, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

2 bestyrelsesmedlemmer inden for detail- og eksportmarkedet søges, Hovedstaden - Bestyrelsessøgning

  • 24 Apr 2018
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 24

Registration


Registration is closed


Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer.

______________________________________________

Der søges profiler med erfaring fra og interesse for henholdsvis detailhandlen i Danmark og erfaring med introduktion af produkter uden for Danmark.

Virksomheden ønsker sparring på to områder:


Detailmarkedet

Et bestyrelsesmedlem som har et godt kendskab til og interesse for detailmarkedet i Danmark. Detailforretninger og kæder, der er interesseret i opbygning og fastholdelse af en kundekreds, og som komplementerer deres fysiske forretning med webshop er vores fokus.


Eksportmarkedet

Et bestyrelsesmedlem der har erfaring med og interesse for introduktion af et produkt, der relaterer sig til servicebranchen som frisørsaloner, beauty klinikker, fodterapeuter og tilsvarende ydelser, hvor ydelsen primært bookes via internettet, med alle former for divergerende priser og behandlingstider.

Vi forestiller os det tyske marked med fokus på byerne Berlin og Hamburg


Resume

Vi søger, som nævnt overfor, 2 bestyrelsesmedlemmer der er interesseret i at arbejde med totale eller komplette løsninger / produkter, der er dedikeret til detail og servicebranchen.

Vi udvikler, markedsfører og sælger løsninger der spænder fra online booking til automatik bogføring af dagens resultater. Vore webshop løsninger komplementerer vore hovedprodukter, når dette ønskes.

Webshopløsninger er fuldt integreret i hovedprodukterne, og bliver derfor administreret centralt. Vore kunder skal kun oprette og vedligeholde varenumrene et sted.

Vore løsninger opererer via internettet med en central styret database, og kan derfor tilgås hvor som helst og når som helst. Vi arbejder systematisk med NPS kundeanalyser, hvor efterfølgende dialoger, har vist sig konstruktivt for vores udvikling og samarbejdet med kunderne i det hele taget.


Virksomhedsbeskrivelse

- Virksomheden er startet i 2001 som ApS for en senere konvertering til A/S. Virksomheden ejes af to holdingselskaber 50 / 50, og er familieejet.


Ledelse og team

Vi har en proces i gang med at finde en adm. Dir. der skal varetage den daglige ledelse, der i dag varetages af den ene ejer, som samtidig er ansvarlig for den tekniske udvikling.

Teamet består d.d. af:

- 3 teknikere inkl. den ene ejer som også er direktør

- 3 salgs og supportfolk

- 1 kommende adm. Dir.

- medarbejdende bestyrelsesformand

- vi har udover dette 5 forhandlere fordelt i DK, på Færøerne og Grønland


Økonomi/nøgletal m.v. varetages af bestyrelsesformanden.

Virksomheden har fra dag 1 været selvfinansierende


Nuværende bestyrelse består af familiemedlemmer på 3, hvoraf det er aftalt, at et medlem stopper, når vi har fundet de 2 nye medlemmer. Formand er ejer af det ene holdingselskab og direktøren er ejer af det andet.

Den fremtidige bestyrelse vil bestå af:

Formand, administrerende direktør, (som forventes ansat medium 2018), teknisk direktør, samt de to nye medlemmer.

- Forventet antal bestyrelsesmøder pr. år er 4 og vil foregå medium måneden efter kvartal skift.

- Ønsket profil for bestyrelsesmedlemmerne er naturligvis relevant uddannelse og erfaring, og som glæder sig over fremdrift, og som engagerede medlemmer er interesserede i at påtage sig ad hoc opgaver. Derudover ønskes profiler, der er åbne for muligheder og som trives med en kommunikationsform der er direkte og ærlig i sit budskab.

- Bestyrelsesposterne er på valg hvert år, for at sikre profiler der matcher nye mål og eller ændrede omgivelser, der berører virksomhedens idégrundlag.


Honorar

Honorar aftales individuelt ved indgåelse af aftale.


Ansøgning

Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.

Ved ansøgning om bestyrelsesposten skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til André Elm/CONNECT Denmark

mail: andre@connectdenmark.com 


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software