inden for SMV segmentet. (Væksthuse, revisionsfirmaer, erhvervscentre)

Virksomhedens konkurrenter består af en stor og en del mindre.


Største konkurrents stærke sider:

- Har været på markedet i 10 år

- Er vel forankret hos kunderne

- Har et brand

- God økonomi

- International


Største konkurrents svage sider:

- Tidskrævende uddannelse rådgivere

- Økonomisk krævende uddannelse af rådgivere

- Ingen løsningsmodeller

- Svagt faktuelt output


Virksomheden har stort vækstpotentiale, idet analyseværktøjet relativt nemt og med relativt lave omkostninger kan implementeres i andre lande. Mål for virksomheden er i 2020 at være på det danske, tyske, svenske og norske marked. Der er stort potentiale for datakapitalisering.

Virksomhedens team består af de to ejere, som til sammen har en bred erhvervsfaglig viden og erfaring inden for ledelse, økonomi, jura, virksomhedsdrift og udvikling.

Virksomheden påtænker tilknytning af et Advisory board/bestyrelse, og vil forsætte denne proces med input fra virksomhedens eventuelt kommende investor.

Virksomheden står i dag med et analyseværktøj VER. 1.0. Virksomheden mangler udvikling af rådgiver-interface samt online undervisningsmateriale.

Virksomheden søger investor der med kapital og knowhow kan hjælpe virksomheden i mål.


Spørgsmål til panelet

1.Er forretningsmodellen stærk nok?

2.Hvordan rammer virksomheden markedet stærkest Go-to-Market strategi?

3.Skalering/vækstplan – hvilke strategiske samarbejdspartnere skal virksomheden vælge?

4.Hvordan skaffer virksomheden kapital til at komme på markedet?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software