, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Nyt digitalt værktøj skaber gennemsigtighed og giver kommunerne et enestående overblik og viden om tilbud til udsatte børn og unge i hele landet. KBH - Springboard

  • 30 May 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Ergoterapeutforeningen, kl 14:00 til 17:00 pa Nørrevoldgade 90 1., 1358 København K
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 25. maj 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 25. maj 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Hvad er den bedste vej ind til kommunerne?

- Hvordan gøres produktet mest muligt attraktivt og uundværligt for kommunerne?

- At sikre kapital til udviklingen af produkt og virksomhed det næste år

- Prissætning af produktet

- Andre overvejelser eller opmærksomhedspunkter når det er kommunerne der er kunderne?


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Digitale redskaber på børne- og familieområdet i kommunerne er en stor mangelvare. Arbejdsgange og procedurer er snørklede og besværlige, hvorfor kommunerne mangler overblik og taber både tid og penge. Ressourcer som i stedet kan anvendes på at arbejde med en tidlig indsats på børne - familieområdet.

Produktet er et digitalt redskab til socialrådgivere. Den organiserer alle virksomheder, foreninger og organisationer med speciale inden for børne- og familieområdet, så socialrådgiveren effektivt kan finde den rette hjælp til udsatte børn og deres familier. Produktet gør det nemt og effektivt at søge efter tilbud, der løser opgaver på området.

Produktet skaber overblik og gennemsigtighed samt sparer kommunerne for både tid og penge, men allervigtigst sikres en sagsbehandling af høj kvalitet. I dag findes der intet produkt som tilbyder disse muligheder.

I 2016 blev der registreret 51.800 udsatte børn i Danmark, som fik hjælp af kommunerne (tal fra Danmarks statistik), så behovet for et digitalt værktøj er stort. Produktet har desuden potentiale til også at dække områder som unge- og voksenområdet.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Kommunikation

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Idégrundlag

Den ene i teamet, har arbejdet i 8 år som socialrådgiver på børne- og familieområdet, og kender derfor til at mangle værktøjet i den daglige sagsbehandling.

Problemstillinger

1.Når der ikke findes et overblik, er det svært at finde en virksomhed, forening eller organisation, som kan hjælpe det udsatte barn. Kommunen anvender derfor ofte de virksomheder, de i forvejen samarbejder med. Det resulterer dog i, at det ikke altid er det mest kvalificeret tilbud der hjælper barnet, den unge eller familien.

2.Hverdagen i børne – familieafdelingen går utroligt stærkt, og der modtages underretninger som aldrig før. Når de alvorlige og akutte sager fylder afdelingen, skal der handles hurtigt for at hjælpe de udsatte børn. Tiden til at finde det bedste tilbud er derfor minimal, hvilket ofte gør kommunen ukritisk i prissætning af tilbuddet.

3.I dag er der meget lidt samarbejde mellem kommunerne og foreninger/organisationer. Det kan være vanskeligt for socialrådgiverne at have et overblik over alle de frivillige instanser, hvorfor de bliver glemt i løsningen, når et udsat barn skal hjælpes. Kommunerne ansætter derfor private virksomheder i stedet for at anvende gratis og ofte mere kvalificerede tilbud ved foreningerne og organisationerne.

4.I hele landet er børne – familieafdelinger udfordrede i forhold til et konstant flow i medarbejderudskiftning. Hvad enten det er en nyuddannet eller erfaren socialrådgiver , er det nødvendigt, at de fra dag et på den nye arbejdsplads kender til de mange tilbud, der findes på området. Omvendt forsvinder viden fra afdelingerne, når socialrådgivere skifter arbejdsplads Det er således behov for en platform, der sikrer vidensdeling, overblik og opdatering af alle tilbud.

5.Det er ikke kun overblikket over tilbud, socialrådgiveren har behov for, det er også det geografiske aspekt. Eksempelvis: Socialrådgiveren i Rødovre kommune, får en sag, hvor barnet er anbragt i Nordjylland. Barnet har behov for psykologsamtaler, hvorfor socialrådgiveren skal finde en psykolog i det område.

