, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Grøn maritim køleteknologi søger sparring til Go-to-Market strategi, Svendborg - Springboard

  • 21 Jun 2018
  • 13:00 - 16:00
  • Maritim Start-up Hub, kl 13:00 til 16:00 i Fremtidsfabrikken 2, Frederiksgade 8, 5600 Svendborg
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 20. juni 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 20. juni 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Go-to-market strategi

- Markedsføringsstrategi

- Salg og distribution

- Kapitaltilførsel

- Strategiske samarbejdspartnere


Branche: Energi

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Prisvindende start-up virksomhed har med støtte fra EU udviklet og patenteret en grøn køleteknologi til skibe. Køleteknologien er nu markedsmodent efter et to-årigt demonstrationsforløb i samarbejde med danske rederier. Køleteknologien drives af spildvarme. Dette reducerer forbruget af elektricitet, hvilket resulterer i en økonomisk fordel for rederen, samt en stor miljømæssig gevinst for miljøet.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Forretningsudvikling

Internationalisering

Logistik

Markedsanalyse

Markedskendskab Europa

Organisationsudvikling

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Idégrundlag

Alle større skibe har behov for køling. Det kræver energi at skabe køling. Denne energi produceres på skibe ved afbrænding af fossilt brændstof. Der eksisterer på skibe store mængder af uudnyttet overskudsenergi i form af varme. Denne spildvarme bliver i dag blot ledt overbord, da den er svær at udnytte. Virksomheden har udviklet en køleteknologi som udnytter energien fra denne varme til køling om bord på større skibe.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Trods et marked i vækst er danske og udenlandske rederier tvunget til at investere i energibesparende løsninger. Dette skyldes delvist den finansielle krise i 2008, som vendte op og ned på værdikæden i den maritime transportsektor, samt stadig strengere krav til skibenes udledning. Dette har bevirket at branchen nu efterspørger energi-rigtige og grønne løsninger. Dagligt sejler over 200.000 fragt-, tank- og passagerskibe på verdenshavene. Knap 10 % af disse skibe udgør virksomhedens kundemålgruppe. Tilbagebetalingstiden vil for denne gruppe være under to år. Tilbagebetalingstiden er afgørende for prissætningen af køleteknologien og er direkte forbundet med olieprisen.

Vækstpotentiale/mål

PÅ baggrund af virksomhedens foreløbige pipeline er der grundlag for en to-årig omsætning på 24.000.000 kr. med en fornuftig dækningsgrad.

Ledelse og team

Virksomheden ejes og ledes på nuværende tidspunkt af fem personer. Heraf er tre fuldtidsansat i virksomheden. Alle med maritim bagrund.

Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Virksomheden har sammensat en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Inklusiv de fem ejere. Bestyrelsesformandsposten varetages af en repræsentant fra et innovationsmiljø.

Økonomi/finansiering

Virksomheden er finansieret med en investering fra et innovationsmiljø samt en større bevilling fra EU-Kommissionen, foruden flere mindre tilsagn fra private fonde.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Køleteknologien vil efter et to-årigt demonstrationsforløb i tæt samarbejde med to danske rederier være klar til at møde markedet i første kvartal af 2019.

Spørgsmål til panelet

Angiv emner eller konkrete spørgsmål.

- Hvilken salgskanal er mest optimal for virksomheden?

- Ejerskabsbaseret salgskanal eller provisionsbaseret salgskanal?

- Forslag til markedsføringsstrategier?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software