, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bestyrelsesøgning – maskinindustri: udvikling/produktion/salg/EU

  • 22 May 2018
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 24

Registration


Registration is closed


Søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se mere.

______________________________________________

Virksomhedsprofil

Virksomheden, der er beliggende i Midtjylland, udvikler maskiner til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på færdselsarealer – og vi søger nu et bestyrelsesmedlem med erfaring indenfor udvikling, produktion og salg af maskiner i EU.

Vi har udviklet en metode, som ved test i efteråret 2017 viste så god effekt på ukrudtet, at vi forventer vore maskiner kan halvere omkostningerne pr. kvadratmeter pr. år, set i forhold til pesticidfri bekæmpelse med gasbrændere, som er nutidens mest udbredte pesticidfrie metode.

Samtidig ved vi at der er et attraktivt marked for vore maskiner, da danske kommuner er forpligtede til at udføre pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på færdselsarealer. Noget tilsvarende gør sig gældende i de øvrige ca. 10 EU lande, hvor man anvender grundvand til drikkevand.

Vi forventer salgsmaskinen er færdigudviklet til efteråret 2018, og at vi har de fornødne godkendelser omkring årsskiftet 2018-2019, således at maskinerne kan sælges fra foråret 2019.

Vi har immaterielle rettigheder indenfor vores metode.

Vi har én person ansat, og har bl.a. samarbejde med en virksomhed indenfor smedie og maskinsalg.

Mødefrekvens forventes at være 1 – 2 gange pr. måned det næste 1,5 år. Derefter forventes lavere mødefrekvens.

Kompetencer der søges

- Udvikling og produktion inden for maskinindustrien

- Salg

- Europæisk markedskendskab – gerne inden for det offentlige

Honorar

Dette aftales individuelt.


Ansøgning og materiale:

Fristen for interessetilkendegivelse er senest tirsdag den 22. maj 2018.

Ansøgningen skal inkludere en kort motiveret ansøgning samt CV eller

link til LinkedIn profil. Ansøgninger, der ikke er motiveret kommer ikke i betragtning.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark:

Kim Winther på: kim@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software