, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny revolutionerende kørestol med patenteret gearsystem løser kendte livskvalitetsproblemer og giver større bruger- og samfundsværdi, Aalborg - Springboard

  • 13 Sep 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Jyske Bank, kl 13:30 til 16:30 pa Tolbod Plads 1, 9000 Aalborg
  • 12

Registration

  • Tilmeldingsfristen er Tirsdag den 4. september 2018
  • Tilmeldingsfristen er Tirsdag den 4. september 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Markedsmodning og go-to-market

- Vækststrategi - Kanaler og strategiske partnerskaber

- Finansiering / kapitalrejsning

- Ledelsesstøtte / bestyrelse


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden, der har stor erfaring indenfor kørestolsmarkedet, har udviklet et revolutionerende kørestolskoncept baseret på et nyt patenterbart fremdriftssystem, som bl.a. løser kendte livskvalitets- og mobilitetsproblemer.

Der er bygget en funktionsmodel, og man er nu klar til markedsmodning og overvejelser om markedstilgang, vækststrategi, kanaler og strategiske samarbejdspartnere.

Den hidtidige udvikling har været egenfinansieret.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Bestyrelsesarbejde

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

Konceptudvikling

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idégrundlag

Kørestole er fundamentalt ligesom de var for 100 år siden. Vægt og materialer er ændret, men fremdriftssystem og dermed alle begrænsningerne for at ændre kørestolene, er de samme. Der findes en masse el hjælpemotor og el kørestole, men ingen af disse løser brugernes behov og bevægelseshelse, pga. begrænset batteri kapacitet, størrelse, vægt osv.

Virksomheden har udviklet en ny generation af manuelle kørestole, som har et effektivt variabelt gearet nyt fremdriftssystem, der også udnytter flere og større muskelgrupper. Systemet medfører mulighed for totalt nyt design af kørestole, hvor størrelse af hjul og personens anatomi, ikke længere dikterer dimensioner. Aktive brugere vil kunne mere, og alternativt vil meget svage brugere selv kunne bevæge sig trygt meget længere, uden el motorer mv. Mange kendte livskvalitetsproblemer kan adresseres, reducerer bla. smerterne og den irreversible nedbrydning af vævet i skuldre hos pt +50% af brugerne.

Det giver større frihed og forlænger uafhængigheden, mobiliteten og ikke mindst indebærer mere smertefri forflytninger ud og ind i kørestol til toilet, seng mv (pga mindre hjul skal man ikke flytte hen over hjulene).

En meget større del af handicappede og gå-handikappede ældre vil blive mere selvhjulpne, undgå skulder-/håndslidtage og dertilhørende komplikationer med væsentlig bedre livskvalitet til følge. Øger uafhængigheden af og for hjælpere /assistenter /familiemedlemmer. Udgifter til hjælpemidler og offentlig hjælp, vil blive mindsket væsentligt.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden har etableret et søster-salgsselskab, som sælger nuværende markedsledende aktive kørestole, produceret i udlandet og modificeret til egne krav og brugere.

Fokus er initialt på et meget specifikt delmarked, ca 4%, dvs. brugere som er rygmarvsskadede (paraplegi), som er udvalgt pga. et eksisterende stort kendskab til det. Den ene ejer er selv rygmarvsskadet og har været en del af denne gruppe i over 30 år.

Salgsprocessen er meget svær pga. mange kompromisvalg, da der både er er kommunal terapeut og brugeren, der skal tilfredsstilles. Der sælges direkte til brugerne og til terapeuterne.

Kørestole fremstilles pt. individuelt til hver bruger i dette segment, så med et nyt koncept der bedre og bredere opfylder brugerkrav med en All in One standard kørestol ændres differentieringen og konkurrenceevnen.

Konkurrencen er meget hård og der er 5 globale markedsledende virksomheder der kæmper på/om kørestolsmarkedet. Priserne er derfor pressede og service samt forståelse af brugerbehov for at opfylde deres væsentligste krav, er en stor konkurrenceparameter (bruger får noget der virker første gang og terapeut har investeret i et produkt der virker ok og derfor ikke skal udskiftes i lang tid). Pga. mange tilfredse kunder genererer mund-til-mund metoden mange nye kunder, da en kørestol der opfylder det bedste kompromis af de individuelle krav, er kritisk for brugeren og deres livskvalitet. Dvs. salgsprocessen er hidtil stort væsentligt led i værdiskabelsen.

Virksomheden har planlagt at bruge det danske paraplegi markedet som testmarked for det nye fremdriftssystem, men stiller nu spørgsmål ved hvordan man kommer videre, da der på dette delmarked ikke genereres nok overskud i salgsselskabet til finansiering til færdiggørelse af produkt og komme på markedet.

Vækstpotentiale/mål

Det globale marked er potentielt på 10.000.000 kørestolsbrugere i den vestlige industrialiserede del af verden, og her er især ældremarkedet der pt udgøres af 50% af kørestolsbrugerne i voldsom vækst med en forventet fordobling de næste 10 år.

Det danske marked er på godt 60.000 kørestolsbrugere, hvoraf 3.000 er rygmarvsskadede og de får ny kørestol ca hvert 4-6. år.

Der sker pt. desuden en kraftig konsolidering med hyppige opkøb af mindre spillere fra de globale kørestolsproducenter, hvor de 5 globale ”konkurrenter” har en markedsandel på ca 60% af det nordamerikanske- og EU-markeder, der igen udgør ca 4 milliarder USD for manuelle kørestole.

Virksomheden ser umiddelbart 2 veje til at vækste og systematisk komme ud på dette særlige kørestolsmarked

Den ene vej er at samarbejde med en af de store spillere asap.

