, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

MedTech start-up med nyt produkt til måling, udredning og træning af balance ønsker sparring på forretningsplan; go-to market og kapitalfremskaffelse, Odense - Springboard

  • 22 May 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Welfare Tech, kl 13:30 til 16:30 pa Forskerparken 10H, 5230 Odense M
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 14. maj 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 17. maj 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

- Go-to-market

- Salg og distribution

- Kapitalfremskaffelse; Investering og finansiering


Branche: Medtech, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden er i sin tidlige start-up fase med mulighed for at gå forskellige veje i forhold til ”go-to market” og kapitalfremskaffelse.

Måling af balance er relevant for især fysioterapeuter og andre behandlere undervejs i genoptræningsforløb. Endvidere vil indsamlingen af store mængder anonymiserede data på sigt udgøre den supplerende eller primær forretningsmodel.

Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Prissætning

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Virksomheden er i sin tidlige start-up fase med mulighed for at gå forskellige veje i forhold til ”go-to market” og kapitalfremskaffelse.

Måling af balance er relevant for især fysioterapeuter og andre behandlere undervejs i genoptræningsforløb. Endvidere vil indsamlingen af store mængder anonymiserede data på sigt udgøre den supplerende eller primær forretningsmodel.

Idégrundlag – Produkt/ydelse

Balance og funktionsniveau hænger nøje sammen, men i øjeblikket er måling af balance i enten omstændigt, tidskrævende eller upræcist. Alternativt skal man bruge udstyr som kun få har råd til. (40.000kr til +100.000kr).

Måling af balance er relevant for især fysioterapeuter og andre behandlere undervejs i genoptræningsforløb, både på private klinikker, på sygehuse og i kommunalt regi, men kun få specielle enheder har de nødvendige midler til indkøb af de eksisterende måleredskaber.

Med virksomhedens produkt kan man lave en hurtig og meget præcis måling af balance.

De enkelte målinger samles hos virksomheden, så man kan sammenligne den enkelte borger med tidligere målinger på andre borgere af f.eks. samme køn, alder og evt. diagnose.

Nærmeste konkurrent er fra en tjekkisk virksomhed, som sælger et lignende produkt til +40.000kr. Det er dog uden mulighed for at sammenligne data fra andre kunder/brugere.

I øjeblikket er der i Danmark ca. 3000 klinikker, sygehuse, kommunale genoptræningscentre, specialenheder (Sclerosehospitaler, neuro-rehabiliterings-centre og lignende).

Produktet forventes at skulle sælges som et abonnement for ca. 5000kr om året for 1-2 produkter pr. kunde.

På strategiske steder kan det være gavnligt at stille produktet gratis til rådighed. Fx. i træningscentre for at høste yderligere data fra en bred del af befolkning.

Efterhånden som der laves tilstrækkeligt mange målinger, vil adgang til den indsamlede data have en værdi for f.eks. forskere, som ønsker viden om balance hos den generelle befolkning eller hos en bestemt diagnosegruppe. Andre virksomheder som arbejder med måling eller træning af balance kan også have gavn af adgang til den indsamlede data. Adgang til data kan derfor også sælges som en enkelt ydelse eller som et abonnement.

På sigt vil den indsamlede data give et billede af hvad normen er hos forskellige brugere (alder, køn etc.) og diagnosegrupper (ankeldistorsioner, hemiplegi etc) er.

De to partnere er begge fysioterapeuter. Den ene med 19 års erfaring som fysioterapeut og 13 år som ejer af egen klinik.

Den anden med 3 års erfaring fra arbejde på klinik, med fokus på salg og markedsføring af produkter og ydelser.

Begge partnere har behov for vurdering/måling af balance i deres daglige arbejde og har derfor nært kendskab til de udfordringer og begrænsninger som produktet løser.

Der er lavet en fungerende prototype som kan vises til potentielle kunder.

Selvfinansieret proof of concept, investor til næste etape.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

- Selskabsform: ApS/ IvS med 2 ejere/direktører. Bestyrelse med relevant kapacitet.

- Kunder: alle behandlere/ virksomheder/ personer der kan se et formål, eller har et formål med at registrerer balance (senere at sammenligne med andre i samme segment).

- Markedet: 1. Sundhedsfagligt personale med ønske/kendskab til undersøgelse af balance. 2. almen befolkning - fitnesscentre, sundhedshuse, apoteker, matas etc.

Vækspotientiale/mål

- 15.000.000 i DK med udgangspunkt i een solgt til alle relevante afd/klinikker.

- Skandinavien, Europa, etc.

Ledelse og team

- Delt ledelse på hhv. 1 . Marketing og salg, samt 2. Administration og personale

Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

- Bestyrelse bestående af relevant viden/økonomi ønskes

Økonomi/finansiering

- Delvis selvfinansiering (proof of concept)

- Investorer til næste etape

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

- Start Up med proof of concept udviklet.

- I udvikling med:

○ Virksomhedsstrategi (Connect Sparring)

○ Stiftelse af selskab

○ Investor

○ Stiftelse af bestyrelse

○ Software udvikling

○ Hardware

■ produktion af bræt

■ produktion af hardware

■ integrering af hard,- og software

○ Markedsføring model

■ kanaler (traditionelle og sociale mediet etc)

○ Go2market

■ B2B samarbejdsparter

■ Almen befolkning

■ hjemmeside salg?

■ DK/udlandet


Spørgsmål til panelet

- Go2market, hvad og hvor angriber vi først?

- Økonomi/kapital: Feedback på Investor / selvfinansieret via prototype / fundraising?

- Bestyrelse/Advisory Board, hvilke kompetencer er relevante i start up fase?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software