, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unik & eksklusiv ELEKTRISK luksus speedbåd, skal sejles ud på ’Blue Ocean’ til ultra premium segmentet, og kapitalen til virksomheden skal findes og struktureres, KBH - SPRINGBOARD

  • 22 Aug 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Vækstfonden, kl 14:00 til 17:00 pa Strandvejen 104, 2900 Hellerup
  • 9

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 13. august 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 13. august 2018

Registration is closed


Fokus:

Kapitalfremskaffelse


Punkter til sparring:

Primært

Hvordan fremskaffer virksomheden bedst kapital? (Beta-Kunder vs. Ejerandele)

Sekundært

Validering af tilgangen til salg (metoder, fokusområder, valg af kanaler)

Har virksomheden behov for et advisory-board? (Hvilke kompetencer skal man tage ind og hvornår)


Branche:

Marine, Clean Technology, Energi, Miljø, Industri/produktion, Maskiner og maskinindustri


Udviklingsstadie:

Proof of Concept


Speedbåden gøres bæredygtig og accelererer den grønne omstilling på havet.

Forbrændingsmotorer støjer og går i stykker, og det bliver stadigt sværere at forsvare brugen af dem, i takt med at klimaet og havmiljøet bliver ødelagt af drivhusgasser og spildte drivmidler.

Er man alligevel glad for sin benzinbåd, er der stor risiko for, at brugen af den bliver forbudt eller begrænset af myndighederne, sådan som det er ved at ske på søer og fjorde rundt om i verden. Dette er en global og intensiverende trend; Electrification.

Den elektriske speedbåd er ganske enkelt sund fornuft, ikke mindst som forretning i et økonomisk perspektiv

Men for kunderne handler det også om følelser - drømmen om at:

Sejle stærkt, rigtig stærkt - 70 knob

Sejle med stil og eksklusivitet

Sejle med god samvittighed

Virksomheden har behov for startkapital til at bygge den første båd, levere proof of concept og katalysere salget, samt forsætte driften og produktionen.

Efter planen vil virksomheden kunne tilbagebetale startkapitalen indenfor en 2 årig periode, og uden at have brug for yderligere kapital udefra.

Markedet er klar !

Efter at Tesla med Elon Musk i spidsen har penetreret bilindustrien fra toppen med eksklusive elbiler, er der nu internationale markedsanalyser, som indikerer, at det er blevet lystbådenes tur til elektrificering.

Sympatiske superkræfter !

Virksomheden imødekommer behovet hos en specifik målgruppe, som gerne vil skifte til en mere ’grøn’ energi, eller som hidtil har holdt sig helt væk fra drømmen om at eje en eksklusiv speedbåd, - fordi sådanne både har belastet miljøet og klimaet.

Men med sin sublime ydelse og fart, stil og høje komfort, kommer produktet også til at appellere til luksus bevidste lystsejlere i et Ultra Premium segment.

Båden vil for alvor progressivt fortrænge de konventionelle motorbåde og derved også medvirke til at forandre verden i en positiv retning.


Kompetancer:

Afsætning & Distributionskanaler

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Forretningsmodeller

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Investor Pitch

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

I år 1 er det målet at producere en prototype, der kan demonstrere bådkonceptets unikke fordele og katalysere salget.

På mellemlang sigt (år 2-4) er det målet at overbevise markedet om, at elektriske både er fremtiden, gennem kommerciel succes for luksus bådene, og samtidig fortsætte udvikling af en ny elektrisk speedbåds type, - der er mere tilgængelig for flere og endnu mere skalérbar.

Designet og de tekniske løsninger og tegninger klar, så værft og underleverandører kan bygge båden, integrere el-teknologien og påbegynde de cirka fem ugers sø-duelighedstests.

I foråret 2019 står prototypen klar til fremvisning, og salg.

Produktionsprisen på prototypen er beregnet til ca 4,5 mio. kr.

Hertil kommer faste omkostninger de første 12 mdr. på ca 2,0 mio. kr. = 6,5 mio. kr. i alt.

Hvis den eller de første både bliver solgt med pre-payment så sænker det naturligvis kapitalbehovet tilsvarende.

Salgsprisen vil ligge lige syd for 1 mio euro og der forventes salg af 5-6 både (ekskl. prototypen) i år 2019.

Man sigter efter at sælge 15 stk. i år 2020 og 30 stk. i år 2021.

Produktionsomkostninger forventes at falde efterhånden som processen forbedres, automatiseres og ’economies of scale’ opnås.

