, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Kapitalfremskaffelse: nyt el-baseret nærtransportmiddel – attraktiv pris, kundetilpasset design og væsentlige mersalgsmuligheder for forhandlerne, Odense - Springboard

  • 20 Aug 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Jyske Bank, kl 13:30 til 16:30 i Mageløs 8, 5100 Odense C
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 13. august 2018

Registration is closed


Fokus: Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Virksomheden søger finansiering til dansk produktion af køretøjer i EU, og ønsker derfor sparring og input til dette - herunder følgende områder:

- Hvordan skaffes finansiering og kapitalfremskaffelse

- Er virksomhedens strategi og forretningsmodel udformet så den tilgodeser markedet bedst muligt


Branche: Industri/produktion, Miljø, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept


Virksomheden udvikler miljøvenlige elektriske køretøjer til 4 personer - designet som biler, men de bruger kun 10 % af bilernes energi, og koster kun det kvarte. Køretøjerne indeholder alle bilens fordele, men er langt billigere for kunden. Køretøjerne er specielt udviklet til byer og nærtrafik i EU, styres og køres som en bil, er registreringspligtige, men generelt ikke afgiftspligtige


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling/Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Markedskendskab Europa

Salg

______________________________________________

Virksomheden har udviklet en helt ny kategori af miljøvenlige, praktiske og prisbillige 3-hjulede elektriske køretøjer. Køretøjerne er smukt designet som biler, men er teknisk set elektriske kabineknallerter/scooter. Køretøjerne er et alternativ til offentlig nærtransport eller supplement til biler i EU. Køretøjerne ligner en designet bil, men er udelukkende beregnet til nærtransport dvs. korte ture på fx 5-10 km. og maksimalt 100 km. pr. dag pr. opladning. Køretøjet får strøm fra et almindeligt 220 Volt stik, køres som en bil, og kan som udgangspunkt transportere 2-4 personer.


Målgruppen er ca. 37 millioner potentielle kunder i EU fordelt på 3 hovedsegmenter:

- 6 millioner teenagers på 16-17 år

- 18 millioner i lavtlønsgrupper, der anvender offentlig nærtransport af økonomiske årsager

- 13 millioner bilejere, der ønsker en ”grøn profil” eller et billigt supplement til bilen


Forretningsmodellen ligner bilbranchens, men afviger herfra ved at sælge via mange små forhandlere på franchisebasis. Forhandlerne har kun brug for én demomodel samt web-site med fokus på individuel kundetilpasning og tilbud af ekstraudstyr. Fortjenesten på ekstraudstyr udgør en stor del af forretningsgrundlaget, ligesom nedbrydning af finansieringsbarrierer er essentiel for kundegrupperne. 


Små serier med individualistisk design er rentabel grundet produktionssetup'et og produktudvikling/markedsføring baseret på crowdfounding-modellen, og finansieringsmodellen sikre, at kunden via web-ordre forudbetaler købet.


Konkurrencefordelene er især:

- langt større fleksibilitet end offentlig transport

- samme fordele i nærtrafik som en bil, men 90 % energibesparelse i forhold til biler og dermed - ud over den økonomiske fordel pga. energiforbruget - en udpræget miljøbevidst profil

- en tilbagebetalingstid på 2-4 år hvis man substituerer med bilkørsel

- langt lavere ny-købspris og bedre totaløkonomi end en bil

- langt bedre sikkerhed, lastevne og passagermulighed end 2-hjulede konkurrenter

- i forhold til direkte konkurrenter er myndighedskravene til køretøjsproducenter i EU en stor fordel


Finansielt kalkuleres basisversionen af køretøjerne ud fra verificerede styklister at koste max. 15.000 kr./stk. at producerer ved serieproduktion over 1000 stk. Bruttoavancen er 60 % svarende til ca. 10.000 kr./stk. Kunden vil udover basisprisen på 25.000 kr. få udgifter til ekstraudstyr, udvidet garanti, leasing af batteripakke (der modsvarer brændstofudgift), lokal moms og levering, men vil desuagtet få en besparelse på over 50 % total-økonomisk set i forhold til en micro-bil. Omsætning og nettoresultat for de første 4 års produktion og drift budgetteres således:

- år 1: omsætning 16,8 millioner kr., nettoresultat -13,1 millioner kr.

- år 2: omsætning 89,7 millioner kr., nettoresultat 4,9 millioner kr.

- år 3: omsætning 218,6 millioner kr., nettoresultat 40,6 millioner kr.

- år 4: omsætning 571,7 millioner kr., nettoresultat 143,1 millioner kr.


Teamet bag virksomheden er iværksætteren, samt et godt 20 mand stort team af specialister. Iværksætteren har tidligere etableret 4 aktieselskaber, og arbejdet 8 år som CEO. Ejeren har desuden stået bag en børsnotering på Københavns Fondsbørs.


Virksomhedens kapitalbehov i form af lån med forrentning udgør i burn rates over 3 faser:

- 7,9 millioner kr. til udviklings- og testfasen på ca. 18 måneder

- 9,95 millioner kr. til produktion af 0-serie til demo-formål, ca. 12 måneder

- 11,9 millioner kr. til op-skalering og regulær produktion, ca. 6 måneder

Investorer tilbydes samlet set 49 % ejerskab gennem 490 andele á 100 kr./stk. inklusiv en udlånsforpligtelse på samlet set 60.714 kr. pr. andel over 3 år jævnfør ovennævnte kapitalbehov. Andelene vil blive udstedt til kurs 105 uden købsbegrænsning. Ved overtegning prioriteres de største investorer. De resterende 51 % ejerskab svarende til 510 andele finansieres via apport-indskud.


Spørgsmål til panelet

Hvor og hvordan skaffes på det nuværende grundlag den nødvendige finansiering og kapitalrejsning på i alt ca. 45 millioner kr.?

Er virksomhedens strategi og forretningsmodel udviklet så den tilgodeser markedet bedst muligt?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software