, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unik it-baseret ’regnskabs’koncept der omsætter virksomheders viden og kompetencer til økonomisk værdi søger hjælp til forretningsudvikling og skalering. Aarhus – Springboard

  • 29 Aug 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Jyske Bank – Erhvervscenter Aarhus, kl 14:00 til 17:00 pa Østergade 4, 8000 Aarhus C
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 20. august 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 20. august 2018

Registration is closedFokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Go-to-market

- Værditilbud og Product Market Fit

- Dansk markedsudvikling

- Internationaliseringsmuligheder

Team/ledelsesstøtte

Finansiering/kapitalrejsning


Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har på konceptniveau udarbejdet en forretningsidé/løsning, der kan hjælpe typisk SMV virksomheder med at beregne og værdisætte deres goodwill i form af viden og kompetencer.

Værdisætningen tænkes endvidere brugt i forbindelse med ejerskifte/virksomhedssalg.

Løsningen skal supplere det traditionelle finansielle regnskab og tænkes brugt i samarbejde med virksomhedens traditionelle revision.

Man arbejder i øjeblikket med udvalgte testvirksomheder.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

It & Systemudvikling

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Licensering

Marketing & Branding

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

Økonomi & Regnskab


______________________________________________

Hvad er forretningsidéen ?

IT løsningen/konceptet måler, registrerer og værdisætter løbende nøglekompetencer i en licensvirksomhed, så kompetencerne kan anvendes når den økonomiske værdi af licensvirksomheden skal sandsynliggøres.

Hvad indeholder løsningen ?

Løsningen bygger på løbende analyser af medarbejdernes værdi, kundernes værdi, værdien af de processer der anvendes i licensvirksomheden og værdien af den teknologi der anvendes i licensvirksomheden.

Hvem administrerer løsningen ?

Løsningen oprettes og administreres af bruger – licenstager - i samarbejde med revisor.

Man samarbejder p.t. med et større dansk revisionshus om udviklingen af konceptet.

Hvilket behov løses ?

Systemet løser behovet for at kunne værdisætte ”de bløde værdier” som et supplement til de økonomiske værdier, der fremgår direkte af f.eks. en årsrapport.

Systemet kan f.eks. anvendes til at sandsynliggøre tilstedeværelsen af Goodwill ved salg / køb af en virksomhed.

Hvilke kunder er identificeret ?

Løsningen testes i øjeblikket på 3 større danske produktionsvirksomheder (regnskabsklasse C)

DK er testmarked, men konceptet er internationalt skalerbart.

Fase 2 er planlagt til 1-2 udvalgte skandinaviske/europæiske lande (IAS regnskabsstandard)

Hvad er virksomhedens mission ?

Missionen er at skabe et system der anvendt som beslutningsgrundlag for ejer /CEO /bestyrelse i licensvirksomheden, skaber øget vækst, lønsomhed og registreret økonomisk værdi.

F.eks.anvendt i forbindelse med salg / ejerskifte / børsnotering.

Hvad er virksomhedens vision ?

Visionen er at systemet om 7-10 år er udbredt som en ny standard for hvordan de beregnede værdier kan medtages i balancen i det økonomiske regnskab f. eks. i overensstemmelse med Dansk Regnskabsstandard (ÅRL), og International Financial Reporting ( IFRS).

Go-to-market

oDansk markedsudrulning

- Værditilbud

- Product/market fit

I overensstemmelse med lovgivning og standarder

- Beskyttelse?

- Kunder/segmenter

- Kanaler

Effektiv og lønsom introduktion til målgruppen

oInternationaliseringsmuligheder

- Hvornår er man klar til dette

- Markedsvalg/markedssegmentering

Team/ledelsesstøtte

oDrift/Advisory Board/Bestyrelse

- Kvalifikationer /Partnerskaber

Finansiering/kapitalrejsning

oExitstrategi

oHvad er den rigtige finansieringsform

- Investorportefølje


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software