Man kan bla. vælge selv at udvikle og markedsmodne kørestolen skarpt til initialt de 2 til 3 mest krævende brugersegmenter, + 10% af markedet, med ensartede funktionskrav til kørestolen, - og som kan sælges gennem samme salgskanaler.

Denne kørestol er en All in One kørestol, hvor den i væsentligt højere grad opfylder og dækker de fleste kørestolsbrugeres behov, samt generelt også for flere andre brugersegmenter.

En relativt langsommere anden vej, men fornuftig, er at få produktet ud på velkendt testmarked i Danmark med feedback fra brugere og hospital/terapeuter, og så få dokumenteret og optimeret merværdien af vores kørestolssystem for udvalgte primære kundesegmenter.

Ledelse og team

Virksomheden består p.t. af 2 ejere.

Den ene er maskiningeniør med erfaring indenfor medico-industrien og fremdriftssystem optimering til specifikke formål, samt produktudvikling, SCM og virksomhedsledelse.

Den anden er selv kørestolsbruger og uddannet Civilingeniør+MBA med erfaring i produkudvikling inkl. til kørestole, samt virksomhedsledelse.

Søster-salgsselskabet har 2 deltids ansatte og den ene ejer bruger p.t. en stor del af tiden her.

Bestyrelse

Virksomheden, har p.t. ingen bestyrelse, men ønsker at få min. 1 person som sparringspartner.

Økonomi/finansiering

Indtil videre er alt egenfinansieret og salgsselskabet, generer minimalt overskud.

For at accelere udviklingen, ønskes ekstern finansiering og evt. partnerskab med en større producent der allerede er etableret på markedet.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Produktet er et fremdrivningssystem der er integrerbart i manuelle kørestole. Betyder at kørestole ikke mere vil være designmæssigt bundet til det udseende manuelle kørestole har i dag.

Virksomhedens nye fremdrivningssystem er designet således at brugerens antropometri/mål og biomekaniske effektivitet/evne af overkroppens muskler i væsentligt omfang kan individualiseres i selve betjeningssystemet og dermed kan selve kørestolen i højere grad standardiseres i mindre antal ”størrelser” S, M, XL mv og modulariseres aht bedre og billigere supply chain management.

Dette nye fremdrivningssystem og kørestolsbrugerens ”nye” mere skånsomme bevægelsesmønster er testet af i funktionsmodel af kørestol.

Problematikken er veldokumenteret og efterlyst af læger og terapeuter fra hundredvis af forskningsprojekter og tests på hospitaler over hele verden.

Der er udarbejdet patentansøgning og nyhedsundersøgelse, der kan beskytter dette nye koncept.

De indgående mekanismer og materialer er langstidstestede og velkendte, og lignende systemer er velkendte fra bla. cykel- og automobilindustrien.

Virksomheden ønsker at forfine fremdrivningssystemet i en kørestol, en prototype, der har et ”flottere” design, og som kan anvendes af flere brugersegmenter, tilpasses dem og testes mere systematisk med terapeuter på hospital/laboratorieforhold.

Marked Virksomheden har analyseret markedet, konkurrenterne, priser og testet diverse konkurrentsystemer, hvor enkelte har en noget mindre grad af de funktioner og egenskaber som virksomhedens nye fremdrivningssystem.

Virksomheden og søsterselskabet har opnået stor viden om brugernes præferencer, samt gennem stort salget, hvad der skaber merværdi for både brugergrupperne og for konkurrenterne i relation til både salgsprocessen af kørestolene, produktionsapparat og supply chain.

Fremdrivningssystemet positionerer sig sammen med kørestolene, således at det vil kunne anvendes og skabe merværdi for kunder i næsten alle brugersegmenter af manuelle kørestole, samt appellere til ”nye” brugere der pt er hæmmet i at kunne køre i kørestol uden hjælp fra personlige assistenter.

Kan også appellere til brugere der har eller behøver de væsentligt dyrere elektriske kørestole. Så en form for kannibalisering til markedet for elektriske kørestole må forventes.

Væsentligst kan systemet give aktive brugere større mobilitet og uafhængighed.

Der er også en form for konservatisme blandt de erfarne kørestolsbrugere, der jo er 100% afhængige af en daglig fejlfri kørestol, idet synspunktet, ”vi ved at det gamle kørestolsprincip virker”, vil kunne være hæmmende faktor for markedspenetrering for nye kørestolsdesigns.

Prismæssigt vil den nye kørestol kunne positioneres højere end kørestole i dag.

Især forskningsresultater, der dokumenterer mindskningen af sliddet inde i skuldre og i hænder og ikke kun den større brugermobilitet og brugererfaringer, vil booste salget og skabe ro omkring diverse prissætninger.

Finansiering. Virksomheden behøver ekstern finansiering til:

1.Fremstilling af prototype, der kan anvendes af og tilpasses til flere brugeres antropometrimål og andre brugersegmenter.

2.Fremstilling af mindre 0-serie til test blandt allerede udvalgte brugere.

3.Typegodkendelse til Europæiske marked.

4.Fremstilling af optimeret mindre batch af kørestole til salg gennem søsterselskab.

Spørgsmål til panelet

Markedsmodning og go-to-market

- Hvordan kommer virksomheden videre med færdigudviklingen af produkt(er) og på markedet?

Vækststrategi - Kanaler og strategiske partnerskaber

- Hvilken vækststrategi skal forfølges?

- Finder vi en partner der allerede har bred markeds repræsentation, produktionskapacitet og dybe lommer?

Finansiering / kapitalrejsning

- Giver det mening at finde ekstern financiering og accelere udviklingen på nuværende spor/model (til paraplegi markedet primært og med/igennem salgsselskab)?

Ledelsesstøtte / bestyrelse


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software