, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Mindre nichevirksomhed som arbejder med mennesker søger sparring på vækst og skalering. KBH - Springboard

  • 04 Jun 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Krifa Syd, kl 14:00 til 17:00 pa Ellebjergvej 50 3 sal tv., 2450 København SV
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 25. maj 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 25. maj 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring for at kunne udnytte deres potentiale i forhold til vækst og skalering:

- Hvordan vækster/skalerer vi på den mest hensigtsmæssige måde vores nuværende virksomhed/marked?

- Hvilken forretningsmodel og go to market strategi er mest optimal for os, når vi skal ind på det private B2B marked?

- Hvordan kan vi udnytte vores ressourcer og viden til at udvide til et andet kundesegment/branche – undgå/modvirke nuværende ekstreme sårbarhed ift. lovgivning?

- Hvordan kan vi gøre vores organisation stærkere, og mindre sårbar, samt sikre at den administrative del kan følge med skaleringen – også med øje på de nye GDPR regler for persondataforordningen, herunder IT-værktøjer?


Branche: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden arbejder primært (95%) med ledige borgere henvist af Jobcentre og er etableret med en målsætning om, at kunne matche – og bygge bro mellem – Jobcentrenes og virksomhedernes behov.

Virksomheden er en nichevirksomhed med primært fokus på de svære opgaver indenfor psykiatri, kriminalitet, angst, og svær socialbelastning og er drevet af en ambition om at levere meget høj kvalitet i arbejdet - personligt såvel som skriftligt.

Ydelserne er individuelt tilrettelagte mentorforløb, udviklingsforløb og mestringsforløb. Virksomheden har udviklet sit eget særdeles effektive angsttræningsprogram der afhjælper angst og socialfobi. Virksomheden laver også stresscoaching, støtte-kontaktopgaver, udslusning fra psykiatri og fængsler.

Målet er bl.a. at vækste virksomheden så den kommer op på 10+ mio. i omsætning og mindst 10-12 medarbejdere indenfor 2 år.


Kompetencer

B2B

B2G

Digitalisering

Forretningsudvikling

Konceptudvikling

Ledelse

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden og dens idegrundlag

Virksomheden er startet i 2009 som enkeltmandsvirksomhed, senere som ApS i 2014, af K, der er uddannet HD(A) med stor erfaring i arbejdet med mennesker og beskæftigelse. Virksomheden blev startet for at levere et bedre og mere professionelt tilbud end eksisterende tilbud/virksomheder på markedet. Udgangspunktet er en individuel tilgang til de mennesker der arbejdes med, frem for at være en ”aktiveringsfabrik”.

Virksomheden er gearet til at kunne støtte mennesker med mange forskelligartede udfordringer, med udgangspunkt i kundens og det enkelte menneske behov. Virksomheden sætter en ære i at alle repræsentanter for virksomheden er professionelle, veluddannede og kompetente sparringspartnere for kunden og borgeren.

Produkt/Ydelse

Individuelt tilrettelagte mentorforløb, udviklingsforløb og mestringsforløb. Virksomheden har udviklet sit eget særdeles effektive angsttræningsprogram der afhjælper angst og socialfobi. Virksomheden laver også stresscoaching, støtte-kontaktopgaver, udslusning fra psykiatri og fængsler.

Virksomhedens medarbejdere og tilknyttede eksterne konsulenter, er højtuddannede og meget erfarne. Arbejdet udføres primært som udekørende/opsøgende i forhold til de mennesker, virksomheden arbejder med.

Forretningsmodel

Virksomheden sælger igennem direkte opsøgende salg overfor Jobcentre, og har pt. en kundekreds der er geografisk tæt samlet indenfor en radius af ca. 20 km fra virksomhedens adresse.

De seneste 2 år er virksomheden begyndt at være tilstede på relevante fagmesser, for at øge eksponering og salg. Den typiske kunde er trofast og har handlet hos virksomheden i 5+ år.

Virksomheden har valgt ikke at deltage i offentlige udbud, dels på grund af virksomhedens størrelse men også på grund af de lave priser der kræves for at vinde udbud.

Markedet/Konkurrenter

Det er et stort men også sultent marked, især indenfor mentorydelser. I de senere år er virksomheden blevet underbudt med op til 50% af små enkeltmandsvirksomheder, der udbyder lignende ydelser, men til en pris virksomheden ikke kan – og heller ikke vil matche, da det vil kræve helt andre, meget billigere og dermed langt fra så kvalificerede medarbejdere og kvaliteten i arbejdet ville tage skade, og virksomheden har vurderet, at man ikke vil kunne leve op til eget idegrundlag.

Virksomheden har også konkurrenter der er betydeligt større end os, men de konkurrerer ikke så hårdt på prisen, så der kan virksomheden klare sig i sammenligning.

Generelt har markedet været presset siden 2015 hvor der kom en lovændring der havde negativ indflydelse på de ressourcer Jobcentrene har til rådighed til at indkøbe mentorydelser. Da det er virksomhedens langt største ydelse, gik det hårdt ud over virksomheden der i dag er under halv størrelse ift. 2015.

Vækstpotentiale/Mål

1) Mål er at vækste virksomheden så den kommer op på som minimum det niveau den havde i 2015, med 10+ Mill. I omsætning og mindst 10-12 medarbejdere indenfor 2 år.

2) Re-brande virksomheden, så opmærksomheden øges i forhold til at virksomheden også udbyder andet og mere end mentorydelser, som virksomheden er kendt for (og har et godt navn indenfor) så sårbarheden mindskes

3) På længere sigt vækste virksomheden til en 25+ Mill. Omsætning.

4) Udvide til andre markeder, private virksomheder

5) udvide til andre geografiske områder i Danmark

Ledelse/ Team

Ledelsen består af Direktør K, der står for salg, mersalg til nuværende kunder, samt administration

Teamleder M der står for kvalitetskontrol/sparring med konsulenterne/mentorerne, samt produktudvikling/markedsføring sammen med K.

Bestyrelse

Pt. består bestyrelsen udelukkende af K, der har indtil ultimo 2017 været tilknyttet en direktionsrådgiver, men dette afsluttedes, da der ikke var nok positiv effekt for virksomheden. Virksomheden er åben overfor Advisory Board.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har siden opstart været selvfinansierende og har ingen gæld eller kassekredit.

Status på nuværende tiltag

Virksomheden er i samarbejde med eksternt kommunikationsvirksomhed ved at udarbejde en plan for re-branding. Virksomheden er i gang med en omfattende gennemgang af virksomhedens data og procedurer ift. GPDR forordningen, der er meget afgørende for vores branche hvor næsten alt vi arbejder med er personfølsomt.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden ønsker sparring for at kunne udnytte deres potentiale i forhold til vækst og skalering:

- Hvordan vækster/skalerer vi på den mest hensigtsmæssige måde vores nuværende virksomhed/marked?

- Hvilken forretningsmodel og go to market strategi er mest optimal for os, når vi skal ind på det private B2B marked?

- Hvordan kan vi udnytte vores ressourcer og viden til at udvide til et andet kundesegment/branche – undgå/modvirke nuværende ekstreme sårbarhed ift. lovgivning?

- Hvordan kan vi gøre vores organisation stærkere, og mindre sårbar, samt sikre at den administrative del kan følge med skaleringen – også med øje på de nye GDPR regler for persondataforordningen, herunder IT-værktøjer?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software