, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Finansieringsstrategi til medtech-virksomhed med nyt banebrydende præventionskoncept. KBH - Springboard

  • 25 Jun 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Zacco, kl 14:00 til 17:00 pa Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 14. juni 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 14. juni 2018

Registration is closed


Fokus: Kapitalrejsning

Punkter til sparring

Virksomheden har behov for sparring om finansieringsstrategi – evt. i form af plan A og plan B.


Det ønskes drøftet om virksomheden kan opnå finansiering i Danmark til:

- Proof-of-concept før ansøgning om start på klinisk afprøvning

- Klinisk afprøvning og regulatorisk arbejde, så løsningen kan komme på markedet


Herudover:

- Skal virksomheden have venturekapital ind på nuværende tidspunkt?

- Er niveauet af casen ret?

- Bør klinisk / kommerciel tilgang tilpasses?

- Er teamet det rette?


Case summer op til MDKK30 for at komme til markedet og er – med tilpasset delbudgetter – præsenteret for diverse fonde, foreninger og investorer. Dialog med innovationsmiljø og Vækstfonden har ført til forhåndsgodkendelse af case, som er strandet på mangel af personressourcer i virksomheden.


Branche: Medtech

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomhedens enestående koncept omhandler en ny mandlig præventionsmetode, der er et alternativ til traditionel sterilisering.

Produktet er en langtidsvirkende prævention, der er ikke-hormonel og ikke involverer kirurgi, som i form af en prop indsættes til udspænding af sædlederens glatmuskulatur. Indføring sker med kateter. Virkningen kan sammenlignes med sterilisering (vasektomi), hvor sædceller blokeres. Men i modsætning til sterilisering, der er bestemt til at være en permanent form for prævention, gør denne løsning det muligt at genskabe frugtbarheden ved at fjerne enheden.

Målgruppen er seksuelt aktive mænd/par, der ønsker en langvarig reversibel præventionsløsning og/eller med bekymring for nuværende præventionsformers usikkerhed, hormoner og operation. Løsningen er et medical device, klasse III og er patentanmeldt.

Fokus er den industrialiserede verden, som tilgås stepvis for hurtigst muligt at etablere klinisk og kommerciel dokumentation. Survey viser, at 4 ud af 5 vil vælge produktet. Ti mænd har uopfordret meldt sig som testpersoner.

Status: Løsningen forefindes som prototype i form af propdevice, som er testet kortvarigt i dyremodel, samt indføringsudstyr, som står for at skulle tilpasses til afprøvning, så der kan ansøges om start på klinisk afprøvning af løsningen i samlet form.


Kompetencer

Finansiering & Kapitalrejsning

Forskning & Udvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idéen

Idéen bygger på et behov for alternativer til traditionel prævention, som er permanente, usikre eller karakteriserede ved uønskede bivirkninger.

Det unikke er, at løsningen er simpel i sin form, ikke-operationel, reversibel og målrettet mænd.


Metoden adskiller sig fra andre nye løsninger under udvikling, fx www.contraline.com, www.parsemus.org/projects/vasalgel ved at være ikke-invasiv/anvende en naturlig kropsåbning.


Løsningen/produktet

Løsningen forefindes som prototype i form af propdevice, som er testet kortvarigt i dyremodel, samt indføringsudstyr, som står for at skulle tilpasses til afprøvning, så der kan ansøges om start på klinisk afprøvning af løsningen i samlet form.


Løsningen skal (indledningsvis) afsættes til målgruppen via urolog/speciallæge, der får en ekstra ydelse i f.t. vasektomi og evt. reversering som ny ydelse. Førende urologer i ind-/udland vurderer, at antal kunder i klinikken potentielt kan triples.

Trinvis tilgang skal sikre klinisk og kommerciel dokumentation samt værdiforøgelse.


Virksomheden og team

Virksomheden blev etableret marts 2016, har 5 medejere og repræsenterer mange års erfaring fra medtech-industrien.

Bestyrelsen udgøres af 4 teammedlemmer. Direktion ved CEO.

Finansiering

Finansieringsstrategi: Med hidtidige udviklings- og testomkostninger afholdt af ejerkreds og kr. 100.000 i soft funding, er der nu behov for at sikre finansiering til proof-of-concept (tilpasning af indføringsudstyr og metodeafprøvning ved indføring samt langtidstest i dyremodel). Aktiviteterne danner basis for ansøgning om start på klinisk afprøvning.

Case summer op til MDKK30 for at komme til markedet og er – med tilpasset delbudgetter – præsenteret for diverse fonde, foreninger og investorer.

Dialog med innovationsmiljø og Vækstfonden har ført til forhåndsgodkendelse af case, som er strandet på mangel af personressourcer i virksomheden.

Fully funded case – til markedet og indkomst – er budgetteret til MDKK30.


Spørgsmål til panelet

Virksomheden har behov for sparring om finansieringsstrategi – evt. i form af plan A og plan B.

Det ønskes drøftet om virksomheden kan opnå finansiering i Danmark til:

- Proof-of-concept før ansøgning om start på klinisk afprøvning

- Klinisk afprøvning og regulatorisk arbejde, så løsningen kan komme på markedet

Herudover:

- Skal virksomheden have venturekapital ind på nuværende tidspunkt?

- Er niveauet af casen ret?

- Bør klinisk / kommerciel tilgang tilpasses?

- Er teamet det rette?

Case summer op til MDKK30 for at komme til markedet og er – med tilpasset delbudgetter – præsenteret for diverse fonde, foreninger og investorer. Dialog med innovationsmiljø og Vækstfonden har ført til forhåndsgodkendelse af case, som er strandet på mangel af personressourcer i virksomheden.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software