, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Partner/Investor/Bestyrelsesformand, Midtjylland - Bestyrelsessøgning

  • 30 May 2018
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 24

Registration


Registration is closed


Søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se mere.

______________________________________________

Vækstvirksomhed med unik produktserie indenfor hudpleje søger partner/investor, som også kan varetage rollen som aktiv bestyrelsesformand

Virksomheden er efter et CONNECT Denmark Springboard i starten af 2017 nu fuldt etableret med alle faciliteter, nødvendige godkendelser, certificeringer, produkter osv. og et udbygget forhandlernet i Danmark.

Virksomheden fokuserer primært på B2B salg pt. fortrinsvis i Danmark men der er tillige enkelte forhandlere i udlandet og interesse fra forskellige udenlandske distributører, heriblandt arbejdes der pt. med opstart i Sverige på en af landets største apotekskæder. Derudover sælger virksomheden B2C fra egen webshop. Virksomhedens forhandlere er apoteker og helsebutikker.

Virksomheden der er et aktieselskab ejes af direktøren og den eksternt tilknyttede produktudvikler, der begge sidder i bestyrelsen. Derudover sidder virksomhedens eksterne økonomichef samt grundlæggeren/idémanden i virksomhedens bestyrelse

Geografisk placering: Midtjylland

Udfordringer

Virksomheden arbejder meget bevidst med branding af eget mærke men er udfordret økonomisk på eksekvering af strategiplanen for virksomhedens brand-awareness, da indkøringsfasen for at få produkterne ind gennem apotekerverdenens grossister har været betydelig mere omfattende, tids- og ressourcekrævende end først antaget. Virksomheden søger derfor kapital/finansiering til den fortsatte målrettede forbrugermarkedsføring til understøtning af forhandlernes sell-out.

Bestyrelsen

Virksomheden ønsker en samlet professionel kompetent og stærk bestyrelse med en handlekraftig partner/investor/formand for bordenden. Men også en visionær formand der gerne må have erfaring med eksportorienteret vækst, da dette påtænkes at være virksomhedens næste trin for den fremadrettede vækst.

Bestyrelsens arbejde

Der ønskes en partner/investor/bestyrelsesformand, som kan benyttes til sparring og udnytte sit netværk til gavn for virksomheden.

Bestyrelsens samlede opgave bliver at udarbejde den fremtidige strategi og sikre den korrekte indgang til markedet og løbende afdække problematikker og søge løsninger for optimal vækst for såvel den danske afsætning såvel som eksport.

Baggrund for den nye partner/investor/bestyrelsesformand

Indgående viden indenfor Salg (B2B og B2C) af mærkevarer og opbygning af salgsstrategier samt bred afsætningsmæssig erfaring.

Adgang til kapital eller kapital/finansieringskilder med en beløbsstørrelse på 300-500.000 DKK.

Det der også vægtes

Der lægges meget stor vægt på en god kemi i bestyrelsen, samt åbenhed og tæt kommunikation.

Der gives som udgangspunkt ikke honorar for bestyrelsesarbejdet, idet den nye bestyrelsesformand formentlig selv er partner/investor. Såfremt den kommende bestyrelsesformand ikke selv er investor men i stedet formidler mulige investerings-/finansieringsmodeller kan honorar komme på tale efter nærmere aftale.


Ansøgning og materiale:

Fristen for interessetilkendegivelse er senest Onsdag den 30. maj 2018.

Ansøgningen skal inkludere en kort motiveret ansøgning samt CV eller

link til LinkedIn profil. Ansøgninger, der ikke er motiveret kommer ikke i betragtning.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark:

Finn Bødtker er på: finn@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software