, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fritsvævende vindmøller - virksomheden har udviklet en mobil vindmølle baseret på droneteknologi. KBH, - Springboard

  • 29 Jun 2018
  • 12:00 - 15:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 15:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 21. juni 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 21. juni 2018


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Fritsvævende vindmøller baseret på droner er en mulig energikilde i fremtiden.

Virksomheden på Springboard skal udvikle teknologien og samtidigt påbegynde forretningsudvikling, bl.a. så der kan tiltrækkes mere kapital i form af investorer, bevillinger eller via strategiske samarbejder. Vi ønsker en drøftelse af, hvorledes vi skal prioritere indsats, ressourcer og kapital, så vi sikrer fremdrift på den korte og lange bane.

Til dette Springboard efterspørges deltagere med kompetencer og erfaring i at tage en tech StartUp fra R&D til næste fase ”på vej mod markedet”.

Herudover vil der være temaer som valg af markedsvertikal, patent og finansiering af udviklingen.

Der er tale om et meget tidligt Springboard, hvor virksomheden efterspørger sparring til at påbegynde forretningsudviklingen, og efterfølgende kunne få fastlagt en eksekveringsplan parallelt med teknologiudvikling og test.


Branche: Energi

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Droneteknologi har gjort det muligt at bygge fuldt autonome vinger, der kan producere strøm, og strømmen transportere herefter via et kabel forbundet til ”jorden”.

Ved at spare fundament og tårnværk, kan massen og størrelsen af en tilsvarende drone-mølle gøres mindst 10 gange mindre. Dermed er der en reel chance for at denne nye teknologi kan udgøre en væsentlig del af den globale energiproduktion på sigt.

Der er stor interesse fra såvel forsvarsindustrien, energiselskaber og teknologigiganter i netop denne industri som denne Startup repræsenterer, og der investeres massivt i at udvikle drone-møller mange steder i verden!

Virksomheden har sikret sig finansiering til et 18 måneders udviklingsforløb med 4 ingeniører.

Efter Springboard er der afsat tid til netværk. Fra kl. 14 og ud på aftenen er der planlagt et sommerarrangement for medlemmer og gæster – samme sted som Springboard, og lige i forlængelse af dette. Læs mere her: https://connectdenmark.com/event-2926190


Kompetencer

Forskning & Udvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Juridiske forhold

Markedskendskab Afrika

Partnerskaber

Patenter/IPR

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Droneteknologi gør det netop nu realistisk at bygge producere strøm via autonome vinger, der er forbundet til jorden med et kabel. Ved at spare fundament og tårn værk kan massen og størrelsen af en tilsvarende drone-mølle gøres mindst 10 gange mindre. Disse har en reel chance for at udgøre en væsentligt del af det globale energi produktion på sigt.

Virksomheden blev startet for 2 år siden og har opbygget god indsigt i de konkurrerende startups, deres markedstilgang og tekniske udfordringer.

Virksomheden har en unik tilgang til prototyping, og har opnået autonom flyvning i alle flyvefaser mere en 5 gange hurtigere end nogen konkurent.

Ind til nu er følge milestones opnået:

Jun 2016 Opstart

Sep 2016 Autonom flyvning med blød drage

Jan 2017 Vertikal letning of landing.

Jun 2017 Pre-seed financieringsrunde

Aug 2017 Autonom flyvning

Sep 2017 E.On Accelerator

Nov 2017 LOIs for off-grid og offshore vindmøller

Jan 2018 To samtidige drone-vinger (verdens første)

Nye Milestones er:

Okt. 2018 Bedre simuleringsværktøj (Hardware in the loop)

Okt. 2018 24 timers effektelektronik test (flyvende)

Jan 2019 24 timers flyvning i vinden og energiproduktion.

- Forretnings Milestones!

Det umiddelbart største marked er net elektricitet i direkte konkurrence med konventionelle møller. Disse udvikles pt. af bland andet Google, Ampyx Power og Kite Power Systems. Virksomheden fokus skal være på mobilitet, men ved endnu ikke hvordan den får en udviklingskontrakt med f.eks. forsvaret eller overbevist en nødhjælpsorganisation om deltagelse i udviklingsprojektet.

Det amerikanske og hollandske forsvar har investeret mindre beløb i udvikling af mobile vindmøller. Hvordan får man fat i tilsvarende udviklingsressourcer? Google, Shell, E.On og har investeret over $200M i udvikling af store drone-møller, men ”time to marked” er lang.

Organisation:

Teamet består er pt. på 2 fuldtidspersoner, som har en del løst tilknyttede rådgivere, men ikke nogen bestyrelse eller Advisory Board. Virksomheden har sikret sig ressourcerne til at kunne starte et udviklingsforløb på 18 måneder for 4 ingeniører. Budget er stramt og muligvis skal der skaffes ekstra kapital til blandt andet forretningsudvikling.

Spørgsmål til panelet

Vi skal færdigudvikle teknologien og samtidigt påbegynde forretningsudvikling, bl.a. så der kan tiltrækkes mere kapital i form af investorer, bevillinger eller via strategiske samarbejder.

Vi ønsker en drøftelse af hvorledes vi skal prioritere ressourcer og kapital så vi sikrer fremdrift på den korte og lange bane.

-Markedet: Hvilke markedsvertikaler skal der fokuseres på? Der er mange vertikaler (>10), men det er for virksomheden ikke åbenlyst hvor der skal startes. Store møller kan generere mere energi/værdi, men vil tage lang tid til at komme på markedet.

-Samarbejdsaftaler: Hvordan får virksomheden kontakt til forsvaret/nødhjælpsorganisation og blive klar til evt. Samarbejde?

-Produktudvikling: Skal virksomheden forsætte med et design som minder meget om det Google har udviklet, men i en mindre skala og et andet marked, og bruge R&D ressource på test, robusthed og kontrolsoftware eller vi arbejder på at finde et bedre alternativ? Google har patent beskyttelse I USA og Kina - ikke nødvendigvis de bedste markeder for off-grid energi…

-Fokusering: Er den nuværende aktionsplan og milestones de rigtige, hvad er det vigtigste at opnå de næste 18 måneder?

-Opbygning af IP: Hvad skal der udvikles in house? Hvor kan der samarbejdes med konkurrenter? Patent strategi, knowhow, dataopsamling?

-Er den nuværende aktion plan og milestones de rigtige?

-Kapital: Hvornår skal der rejses flere penge til mere forretningsudvikling?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software