, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Verdens første apparat, som objektivt kan måle og kvantificere 3 ud af 4 kardinal symptomer hos parkinsonpatienter, og sikre dem bedre behandling, KBH - Springboard

  • 03 Oct 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Waterland Private Equity ApS, kl 14:00 til 17:00 pa Winghouse - Ørestads Blvd. 73, 2300 København
  • 7

Registration

  • Tilmeldingsfristen er: Fredag den 21. september 2018
  • På grund af stor interesse er der lukket for tilmeldinger til panelet til dette Springboard.

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden er i en tidlig fase, og søger input og sparring for bedst at kunne realisere deres potentiale samt gøre produktet kommercielt. Herunder følgende områder:

- Virker virksomhedens forretningsplan realiserbar?

- Hvordan sikrer virksomheden kapital i opstartsfasen?

- Hvilken forretningsmodel og go2market strategi er mest optimal for virksomheden, når den skal på andre markeder (Europa og USA)?

- Hvordan forstærkes teamet? Hvilket kompetencer ser panelet eventuelt der mangler i teamet?


Branche: Medtech

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har, som de første i verden, udviklet et elektrisk apparat til brug for parkinsonpatienter, som objektivt kan måle og kvantificere 3 ud af 4 kardinal symptomer for parkinsonpatienter. Apparatet er diskret og indsamler data hele dagen.

De indsamlede data kan anvendes til at give neurologer bedre forståelse af patientens tilstand og dermed en bedre behandling, samt mere præcis dosering af medicinen. I dag er det neurologens subjektive vurdering, der ligger til grund for medicineringen, hvilket kan give store udfordringer.

Der er omkring 10 millioner mennesker i verden, der har Parkinsons sygdom, og forekomsten af sygdommen vokser, som befolkningen bliver ældre. Sygdommen er uhelbredelig og forårsager problemer med bevægelse eller den mentale funktion.

Målgruppen for virksomhedens produkt er medicinalvirksomheder, hospitaler og forskningsgrupper, hvor parkinsonpatienter er slutbrugere.

Virksomheden har udført PoC med en velfungerende prototype, som er testet på patienter i samarbejde med Parkinsonforeningen. Teamet har en bred vifte af kompetencer og akademiske baggrunde, som alle deler visionen om at forøge livskvalitet for parkinsonpatienter.


Kompetencer

B2B

Distributionskanaler

Finansiering og kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Licensering

Markedsanalyse

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden blev stiftet i starten af juli 2018 af 4 unge iværksætter. Virksomheden har en vision om at forøge livskvaliteten for parkinsonpatienter ved at tilbyde dem et apparat, som skal fjerne den subjektive vurdering, givet af neurologer til patienter.

Produkt/ ydelse

Virksomhedens produkt er verdens første apparat, som objektivt kan måle og kvantificere 3 ud af 4 kardinal symptomer for parkinsonpatienter. Virksomheden har også på baggrund af videnskabelige artikler, udviklet software til kategorisering af de indsamlet data, som neurologer kan anvende til skræddersyet medicinering til patienten.

Forretningsmodel

Virksomheden vil anvende B2B-model, hvor de primære kunder er medicinalvirksomheder som eksempelvis Lundbeck, hospitaler med en neurologisk afdeling samt forskningsgrupper med fokus på Parkinson. Herved vil virksomheden benytte hardware-as-a-service som udgangspunkt til for at holde en stabilt økonomisk indtægt. Derudover kan virksomheden også tilbyde yderligere software solution til licensering, som kunderne kan tilkøbe.

Vækstpotentiale/ mål

I Danmark er der omkring 8.000 parkinsonpatienter som er potentielle slutbrugere. Virksomheden vil i fremtiden udvide til Europa og USA med hhv. 1,2 mio. og 600.000 parkinsonpatienter. Efter de 2 førnævnte områder vil virksomheden rykke ind på det asiatiske marked med over 2,5 mio. parkinsonpatienter.

Ledelse og team

Teamet har en bred vifte af kompetencer og akademiske baggrunde, som alle deler visionen om at forøge livskvalitet for parkinsonpatienter.

MF: Bs.c og kandidatstuderende (9. semester) i elektroteknologi. 7 års erfaring med Research & Design udvikling og startups.

AVM: Bs.c og kandidatstuderende (9. semester) i Design and Applied Mechanics. Erfaring med industriel design.

WA: Bs.c kemi og teknologi og Kandidat grad i Materials and Manufacturing. Erfaring med certificeringer og produktdesign af medico produkter fra Oticon.

LRO: Logistic and Economy studerende (4. semester). Erfaring med supply chain management.

MKN: Bs.c og kandidatstuderende (10. semester) i matematiske modellering. Erfaring med matematiske modelleringer og Applied Machine Learning.

JE: Bs.c og kandidatstuderende (9. semester) i Biomedical Engineering. Erfaring meddiverse signal behandlingsmetoder specifikt til neurodegenerative sygdomme.

JL: Bs.c IT electronic og kandidatstuderende (8. semester) i Digital media engineering.

ES: Bs.c og kandidatstuderende (10. semester) i matematisk modellering.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af de 4 co-founders, som står for virksomhedens strategiske valg.

Økonomi/finansiering

Virksomheden er hidtil finansiereret gennem fonde og afventer svar fra flere, som er blevet ansøgt.

Status på udviklingsstadie

Virksomheden har udført PoC med en velfungerende prototype. I samarbejde med Parkinsonforeningen blev prototypen testet på patienter fra foreningen. Virksomheden blev efterfølgende inviteret til Lundbeck, for at afholde en præsentation af produktet. Virksomheden har været i dialog med Rigshospitalet angående samarbejdsmuligheder for at teste og validere de indsamlede data.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden er i en tidlig fase, og søger input og sparring for bedst at kunne realisere deres potentiale samt gøre produktet kommercielt. Herunder følgende områder:

- Virker virksomhedens forretningsplan realiserbar?

- Hvordan sikrer virksomheden kapital i opstartsfasen?

- Hvilken forretningsmodel og go2market strategi er mest optimal for virksomheden, når den skal på andre markeder (Europa og USA)?

- Hvordan forstærkes teamet? Hvilket kompetencer ser panelet eventuelt der mangler i teamet?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software