, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Revolution af konservativ branche – veletableret materieludlejningsvirksomhed vil ”leje” med alle konkurrenter og alle håndværksvirksomheder i Europa! Kbh. - Springboard

  • 06 Jun 2018
  • 09:00 - 12:00
  • Vækstfonden, kl 09:00 til 12:00 pa Strandvejen 104, 2900 Hellerup
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag 28. maj 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag 28. maj 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Vi søger sparring på Go-to-market strategi, timing ift. skalering samt input til hvorledes vi kan/skal finansiere skalering.

1. Hvad er Rettidig omhu for skalering af virksomheden?

a.Geografi/internationalisering:

- Norden

- Europa, evt. prioritering af markeder

- World-wide

b.Sortimenter/Brancher:

- Sortimenter til andre håndværksfag end EL, VVS og ventilation (tømrer, malere, murer entreprenører.

- Sortimenter til andet end håndværk som: -Biler,- sommerhuse, -lyd, -lys -både, -cykler, -kunst, -squashbaner etc.

2. Hvad er den optimale finansieringsmodel når vi skal skalere og indtage nye markeder?

Finansiering - lån/investor, evt. afgivelse af ejerandele.

Hvilke overvejelser skal vi gøre os ift. mulighederne og konsekvenserne


Branche: Internet, App, Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingstadie: Proof of Concept


Dette Springboard handler om digitalisering af værdikæden i en hel branche – ”sharing and efficiency”. Dette er meget mere end en pier-to-pier platform!!!

Succesfuld udlejnings forretning med 25 års historik udfordrer konventionen og den traditionelle forretningsmodel for B2B maskin, værktøjs, og materiel udlejning. Virksomheden lancerer en fælles cloudbaseret markedsplatform for alle branchens aktører. Før var udlejerne konkurrenter! Nu kan alle levere mere værdi til hele kundegruppen.

Udgangspunktet er udlejning og styring af maskiner, materiel og værktøj til ”den faglige tekniske håndværker” (EL og VVS)

Spin-off virksomheden har allerede 7 fuldtidsansatte og driver en deleøkonomisk platform hvor ejere af materiel, maskiner og værktøj kan stille deres varer til rådighed for kunder, som har et behov for et givent stykke værktøj for en kortere (dag, uge, måned) eller længere periode (1 år, 3 år). Virksomheden tager ansvar for hele processen ved at håndtere både forsikring, lejebetingelser, kontrakter, transport, afregning, servicering og IT.

Hele forretningsmodellen hviler på en Microsoft .Net udviklet, cloud-baseret IT platform, der drives hos Microsoft Azure, og tilgangen til platformen sker via Apps, Web-Clients og Webshops.

Platformen har allerede integration til Danmarks største El grossist og Danmarks største VVS grossist, og dermed adgang til deres kunder.

Platformen er i dag aktiv i Storkøbenhavn og på Sjælland og skal nu rulles ud i resten af Danmark i løbet af 2018, og herefter ud i verden.

VI søger kompetencer og erfaring med kapitalrejsning og go2market strategier med online forretningsmodeller, cloud mv.


Kompetencer

B2B

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Investor Pitch

Licensering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden har gennem pilotprojekter hos store toneangivende kunder vist Proof of Concept og skal i løbet af 2018 nu vise Proof of Business på det danske marked.

Til dette kræves:

- Yderligere IT Udvikling

- Flere kunder/brugere på platformen

- Flere partnere, i form af:

o Forvaltere (Her mangles der akut 3 stk. i Jylland)

o Materiel-ejere (Virksomheden har nok til at starte op, men der skal løbende flere ”varer på hylderne”)

o Lejeformidlere (ikke kritisk da virksomheden har nok til 2018)

o (Ikke kritisk da virksomheden har nok til 2018)

Virksomheden lancerer en deleøkonomisk platform for udlejning af maskiner materiel og værktøj til den professionelle håndværker, på samme vis som Just-Eat. De enkelte udbydere er ”selvstændige” og virksomheden ejer infrastrukturen/platformen (IT) og navnet.

Virksomheden vil udvikle markedet fra traditionel udlejning til deleøkonomi.

Det nuværende marked fungerer for nærværende med mere end 1.000 små og meget få store udbydere som et meget fragmenteret marked. Et marked som er uoverskueligt for kunderne at få kontakt til. Selv de store udbydere er ikke digitaliseret og har end ikke online booking via Internettet.

Markedet er præget af lave udnyttelsesgrader på sit udlejningsmateriel. Dette vil virksomheden øge via platformen og partnerskaberne, og indtjeningen vil komme fra et facilitator-fee der pålægges samtlige transaktioner på platformen.

Potentielle konkurrenter (der samtidigt også kan være potentielle partnere:

- Øvrige udlejere (kan være potentielle partnere i form af materielejere, formidlere og forvaltere)

- IT-virksomheder, der sælger konkurrerende udlejnings- og materielstyringssystemer (kan være potentielle partnere i form af salgskanaler)

Vækstpotentiale/mål

I Danmark vurderes markedet at kunne generere en omsætning i størrelsesordenen 0,5 mia. kr. For Norden 1,5-2,0 mia. kr., og world-wide er potentialet “ubegrænset”.

Ledelse og team

Virksomheden har i 2017 etableret sig med en ny ledelse, som har opbygget et helt nyt team. Ledelsen deles med søsterselskabet. Teamet blev et selvstændigt team/selskab i 1/7-2017.

Teamet har gode kompetencer indenfor udlejning/deleøkonomi, IT, salg og markedsføring i Norden.

Økonomi/finansiering

Virksomheden, der for nærværende investerer markant i udvikling af platformen, og kan fint egenfinansiere udviklingen i 2018. Finansieringen består af lån fra bank og Vækstfonden samt lån fra søsterselskabet og fra egen indtjening.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Platformen, der i begrænset form har været aktiv i 1½ år, med app og 30 år med online booking. Platformen udvikles løbende efter et agilt MVP koncept (Minimal Viable Product). Den første veludviklet version af NetHire appen beta 1.0 kom på markedet 1/11 -2016. Næste version 1.1 kom på markedet 1/10 2017 og har kørt test hos en stor kunde på Sjælland lige siden. Næste version som bliver landsdækkende, har release 30/6-2018. Markedet er konservativt, men modnes løbende i takt med digitaliseringen af byggeriet og tilgangen af nye generationer af håndværkere/brugere. Fokus er på de tekniske fag EL og VVS, då de er længst i brugen af digitale løsninger.

Spørgsmål til panelet

Hvilke strategiske emner/temaer er det panelet skal drøfte på Springboardet (3-5 emner/spørgsmål - der kort uddyber pkt. 2)

Angiv emner eller konkrete spørgsmål.

1.Hvad er den rigtige timing og prioritering for skalering?

2.Hvilken finansiering er den rigtige, og til hvem og hvornår skal der kapital ind via eksterne investorer?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software