, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Elektronikudvikling - 25 år gammel konsulentvirksomhed med stabil vækst søger sparring til yderligere vækst samt positionering og differentiering. Silkeborg - Springboard

  • 03 Sep 2018
  • 14:00 - 17:00
  • erhvervSilkeborg, kl 14:00 til 17:00 pa Torvet 2a 1. sal, 8600 Silkeborg
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 24. august 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 24. august 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Positionering og differentiering

- Vækststrategi – Næste niveau

- Ressourcer – rekruttering og fastholdelse


Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Proof of Marketshare


Virksomheden, der arbejder med elektronikudvikling, har inden for det seneste år med succes vendt forretningsmodellen fra in-house kontraktudvikling af elektroniske løsninger til ekstern konsulentassistance siddende ude hos kunderne

Virksomheden står over for at skulle nå næste plateau og skille sig ud i mængden af virksomheder som leverer tilsvarende ydelser med lignende setup.

Virksomheden står derfor over for at træffe forskellige strategiske valg for at opnå den ønskede vækst.


Kompetencer

B2B

Digitalisering

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Konceptudvikling

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Idégrundlag

Målet er at skabe succes hos kunderne og hjælpe dem med at få en konkurrencemæssig fordel. Virksomheden skaffer de konsulenter som kunderne har behov for og når de har det, på en hurtig og effektiv måde.

Virksomheden stiller høje krav til sig selv, for at kunderne hurtigt får præcis den profil de søger og leverer den fleksibilitet der ønskes. Derfor benyttes kun konsulenter som kendes personligt, er selvdrevet og ved kan løse opgaven. Konsulenterne kan enten være interne medarbejdere, freelancekonsulenter eller konsulenter fra vores netværk af samarbejdspartnere.

Virksomhedens ydelser strækker sig fra konsulentassistance og rådgivning inden for

- Elektronikudvikling, test og dokumentation

- Indlejret softwareudvikling, test og dokumentation

- Produktgodkendelse

- IT-software udvikling

- Kvalitetsledelse og rådgivning omkring ISO-certificering


Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden leverer tekniske konsulenter til kunder med behov for enten en specialkompetence eller ekstra kapacitet i et projektteam i en kortere eller længere periode – typisk fra 1 til 12 måneder.

Hovedparten af kunderne er industrivirksomheder som internt har en udviklingsafdeling med udvikling af elektronik og software. Der er tale om ejer-ledede virksomheds til børsnoterede virksomheder.

Kunderne er placeret i Jylland fra Trekantområdet, Østjylland, Nordvest- og Nordjylland. Politikken er, at der maksimalt må være en times transport fra hjemmet til kunden.

Der er de seneste år kommet en del flere konkurrenter. Ud over de mere etablerede konsulentvirksomheder, dukker flere og flere freelancere op som tilbyder assistance direkte til kunderne. Freelancere, som også leverer ydelser og arbejder på vegne af konsulenthusene.

Der er større konsulenthuset som har et stort internt og globalt setup. De vurderes ligeledes om konkurrenter, men tilgangen til kunderne er forskellig. Større konkurrenter ønsker at tilbyde et helt team i en længere periode eller et setup med en dansk kontakt og low-cost team.

Nogle konsulenthuse er repræsenteret nationalt.

Digitale platforme for konsulentrekrutteringsplatforme bliver for tiden lanceret (primært IT konsulenter) og forsøger at disrupte mere traditionel konsulentsalg. Pt. ser virksomheden ikke en trussel fra disse platforme.

Generelt er der vækst i markedet for brugen af konsulenter


Vækstpotentiale/mål

Virksomheden har sidste år haft en omsætningsvækst på 26 %. Målet er at fordoble omsætningen inden for de næste 3 år. Økonomien er sund (AAA-rating)

Det vurderes, at der grundet stor efterspørgsel på arbejdskraft, vil være et stort potentiale i at ekspandere på Sjælland, hvor også det sydlige Sverige (Malmø området) kan dækkes.


Ledelse og team

Virksomhedens er ejer ledet og har en professionel bestyrelse.

Ressourcepuljen består af både interne medarbejdere (10) og freelance konsulenter samt en række samarbejdspartnere. Der er fuld transparens over for slutkunden omkring leverandørforholdet.

Salg, rekruttering og opfølgning varetages af CTO med en belastning på ca. 30 timer ugentligt

Administrative opgaver varetages af CEO med en indsats på ca. 15 timer ugentligt

CEO og CTO har desuden opgaver i anden virksomhed, hvor ansvar og fordelingen er aftalt med bestyrelsen i begge virksomheder.

Markedsføring varetages af en deltidsansat


Økonomi/finansiering

Virksomheden har en sund økonomi og er økonomisk uafhængig.


Spørgsmål til panelet

Positionering og differentiering

- Differentiering i markedet: Virksomheden har en del konkurrenter i markedet som leverer ydelser efter lignende setup. Det betyder at kunden kan købe samme vare og ydelse andet sted til samme pris -måske endda med samme freelancer. Virksomheden ønsker at skille sig ud fra mængden, evt. ved at kunne tilbyde anden leveranceformer eller andet setup (se næste punkt). Det kan f.eks. også være på leverandørsiden at differentieringen sker.

- Vil der være fordele i at lave partnerskaber med kunder (og dermed være ekstern konsulent/udviklingsafdeling, med mulighed for at levere til andre virksomheder også) Det betyder dog at bindingen og forpligtelsen til kunden er større.

Vækststrategi – Næste niveau

- Virksomheden er opmærksom på den relative brede profil inden for konsulentydelser, men oplever, at det fungerer og væksten ind til videre har været tilfredsstillende med nuværende profil. Spørgsmålet er hvorledes næste niveau nås strategisk. Fortsætte som nuværende – bare mere, f.eks. National vækst -ekspansion på Sjælland, hvor et nuværende setup som allerede haves, relativt effektivt kan udrulles.

- Der er fra nogle af de store kunder ytret interesse om at outsource opgaver. Det vil betyde, at virksomheden skal genoptage tidligere forretningsmodel med projektarbejde. Den forretningsmodel indeholder mere ansvar, risiko og typisk lavere indtjening grundet projekter. Strategisk er projekterne for nuværende på et minimum og tilbydes som konsulentarbejde udført på virksomhedens adresse. Hvordan ser panelet at virksomheden igen bør kunne tilbyde denne model igen – evt. også fra et differentieringsperspektiv?

- Ser panelet en fordel i at etablere strategiske partnerskaber med leverandører for at opnår større kritisk masse?

Ressourcer – rekruttering og fastholdelse

- Ressourcemanglen er den største væksthæmmer pt. og derfor ønskes sparring fra panelet til hvordan det strategisk kan løses

- Det fleksible setup udfordres af freelancere som dels kender deres egen værdi, dels også har kontakt til vores konkurrenter. Hvordan trækker vi strategisk freelance konsulenter tættere på os, og samtidig bevarer en fornuftig dækningsgrad.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software