, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Innovativ platform til håndtering af abonnementsbetalinger søger kompetencer og finansiering til markedsmodning og skalering af salg, Aalborg - Springboard

  • 16 May 2018
  • 13:30 - 16:30
  • EY, kl 13:30 til 16:30 pa Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 7. maj 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 7. maj 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

- Markedsmodning og skalering af salg

- Strategiske kompetencer

- Kapitalrejsning/finansiering


Branche: FinTech (finans og forsikring), IKT - informations- og kommunikationsteknologi

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet en innovativ platform, til håndtering af abonnementsprodukter.

Platformen understøtter alle workflows i en abonnementsforretning

Platformen har været under udvikling i 2 år, og nu er de første kunder begyndt at køre i produktion

Virksomheden søger derfor kapital/finansiering til skalering, således platformen hurtigere kan færdigudvikles og salget kan accelereres.


Kompetencer

B2B

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

It & Systemudvikling

Juridiske forhold

Ledelse

Licensering

Marketing & Branding

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Markedet for abonnementsbaserede ydelser er i vækst. 60% af alle virksomheder sælger et eller flere produkter/service, der afregnes på abonnement.

Mens det i USA er meget udbredt med services til håndtering af abonnementer, har det i Europa været begrænset med muligheder. Men virksomhederne står alle med de samme udfordringer:

- Meget administration, som følge af mange fakturaer, rykkere osv. hver måned.

- Dårlig automatisering af workflow, på abonnementshåndtering

- Ringe eller slet ingen abonnementsunderstøttelse, i økonomisystemerne – dem der findes, kræver stadig manuel bogføring.

- Dårligt cashflow, som følge af enten forsinket –og/eller udeblivende betaling. En rykkerprocedure, kan tage op til 3 mdr. selv for små beløb.

- Èn markedsledende løsning; Betalingsservice, der er både dyr, ufleksibel og mangler generel innovation.

Betalingsservice-markedet i Danmark alene, udgør over 1 mia. kr. årligt. Hidtil har det været eksklusivt forbeholdt NETS, at inddrive månedlige betalinger for virksomheder, men nu har nye muligheder for betaling med kreditkort og faldende priser herpå, gjort at der kan tilbydes billigere og mere innovative løsninger.

Virksomheden har udviklet en innovativ platform, til håndtering af abonnementsprodukter. Platformen understøtter alle workflows i en abonnementsforretninger, lige fra udsendelse af fakturaer, opkrævning af løbende betalinger, og over til automatisk bogføring af indkomne betalinger, direkte i kundernes økonomisystem.

Platformen har været under udvikling i 2 år, og nu er de første kunder begyndt at køre i produktion, med flere på vej ind hver uge – både små kunder, med et par transaktioner, til store kunder med 20-30.000 transaktioner per måned.

Det er investeret 7000 timer i udvikling af platformen hidtil, men nu mangler der penge til skalering, således der hurtigere kan udvikles og salget kan accellereres. Samtidig stiller store kunder krav om, at man har en vis staying power, inden de comitter sig til, at lægge hele deres betalingshåndtering på platformen.

Der er allerede forespørgsler fra det meste af Europa, Israel, Oman og USA også.

Så tiden til at accelerere er nu!

- Det skal være nemmere, hurtigere og billigere at drive en abonnementsforretning.

- Cashflow er afgørende for abonnementsforretninger, det skal være sikre og nemmere at få sine penge til tiden.

- Platformen løser alle workflows i en abonnementsforretning, forbedrer cashflow og sparer penge på bogholderiet.

- Forretningsmodellen er et fast abonnement på kr. 149,- pr. måned, samt kr. 1,5 pr. transaktion.

- Kunderne findes i både SME og Enterprise segmenterne, hvor SME primært bliver boardet af partnere som E-conomic, Dinero og Billy, som platformen her er value-add til.

- Målet er at platformen bliver den foretrukne platform til håndtering af abonnementer i Europa.

- Vi skal indenfor 3 år nå 3-4000 kunder.

- Markedspotentiale i Danmark alene, er på over kr. 1 mia årligt, og endnu større i Europa, hvor der er få konkurrenter.

- I Danmark er der 4-5 små konkurrenter, samt NETS som den altdominerende udbyder.

- Teamet består i dag af de 2 founders, som er henholdsvis teknisk og kommerciel

- Der skal findes en funding på 3-4 mio. samt bestyrelse, der har erfaring indenfor betalingsmarkedet, eller skalering af en tech-virksomhed.

- Platformen har en håndfuld kunder i produktion, men der mangler 1000 timers udvikling/design af UX, før der gives fuld gas på salget.


Spørgsmål til panelet

Markedsmodning og skalering af salg

- Færdigudvikling af platform

- Kundesegmentering og kanaler


Strategiske kompetencer

- Hvilke kompetencer mangles der?

- Hvor finder vi de rigtige kompetencer til ansættelse og bestyrelse, og hvordan tiltrækkes de?


Kapitalrejsning/finansiering

- Hvilken type kapital/finansiering er den rigtige?

- Hvordan bliver virksomheden investeringsklar?

- Hvor finder vi de rigtige investorer – vi tror meget på ”made in Nordjylland”?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software