, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Undgå pesticider med nye teknologiske løsninger ved dyrkning i væksthuse og friland – ”start-up”, snart ”scale-up” ønsker sparring på fremtidig strategi, Odense - Springboard

  • 25 Jun 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Jyske Bank, kl 13:30 til 16:30 i Mageløs 8, 5100 Odense C
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 18. juni 2018

Registration is closed


Fokus: Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

-Korteste og mest sikre vej til succesfuld europæisk eksport

-Strategisk valg af go-to-market

-Valg af prismodel og bud på prissætning

-Behov/etablering af bestyrelse og styrkelse af team

-Kapitalbehov, investering i virksomheden


Branche: Automation, Robotteknologi, Droner

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har over de seneste 2-3 år udviklet nye teknologiske løsninger. Virksomhedens produkter henvender sig primært til dyrkning i væksthus og friland. Løsninger afprøves i øjeblikket på det danske marked, og det er planen snarest at udnytte gode muligheder for eksport til andre nordeuropæiske markeder.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Markedskendskab Europa

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

- Virksomheden idé er at gøre det nemmere at undgå brugen af pesticider i landbrug og gartneri ved at inddrage moderne teknologiske løsninger i erhvervet.

- Virksomheden ydelser er primært abonnementsbaserede med udgangspunkt i graden af anvendelse af virksomhedens løsninger.

- Kunderne skal særlig findes indenfor gartneribranchen, snarlige nøglemarkeder forventes at være Holland og England, men også Tyskland, Belgien og senere Italien og Spanien kan nævnes. Virksomhedens markedsgrundlag vækster med 13,5% årligt.

- Virksomheden har relativt få, men dog store, konkurrenter, og tilsvarende typer af løsninger er kun i meget begrænset omfang udbredt i erhvervet.

- Virksomheden har potentialet til at omsætte for >50 mio. kr./år. på 5-7 års sigt.

- Virksomhedens team består af 8-10 dedikerede medarbejdere primært med en høj grad af teknisk videnskabelig indsigt og kunnen, virksomhedens stifter og direktør er ph.d. fra DTU.

- Virksomheden overvejer at nedsætte en professionel bestyrelse.

- Virksomheden har hidtil været drevet for egne midler samt fra offentlige investeringer.

- Prototyper klar til afprøvning og produktion, god kontakt til kunder på det danske marked. Yderligere offentlig finansiering ansøgt – søger private midler til salgs/eksport-indsats.


Spørgsmål til panelet

- Generelt omkring europæisk eksport, hvilke forhold skal være på plads inden?

- Valg af go-to-market; direkte salg, agentur, forhandler, datterselskab… eller?

- Prismodel – engangskøb, abonnementsmodel eller andet?

- Styrkelse af bestyrelse/teamet: fokus på at sikre effektivt salg og en høj grad af service og lønsomhed

- Kapitalbehov, investering i virksomheden, foretrukken/anbefalet investortype?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software