, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fintech startup, KBH - Advisory Board søgning

  • 02 Jul 2018
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 i KBH
  • 24

Registration

  • Ansøgningsfristen er den 2. juli 2018

Registration is closed


Advisory Board søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen.

______________________________________________

Virksomheden kort fortalt

Vi er en ung, entreprenant startup inden for fintech-spacet, som vil revolutionere måden man som privatperson får økonomisk rådgivning.

Selskabet blev stiftet i sommeren 2017 og består på nuværende tidspunkt af tre ejere. To med finansiel- og økonomisk baggrund og én med IT- og udviklingsbaggrund. Selskabet har modtaget støtte fra Innovationsfonden.

Mere konkret, er vi en

- Softwarevirksomhed der arbejder på et online B2C rådgivningssystem indenfor privatøkonomi og pension

- Vi er på nuværende tidspunkt i produktudviklingsfasen (Pre-launch)

- Befinder os på et marked med en størrelse på 3,26 mia. kr. i Danmark og mulighed for international skalering

Produktet der udvikles er en online uvildig rådgivningsløsning der aggregerer informationer på tværs af forskellige datakilder, hvorfra data anvendes til at beregne og visualisere status og optimeringsmuligheder. Initialt er der et fokus på pensionsopsparing og pensionsplanlægning. Der forventes 20.000 kunder inden for 5 år, svarende til en forventet omsætning på 50 mio. kr.

Produktet der udvikles adskiller sig markant fra andre løsninger på markedet ved at rykke rådgivningen online, sammenligne på tværs af alle opsparingsformer og udbydere, samt give mulighed for at få rykket flytbare pensionsordninger til anden udbyder, hvis dette viser sig fordelagtigt. Som resultat mindskes assurandør og rådgivningsomkostninger for udbydere, samt omkostninger og besvær for kunden reduceres. Interessen for platformen er bekræftet igennem dialog med selskaberne og markedsundersøgelser af potentielle brugere.

Vi forventer at initiere en større fundingrunde i 1. kvartal 2019 og gå i luften med systemet medio 2019.

Selskabet har som mål at blive ledende indenfor privatøkonomisk planlægning i Danmark og være med til at skabe en ny standard for økonomisk tryghed i den tredje alder. For at opfylde målet og sikre en virksomhedsstruktur, hvor selskabet besidder de rette kompetencer til udvikling af virksomheden, er det ledelsens opfattelse, at Advisory Boardet skal besidde kompetencer indenfor de følgende områder:

- Strategi, forretningsudvikling og markedsføring

- Kapitalrejsning

- Aktuarmæssige kompetencer

- IT

- Finansielle kompetencer, herunder særligt pension


Ideelt set, søges en kandidat som:

- Kan se forretningen i helikopterperspektiv og hjælpe med sparring og strategi

- Løbende assisterer ledelsen med at sætte milestones og deadlines

- Har erfaring med projektledelse fra softwareindustrien, gerne inden for den finansielle branche

- Har erfaring med B2C-løsninger, men tilmed kan bidrage med viden til B2B-partnerskaber

Derudover er en entreprenant og lean tilgang til virksomhedsudvikling et stort plus. Vi forventer at afholde 8 fysiske møder om året, hvor Advisory Boardet er samlet med virksomhedens ledelse. Møderne vil blive afholdt på virksomhedens adresse i København.

Advisory Boardet får mulighed for at deltage på en fantastisk rejse, hvor man som medlem sætter et signifikant footprint på den finansielle sektor til fordel for borgerne og de finansielle institutioner. Derudover får Advisory Boardet mulighed for at holde fingeren på pulsen med fintech-miljøet og være med til at påvirke virksomheden fra de tidlige stadier, til at blive en markedsledende aktør.

Honorar

Honorering vil først ske efter virksomhedens første overskudsgivende år. Honorar og/eller medejerskab aftales indenfor de første 6 måneder efter opstart af Advisory Board. Der kan herudover aftales køb af ejerandele i virksomheden.


Ansøgning:

Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.

Ved ansøgning om Advisory Board-medlem skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Denne Advisory Board-søgning udsendt via CONNECT Denmark er forbeholdt medlemmer og partnere i CONNECT Denmark.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, att. Steffen Veestergaard, mail: Steffen@connectdenmark.com

Fristen for interessetilkendegivelse er senest Mandag d. 2. juli 2018.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software