, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Internationaliserings strategi for innovativ softwareplatform (SaaS) til life science laboratorier, KBH - Springboard

  • 31 May 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Nordisk Film A/S, kl 14:00 til 17:00 pa Mosedalvej 14, 2500 Valby
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 25. maj 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 25. maj 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Virksomheden står overfor at lave en internationaliseringsstrategi, herunder digital markedsføring, og ønsker sparring i forhold til:

- Hvordan kan det bedst udnyttes i markedsføringssammenhæng, at forskerverdenen er tæt forbundet med mange internationale samarbejder, konferencer, og udenlandsophold? F.eks. i kraft af samarbejdsmulighederne i produktet.

- Drøftelse af digital markedsføring, herunder brug af sociale medier og indflydelse på pro-duktudvikling. Prioritering, rækkefølge, tidsforløb.

- Andre ideer og tanker omkring markedsføring?

- Kanalstrategi

- Overvejelser omkring prissætning

- Hvad har vi brug for af mennesker, ekspertise og ressourcer (økonomi, andet)?


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden udvikler en data management software platform til laboratorier inden for biotekno-logi, farma og kemi. Platformen er rettet mod, at lade forskerne selv (eller virksomhedernes egne IT-folk) bygge specialtilpassede systemer i en agil, ”forsker-venlig” proces.

Inden for tidlig forskning (”research”) estimerer virksomheden et verdensmarked på 1-2 mio. bru-gere og et potentielt milliardmarked på software subscriptions.

En tidlig udgave er på markedet, og de første to kunder er ombord. Desuden har virksomheden en god salgspipeline - skabt ved direkte salg med fokus på Københavnsområdet. Målsætningen er en Software-as-a-Service model, hvor kunderne kan styre hele processen selv.

I dag sker datahåndtering i forskningslaboratorier overvejende i filbaseret software som Excel. Det giver dårligere muligheder for dataanalyse, så forskerne mister mange af de resultater, der ligger gemt i deres data. Etablerede systemer på markedet er typisk for tunge og ufleksible.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Kommunikation

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Baggrund

Datahåndtering i forskningslaboratorier sker overvejende i filbaseret software som Excel. Det giver dårligere muligheder for dataanalyse, så forskerne mister mange af de resultater, der ligger gemt i deres data. Desuden giver det dårligere dataintegritet og -kvalitet og medfører et betydeligt spild af forskernes arbejdstid pga. manuelle databehandlingsprocesser.

Etablerede systemer på markedet er typisk for tunge at implementere og ikke tilstrækkeligt fleksible til at kunne bruges til forskning.

Produktet

Virksomheden har udviklet en platform, der er rettet mod at lade forskerne selv eller virksomhedernes egne IT-folk bygge specialtilpassede systemer i en agil, ”forsker-venlig” proces.

Forretningsmodel

Virksomhedens forretningsmodel er baseret på abonnements-salg af software med en pris op til 9.000 kr/bruger/år samt salg af konsulentydelser. Vi kan drive systemet som en cloud-løsning for kunderne, eller de kan installere det on-premises.

Markedet

Indenfor tidlig forskning (”research”) estimerer vi et potentielt verdensmarked på 1-2 mio. brugere, hvoraf der er en meget stor long-tail, der endnu ikke bruger data management systemer. Der er her-med betydelige blue ocean muligheder. Vi taler samlet set om et potentielt milliardmarked på software subscriptions.

Konkurrenter

De dominerende redskaber til datahåndtering er Microsoft Excel og andre filbaserede analysepro-grammer; de giver forskerne den nødvendige fleksibilitet men ”databasen” med resultater ende med at bestå af tusindvis af filer.

De etablerede alternative fra virksomheder som GeneData, IDBS og Biovia er ufleksible, dyre og invol-verer langvarige implementeringsprojekter. Vores konkurrenceparametre er fleksibilitet for slutbruge-ren, bedre tilpasningsmuligheder og reduceret projektrisiko og lavere samlede omkostninger fordi be-hovet for konsulentbistand er mindre.

Vækstpotentiale og mål

Virksomhedens mål for omsætning og antal kunder og brugere er:

År

Kunder

Brugere

Omsætning (mio. kr)

2018

7

80

2,7

2019

16

350

7,4

2020

40

1760

18,9


Internationalisering og SaaS

Virksomheden står overfor at lave en internationaliseringsstrategi, herunder digital markedsføring, og ønsker sparring i forhold til dette.

Virksomheden arbejder lige nu med direkte salg og konsulent-baserede implementeringer. Målsætnin-gen er en Software-as-a-Service model, hvor kunderne kan styre hele processen selv. Dette ændrer kravene til produktet, user-on-boarding og oplæring samt salgsmaterialet.

Finansiering

- Egenfinansiering

- Omsætning

- InnoBooster støtte, 0,5 mio.

- Søger yderligere 2,9 mio. fra InnoBooster

Status

Produktet er færdigt i en tidlig udgave, som kan sælges men kræver en betydelig konsulentindsats at implementere.

Vi har to kunder, MS-Omics og Bavarian Nordic.

Vi har en lovende salgspipeline, men er udfordret af langvarige salgsforløb.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden står overfor at lave en internationaliseringsstrategi, herunder digital markedsføring, og ønsker sparring i forhold til:

- Hvordan kan det bedst udnyttes i markedsføringssammenhæng, at forskerverdenen er tæt forbundet med mange internationale samarbejder, konferencer, og udenlandsophold? F.eks. i kraft af samarbejdsmulighederne i produktet.

- Drøftelse af digital markedsføring, herunder brug af sociale medier og indflydelse på produkt-udvikling. Prioritering, rækkefølge, tidsforløb.

- Andre ideer og tanker omkring markedsføring?

- Kanalstrategi

- Overvejelser omkring prissætning

- Hvad har vi brug for af mennesker, ekspertise og ressourcer (økonomi, andet)?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software