, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Skalerbar MedTech-softwarevirksomhed med 1,2 mia. potentielle patienter ønsker at accelerere sin internationale Go2Market proces, Aalborg - Springboard

  • 24 May 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Idéklinikken - Region Nordjylland, kl 14:00 til 17:00 pa Forskningens Hus - Sdr. Skovvej 3E, 9000 Aalborg
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 14. maj 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 14. maj 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

- Accelereret international Go2Market strategi

- Branding/awareness imod potentielle kunder

- Produktudvikling i forretningsmæssigt perspektiv

- Finansiering


Branche: Software/SaaS, Medtech

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomhedens core-product er software til automatiske screeninger for de største årsager til blindhed ved hjælp af kunstig intelligens. 80 % af al forebyggelig blindhed kan forhindres ved rettidig screening.

Virksomheden har behov for synlighed og gennemslagskraft på det internationale marked.

Virksomheden har lavet Proof of Concept og Proof of Business i Danmark og drifter omkring break-even.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Forskning & Udvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

It & Systemudvikling

Konceptudvikling

Licensering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

1,2 mia. potentielle patienter venter!

Virksomheden har specialiseret sig i tidlig identificering af øjensygdomme via screeninger af et foto af øjenbaggrunden. Softwaren er udviklet så ikke-specialister er i stand til at selektere de personer der behøver at blive tilset af en specialist. Virksomhedens kerneprodukt er automatiske screeninger for de største årsager til blindhed i den vestlige verden ved hjælp af kunstig intelligens.

Diabetes er i pandemisk vækst overalt på kloden og de internationale guidelines anbefaler at alle diabetikere skal screenes for forandringer på nethinden en gang om året. Prognoserne viser en fordobling i antallet af diabetikere på verdens plan i 2030 og der er kraftig mangel på specialiseret øjenlæger. Virksomheden råder over algoritmer til identifikation af AMD (forkalkning på nethinden) og Glaukom (grøn stær). I Danmark er der 300.000 diabetikere og kun 30% får den anbefalede årlige screening af øjnene. Dette skyldes ventetider og convenience. Herudover får 3% af verdens befolkning Glaukom.

Virksomhedens kerneprodukt er webbaseret SaaS, der tilbydes på abonnementsbasis.

Virksomheden sælger i dag på fjernmarkederne gennem distributører og agerer selv på de nordiske markeder.

Målgrupperne er Optikere, Sundhedsklinikker, Hospitaler, Apotekerkæder, forsikringsselskaber og NGO´s. Vi er repræsenteret i 35 lande, men hovedparten af salget kommer fra Danmark, Tyskland, Polen og Spanien.

Pt. har virksomheden få konkurrenter, men spillere som Google og IBM er ved at udvikle lignende produkter.

Virksomhedens målsætning er at blive en stærk spiller på det globale marked indenfor øjenscreeninger.

Teamet bag virksomheden er bredt funderet med kompetencer indenfor alle virksomhedens virkeområder. Der er pt. ingen ansatte, og virksomheden drives i dag af ejerne, som afregnes på konsulentbasis.

Det er blevet diskuteret, hvordan et Advisory Board kunne være med til at løfte og profilere virksomheden.

Virksomheden har ’bootstrapped’ sig til sin nuværende størrelse, men er i gang med en finansieringsrunde, hvor vi har tilbud fra Vækstfonden og pengeinstitut om at etablere et lån for at kunne konsolidere og skabe finansielt grundlag for yderligere vækst.


Spørgsmål til panelet

Accelereret international Go2Market strategi

- Afsætning og distributionskanaler

- Hvordan ses distributørmodellen virksomheden har valgt i forhold til panelets erfaringer med denne type produkter?

- Hvordan ses den ideelle distributør/salgskanal?

- Erfaringer med andre metoder?
- Partnering/Strategiske partnerskaber
- Licens

- Prisdifferentiering


Branding/awareness imod potentielle kunder


Produktudvikling i forretningsmæssigt perspektiv

- Strategi for produktudvikling

- Finansiering af produktudvikling


Finansiering

- Hvordan kan/skal accelerationen finansieres?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software