, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Skalering af ”Digitalt mentalt medicinskab” med et stort kundepotentiale nationalt og internationalt, KBH - Springboard

  • 18 Jun 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Jyske Bank, kl 14:00 til 17:00 i Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 14. juni 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 14. juni 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring og input på følgende områder:

- Accelerering af den internationale Go-to-market strategi

- Branding og awareness på det internationale marked

- Hvordan skaber vi bedst kontakt til og indgår aftaler med virksomheder i Danmark i forhold til nedsættelse af sygefravær?

- Hvordan sikres kapital til videre vækst i 2018 i Danmark og til udrulning i USA i 2019

- Vil det være en fordel at etablere en bestyrelse for Danmark? Eller skal den kunne være med internationalt?

- Hvordan kan vi øge og gøre vort team/organisation stærkere og skabe den nødvendige struktur fremadrettet?


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomhedens produkt, der er det eneste af sin art, er et digitalt mentalt medicinskab - en online sundhedsplatform, der dels henvender sig til private og dels er et redskab til nedsættelse af sygefravær i virksomheder.

Ejeren, der er kendt i behandlings- og terapikredse i både Danmark og Californien, har siden 1989 udviklet adskillige nye og epokegørende behandlingsteknikker og metoder. Produktet er afprøvet i egen klinik, samt andre klinikker med klienter siden 2004 og i firmaaftaler med bl.a. Mølholm Sundhedsforsikring, som et tilbud til deres mere end 350.000 kunder.

Der er 24/7 online adgang til lydfiler, e-books, behandlingsprogrammer og andre services, som styrker og skaber forandring i forhold til mentale og fysiske sygdomstilstande, livstilssygdomme og livsforandringer. Produktet er hjælp til selvhjælp og virker ved ”afhjælpning, lindring eller fjernelse af symptomer” på fysiske sygdomme og skavanker, mentale, psykiske, følelsesmæssige udfordringer eller til-stande. Herunder hovedpine, søvnbesvær, stress, overvægt, allergier, astma, smerter, misbrug, livstilssygdomme, tristhed, angst, mindreværd, fobier m.m.

Betaling for private sign up er en abonnementsordning på 100 kr./md. Der dækker hele familien på den enkelte husstand. Betaling aftales individuelt ved aftaler med foreninger og virksomheder.

Virksomheden har lavet Proof of Concept og Proof of Business i Danmark.


Kompetencer

B2B

B2C

B2G -godkendt til opgaver fra den amerikanske stat

Bestyrelsesarbejde

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idegrundlag

Erfaringerne viser, at lydfiler, e-books og online behandlingsprogrammer kan fungere som terapi og behandling. Ejeren har siden 1989 udviklet adskillige nye og epokegørende behandlingsteknikker og metoder. Produktet er afprøvet i egen klinik, samt andre klinikker med klienter, siden 2004 og i firmaaftaler med bl.a. Mølholm Sundhedsforsikring, som et tilbud til deres mere end 350.000 kunder.

Produkt og hvad det løser

Mental fitness og behandling lige ved hånden på Smartphone eller computer. Abonnement system, hvor brugeren signer up, 100kr/md, og har derefter adgang til platformens services: mere end 80 lydfiler, e-books og behandlingsprogrammer.

Produktet er hjælp til selvhjælp og virker ved ”afhjælpning, lindring eller fjernelse af symptomer” på fysiske sygdomme og skavanker, mentale, psykiske, følelsesmæssige udfordringer eller tilstande. Hovedpine, søvnbesvær, stress, overvægt, allergier, astma, smerter i bevægeapparatet, misbrug, livstils-sygdomme, vaner, tristhed, angst, mindreværd, fobier o.a. Aldersmæssigt er produktet egnet til alle aldre fra 4 år. Produktet kan være tilbud til syge, evt. som et supplement til et behandlingsforløb eller være et tilbud til raske, som har mindre skavanker.

Det er et unikt produkt og udvikleren er kendt i branchen for behandling og terapi.

Forretningsmodel

Abonnement system til private. Firmaaftaler til nedbringelse af sygefravær, hvor medarbejderne får adgang. Man kan signe up GRATIS og få adgang til en del af lydfilerne. Således har man mulighed for at afprøve metoden. Adgang til alle produkter koster 100kr/md – for hele familien.

Kunder og markedet

Alle som har online adgang fra alder 4 år kan anvende produktet, lydfiler og e-books på Smartphone, Laptop eller computer. Der findes en del apps med lydfiler til ro og mindfulness. Vores produkt er unikt, da vores produkt også har behandlingsprogrammer og lydfilerne er udviklet til at skabe forandring i konkrete sygdomstilstande eller mentale overbelastninger. Mindfulness/lydfiler skaber ro – vores produkt skaber ro og fysisk og mental forandring. F.eks. ved søvnproblemer, stress, smerte, overvægt, angst og vaner.

Kommende behandlingsprogrammer/lydfiler, som bliver lagt på platformen: Diabetes2, udvidet stress-behandling, smertebehandling, angst og depressioner. Ligeledes arbejdes der på et program til afhjælpning af hjerneskader opstået ved hjerneblødninger/blodpropper og ulykker. Et udvidet behandlingsprogram for bivirkninger efter cancer forløb er næsten udviklet.

Markedet er worldwide – sprog kan ændres og det kan tillrettes i overensstemmelse til kulturer og traditioner.

Vækstpotentiale

Skalerbart worldwide.

Danmark er målet 4000/100kr. månedlige betalende abonnenter i år 1.

USA er målet 500.000/$15 månedlige betalende abonnenter i år 5.

Ledelse og team

Det planlægges at ansætte en CEO i år 1 i Danmark. Eksternt bureau varetager den digitale markedsføring.

Der ansættes et team, når platformen skal udrulles i USA. Der er udfærdiget en 5 års businessplan med plan for ansættelse af korrekt team.

Status

Virksomheden har lavet Proof of Concept og Proof of Business i Danmark.

Den ønskes finansiering af vækst i Danmark – fase 1 – 2018. Der er udfærdiget markedsføringsstrategi for vækst i Danmark i år 1. Opstart og udrulning i USA – fase 2 – 2019. Businessplan er udfærdiget.

Netværk/team til produktion af indhold på platformen er etableret i Los Angeles. Lydfiler, e-books og behandlingsprogrammer lægges kontinuerligt på platformen.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden ønsker sparring og input på følgende områder:

- Accelerering af den internationale Go-to-market strategi

- Branding og awareness på det internationale marked

- Hvordan skaber vi bedst kontakt til og indgår aftaler med virksomheder i Danmark i forhold til nedsættelse af sygefravær?

- Hvordan sikres kapital til videre vækst i 2018 i Danmark og til udrulning i USA i 2019

- Vil det være en fordel at etablere en bestyrelse for Danmark? Eller skal den kunne være med internationalt?

- Hvordan kan vi øge og gøre vort team/organisation stærkere og skabe den nødvendige struktur fremadrettet?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software