, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

To iværksættervirksomheder fra Aarhus Universitet/Studentervæksthus Aarhus søger sparring på koncept, skalering og strategi september 2018, Aarhus - Pitch-Springboard

  • 04 Sep 2018
  • 12:30 - 15:30
  • STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS, kl 12:30 til 15:30 pa Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus N
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 28. august 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 28. august 2018

Registration is closedCONNECT Denmark og Studentervæksthus Aarhus inviterer dig til at deltage som del af panelet ved vores PITCH-Springboard, hvor 2 iværksættervirksomheder kommer for at få sparring på deres strategiske udfordringer og/eller deres koncept og skalering.


Du vil til arrangementet have mulighed for at arbejde hands-on med virksomhederne i samarbejde med andre medlemmer fra CONNECT Denmark.

Andre iværksættere tilknyttet Studentervæksthuset vil deltage som observatører under præsentation og sparring.

Case 1:

En mobil-app, som i første version skal skabe et samlet overblik over studierelevante events for studerende på videregående uddannelser. Det samlede overblik og appens definerede indhold er value prop over for de studerende, hvorimod en øget eksponering og et højere antal deltagere er value prop over for arrangører af events. Arrangører kan både være uddannelsesinsitutioner, studenterorganisationer og virksomheder. Fællesnævneren er dog, at events skal have et fagligt indhold eller på anden måde understøtte studielivet på de videregående uddannelser. Det nuværende produkt udbydes gratis til alle brugere, og skal derfor alene ses som en onboarding-proces som skal muliggøre en senere profitmodel, når der er nået en tilstrækkelig brugermasse.

Case 2:

Virksomheden bygger på en innovativ tilgang til salg af nyhedsartikler. Det foregår i form af mikrobetalinger til køb af artikler solgt enkeltvis. Udover den overskuelige betalingsmodel er fordelene for brugerne, at de selv sortere i medier og emner. Vi fører virksomheder og brugere sammen igennem en annoncestrategi, som har fundament i gamificering og belønningssystemer, der er til fordel for brugerne såvel som virksomhederne der annoncerer. Vores overordnede mål er at give brugerne adgang til objektiv journalistik i form af tilpasset og personificeret indhold.


PROGRAM FOR DAGEN:

12.30 - Kaffe og netværk

12.45 - Velkomst og introduktion

13.00 - Præsentation af strategi fra 2 virksomheder og efterfølgende sparring fra panelet

15.00 - Opsamling og netværk


HVAD ER ET PITCH-SPRINGBOARD?

PITCH-Springboard er et CONNECT-event for de virksomheder, som ønsker at træne deres evne til at præsentere og er parat til en mindre form for sparring på konkrete udfordringer/problemstillinger.

PITCH-Springboard er et kombineret arrangement med fokus på både PITCH-træning og forretningssparring.

I forbindelse med et PITCH-Springboard har hver case-virksomhed 10 min. til præsentation af deres strategi og strategiske udfordringer, hvorefter panelet har ca. 40 min. til at drøfte præsentation og strategien indbyrdes – faciliteret af CONNECT.

Paneldeltagerne vil forud for PITCH-Springboardet modtage en one-pager omhandlende hver virksomhed.

Der bliver lukket for tilmelding, når vi har tilstrækkeligt med paneldeltagere.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software