Stifter er ansvarlig for bådens produktion. Han er en ’self-made man’, der byggede sin egen mahogni-speedbåd som 16-årig. Siden har han ombygget og solgt 7 andre speedbåde. Han driver i dag et firma, der renoverer store luksuøse boliger.

CEO er ansvarlig for administration, ledelse, salg og investor relations. Han er uddannet agrarøkonom og helikopterpilot. Han har drevet store landbrugsprojekter i både ind- og udland. Han driver et succesfuldt tøjfirma og er med i udviklingen af en amerikansk elektrisk traktor-robot til landbruget.

Egentlige konkurrenter eksisterer endnu ikke rigtig, men der er naturligvis alternativer.

De produkter der kommer tættest på, er også veldesignede elektriske speedbåde, men de sejler kun ca. 20 knob (ca. 40 km/t) mod dette produkts 60-70 knob!

Ofte er alternative bådtyper ikke 100% elektriske, og sejler på hybrid systemer, hvor en alm. fossil brændstof motor genererer strøm til el-systemet.

Og ofte kan deres ydelse og hastighed ikke matche denne virksomheds produkt.

Primærmarkedet for produktet er i havne i de varmere lande med mange og gerne ”grønne” velhavere. Evt. placeret ved større søer (med egen bådebro) eller hav.

Eksempler på lande hvor potentielle kunder findes er:

Norge (fx stort Tesla marked uden for USA), Tyskland, England, Holland, Schweitz, Østrig, Frankrig, Spanien, Italien, Kina, Singapore, Australien, New Zealand, USA.

Områderne kunne mere specifikt være Oslo fjord, Geneve søen, Como søen, St. Tropez, Cannes, Monaco, Palma, Ibiza, Fort Lauderdale, Miami Beach……………………..

Kunden er typisk en meget velhavende (formue over 100 mio. USD) person der elsker fart og innovation, nyder hav og stilhed og har en ”grøn” indstilling.

Kunden har personale til at vedligeholde og klargøre båden men nyder at kunne sejle den uden personale helt autonomt.

Kunden vil gerne skille sig ud fra mængden og helst være den eneste i havnen/landet der har dette helt unikke produkt.

På ’pejse hylden’ står en miniudgave af båden med nøgle, som han får leveret i lækker kuffert ved bestilling.

Kunden kræver det højeste niveau af service også efter båden er leveret.

Salget har virksomheden planlagt skal ske direkte til forbrugeren, gennem netværk.

Det mener virksomheden vil virke mere eksklusivt og vil samtidig sparre et mellemled som typisk i bådbranchen tager 20-25% avance.

Der vil kræves en 25% up-front betaling ved ordre aflæggelse fra kunder (dette er ikke et nyt fænomen i bådbranchen, hvor produkter laves ’custom’ og øremærket til en given kunde.

Virksomheden overvejer en model hvor der tilbydes en meget lille ejerandel af virksomheden, hvis en kunde forudbetaler et større beløb, ved salg af de (f.eks. 5) første både, indtil virksomheden når niveauet for opstarts kapital.

Virksomhedens grundlæggeres prioritet og præference er at holde på ejerandelene og ikke sælge andele til en kapital investor og/eller långiver. Kan kapitalen skaffes gennem forudbetaling af bådene og/eller optage lån uden at afgive % er dette naturligvis at foretrække.

Virksomheden forventer at lave en model 2 inden for 2-3 år, for at tiltrække den større gruppe købere der ”kun” er villig til at betale 3-5 mio. dkr. for en lignende båd, men har det fint med at den er lidt mindre, mindre power/speed og lidt mindre luksus og funktioner. Alt så lidt lige som Tesla der startede med en dyr og eksklusiv ’Roadster’ model….. og nu serie producerer og sælger ’Model X’ langt, til et billigere prispunkt og langt større marked, efter at ’electrification’ er blevet en realitet i bilindustrien

Virksomheden mener at have styr på hvor og hvordan produktionen skal forløbe samt har formentlig de bedste i verden til at sammensætte de meget stærke – og stadig hemmelige – nye lette batterier, en fantastisk nyere elmotor og drev samt user interface i hele båden.

Virksomheden mener at have et stærkt netværk inden for mulige kunder - Men ønsker naturligvis nu eller med tiden at få flere.

Punkter til sparring:

Primært

Hvordan fremskaffer virksomheden bedst kapital? (Beta-Kunder vs Ejerandele)

Sekundært

Har virksomheden behov for et advisory-board? (Hvilke kompetencer skal man tage ind og hvornår)

Validering af tilgangen til salg (metoder, fokusområder, valg af kanaler)


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software