, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Lad musikken spille! International ekspansion skal sikre volumen, og dermed cashflow, til online markedsplads for brugergenerede intim-koncerter, KBH - SPRINGBOARD

  • 20 Aug 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Væksthus Hovedstadsregionen, kl 14:00 til 17:00 pa SYMBION, Fruebjergvej 3 - 2100 København Ø
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 10. august, 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 9. august, 2018

Registration is closedFOKUS

Internationalisering

PUNKTER TIL SPARRING

Virksomheden søger sparring på planerne for international vækst:

- Internationaliseringsstrategier – hvilke muligheder er der?

- Scenarie test af to globale ekspansionsmuligheder?

- Præsentation af vækstplanen for virksomhedens investorer – hvad er vigtigst?

BRANCHE

Oplevelsesøkonomi (Musik/Koncerter)

Internet

UDVIKLINGSSTADIE

Proof of Scale

Ung dynamisk virksomhed, med globale ambitioner, udvikler og driver en platform for en 3-sidet markedsplads for brugergenerede koncerter, hvor musikere (Kunstnere) og værter (Lokationer/Venues) sammen skaber rammerne for koncerter, billetter sælges gennem platformen.

Der er støt stigende salgs- og brugertal, - den volumen virksomheden skal nå for at være økonomisk bæredygtig og sikre positivt cashflow, skal hentes internationalt.

KOMPETANCER

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Markedskendskab Central- og Østeuropa

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

I et hastigt voksende marked for livemusik er det de store og konventionelle spillere der dominerer. 90% af den globale omsætning går til de største 5% arrangører, bookere og kunstnere.

For vækst og mellemlaget bliver det stadig mere vanskeligt at slå igennem.

Samtidig søger musikforbrugeren i stigende grad den unikke gåsehudsoplevelse, men har ingen eller få muligheder for at orientere sig uden om de store mainstream tilbud.

Virksomheden bringer live musik direkte til publikum, bogstaveligt talt ind i deres stuer. Platformen gør det nemt at booke musikere og skabe ens egen hjemmekoncert, sælge billetter, kommunikere direkte med musikeren, eller gå til en andens hjemmekoncert i lokalområdet.

Virksomhedens forretningsmodel er en enkel markedsplads-model, hvor der tages en kommission på 15% på hver transaktion der går gennem platformen, både bandbookings og billetsalg.

Kunderne er på udbudssiden up-coming samt etablerede, uafhængige musikere. Alle musikere skal igennem en kurateringsprocess for at kvalitetssikre. Genrerne strækker sig fra opera til hip-hop, hvilket betyder at værter og koncertgæster er ml. 25 og 65, med en lille overvægt blandt kvinder.

Det globale marked for livemusik er 25 mia. USD om året. I Danmark alene blev der i 2016 solgt koncertbilletter for 1,7 mia. DKK. Markedet for mindre, intime koncertoplevelser forventes (iflg PWC) at stige m. 7-10% årligt frem til 2030.

Konkurrenter henvender sig til én side ad gangen – dvs enten ren bandbooking eller koncertdeltagelse. Der er ikke andre på markedet der har et 360 grader økosystem.

Visionen er at skabe et globalt community på 40 mio brugere. Musikere skal kunne tage på turne gennem platformen og gæster skal kunne finde lokale koncerter når de er ude og rejse.

Hver enkelt koncert med billetsalg er en vækstmotor i sig selv, med ca 15 nye brugere pr koncert og 1-2 gæster der senere bliver værter (lead time 3-9 md). Derudover genererer koncerterne stærkt content med gode fortællinger der bruges i markedsføringen.

Derfor er de disse der satses på i vækststrategien og målet er at nå 500 koncerter om måneden inden for de næste 2 år.

Virksomheden ledes af et stærk team af branche eksperter. De to kvindelige stiftere har henholdsvis en baggrund i musik og IT. I det daglige bakkes de op af en fuldtidsansat Content Manager, samt et team af deltidsansatte (3) og frivillige (7).

Til det strategiske er der en bestyrelse, hvor bestyrelsesformanden har stærke kompetencer indenfor organisk vækst og forretningsudvikling.

Virksomheden modtog i 2017 Innobooster til at udvikle platformen. Dertil lukkede virksomheden en mindre pre-seed runde i marts 2018.

Det skal rejses endnu en runde ultimo 2018, som forventes at komme hovedsageligt fra de nuværende investorer.

Virksomheden lancerede en ny platform i april 2018. Med denne er koncerttallet fordoblet og billetsalget og bruttoomsætningen har været støt stigende.


Virksomheden skal præsentere en plan for international vækst til investorer til september 2018. Den skal være knivskarp, så springboardet skal være med til at stressteste den og finde evt. svagheder, og hjælpe med at fremhæve styrkerne ved planen.

Virksomheden ser lige nu to vidt forskellige go-to-market strategier for at sikre den nødvændige ekspansion i udlandet. Hvad er styrker og svagheder ved dem hver for sig? Er der måske en 3. mulighed?

Det er planen at A/B teste de to strategier hen over en 6 måneders periode, for at afdække den mest effektive. Hvad er risici ved denne fremgangsmåde – er det overhovedet muligt?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software