Fordele ved anvendelse af produktet

Produktet gør det nemt og effektivt at søge efter tilbud, der løser opgaver på området.

Fordele for kommunen:

- Øge kvaliteten af sagsbehandling

- Sikre det bedst kvalificerede tilbud til barnet og familien

- Sikre gennemsigtighed af pris og kvalitet i markedet

- Besparelser i form af overblik over gratis tilbud

- Tidsbesparelser i sagsbehandlingstid

- Fastholdelse af viden og løbende opdatering

- Et tæt samarbejde med virksomheder, foreninger og organisationer

- Mulighed for at søge tilbud ved at indtaste data om en specifik case. På den måde skabes crowd knowlegde, hvor kommunerne er fælles om at øge faglighed og kvalitet af sagsbehandlingen.

- Implementere en platform, hvor der kan trækkes ”Big data” til ledelsen i kommunen

Produkt/ydelse

Produktet omfatter:

- Avanceret filtrering og søgefunktion over tilbud på børne - familieområdet.

- Vidensplatform med opdaterede beskrivelse af hver enkelt tilbud, priser, kontaktoplysninger mm.

- Geografisk overblik – mulighed for at se hvilket tilbud, der er tæt på barnet og kommunen.

Produktet indeholder to forskellige søgefunktioner. Socialrådgiveren kan enten vælge at indtaste overordnede fakta om en case, eller at søge ud fra et tema - alt efter hvilken opgave der skal løses.

Forretningsmodel

På baggrund af teamets netværk, samt grundet den systematiske dataindsamling af tilbud, kontaktes kommuner i hovedstadsområdet først. Efterfølgende vil kommuner i resten af Danmark blive kontaktet, og få tilbudt et abonnement. Abonnementet koster 1000 kr. pr. socialrådgiver om året i afdelingen.

Der samles løbende data om tilbud fra nettet, men ved offentliggørelse produktet, vil det være muligt for virksomheder, foreninger og organisationer at blive medlem ved at følge en vejledning på hjemmesiden.

Markedet/Konkurrenter

I dag findes der intet produkt, som tilbyder denne funktion. Socialstyrelsen har Tilbudsportalen, som tilbyder lignende, dog kun i forhold til at finde opholdssteder og plejefamilier, og med mangelfuldt overblik. Produktet dækker resten af området.

I 2016 blev der registreret 51.800 udsatte børn i Danmark, som fik hjælp af kommunen - tal fra Danmarks statistik.

Vækstpotentiale/mål

Det er målet at have abonnementsaftaler med 80 kommuner i 2021.

Produktet vil løbende blive opdateret og udviklet, med bl.a. følgende redskaber:

- Videns – søgeplatform til interne tilbud i kommunen

- Ansættelseskontrakter eller handleplaner, som automatisk udfyldes med tilbuddet og kommunens oplysninger og den relevante lovgivning

- Fakta om specifik lovgivning på området

Produktet er første del af et projekt, som overordnet er udviklet som en værktøjskasse til socialrådgivere. Produktet har derfor potentiale til også at dække andre områder, såsom unge- og voksenområdet.

Ledelse/Team

Teamet består af:

- Stifter som er står for salg og markedsføring, samt indsamling af data

- Udvikler 1

- Udvikler 2

Økonomi/finansiering

På nuværende tidspunkt har virksomheden været egenfinansieret, men nu søges der kapital til udviklingen det næste år.

Status på udviklingsstadie

- Hjemmesiden er færdig i løbet af en uge

- Betaversionen af produktet, er klar inden for få uger

- Der er aftalt et indledende møde med Fakse kommune

- Der er en dialog med to andre kommuner angående indledende møder

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring og input til:

- Hvad er den bedste vej ind til kommunerne?

- Hvordan gøres produktet mest muligt attraktivt og uundværligt for kommunerne?

- At sikre kapital til udviklingen af produktet det første år

- Prissætning af produktet

- Andre overvejelser eller opmærksomhedspunkter når det er kommunerne der er kunderne?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software