, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

International kommunikationsplatform trækker studieturen direkte ind i klasselokalet, og skaber relationer mellem studerende på tværs af grænserne, Aarhus - Springboard

  • 03 Oct 2018
  • 12:30 - 15:30
  • VIA University College, kl 12:30 til 15:30 i Lokale E0.05 – Bygning E – Campus C – Ceresbyen 2, 8000 Aarhus C
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 23. september 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 23. september 2018

Registration is closedFokus: Digitalisering, forretningsudvikling

Punkter til sparring

Sparring omkring:

- Forretningsplan/model.

- Distributionskanaler, go-to-market strategi og onboarding af kunder/brugere

- Hvilken investor-type passer os bedst?


Branche: EdTech/Uddannelse Internet, App, Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concepts


Virksomheden er en tech-virksomhed som udvikler en international kommunikationsplatform til sprog og interkulturel læring målrettet uddannelsesinstitutioner. Igennem moderne webbaseret teknologi kommunikerer eleverne med hinanden på tværs af grænser via video- og tekstchat. Platformen faciliterer at interaktionerne eleverne imellem sker i et lukket og kvalitetssikret økosystem med læreren som moderatorer.

Den øgede fokus på fremmedsprog og internationalisering fra bl.a. Undervisningsministeriet samt EU persondataforordning giver skolerne udfordringer som vores service kan løse igennem en webbaseret løsning.

Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

B2G

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Juridiske forhold

Kommunikation

Konceptudvikling

Markedskendskab Central- og Østeuropa

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

En god sprogundervisning og tværkulturel viden er fundamentet for et velfungerende samfund af modne, oplyste og internationalt orienterede borgere, men skolesystemerne i verden har ofte ikke de ønskede midler til at støtte undervisningen med de initiativer, som man ved kan booste effekten af den; eksempelvis: Samtale med ligesindede sprogbrugere fra andre lande, venskabsklasser og studieture.

Virksomheden er en international kommunikationsplatform, der understøtter undervisningen og anvender moderne medier (bl.a. videokonference, instant messaging og sociale medier m.fl.) med henblik på at gøre det nemt og tilgængeligt at etablere et læringssamarbejder på tværs af klasser, skoler og landegrænser, og som bringer mange af fordelene ved venskabsklasser og studieture direkte ind i klasseværelset, men til en brøkdel af prisen, og som via anvendelse af AI og machine learning giver helt nye muligheder for sammenligning af bl.a. kompetenceniveauer på tværs af skoler, regioner og lande.

Virksomheden lægger vægt på at skabe et produkt med en eminent design- og brugsoplevelse, samt en strømlinet afregningsmodel, i et landskab af halvbagte uddannelsesplatformen, som såvel elever som lærere kan anvende effektivt i deres arbejde i undevisningen. Vi er nået langt i konceptudviklingen, har etableret samarbejder med skoler i Danmark og EU, og har opnået proof-of-concept på udviklingen af brugerfladen samt den bagvedliggende tekniske platform. Dette er opnået ved et high scale testforløb i danske og udenlandske klasser.

I dag er det meget svært for en lærer, at skabe forbindelse med andre lærere, grundet manglende ressourcer og forberedelsestid. Med en innovativ og simpel webbaseret løsning giver vi lærerne mulighed for nemt at matche deres klasse med en ligesindede klasse på tværs af grænser, noget som eksisterende systemer eller platforme ikke facilitere.

Med stor fokus på brugerfladen, sikkerhed, fuld integrerede værktøjer, kan platformen løse udfordringerne. Samtidig med, at der tænkes fremtidige muligheder ind, som f.eks AI der kan være med til, at hjælpe lærerne med, at give den enkelte elev optimal læring baseret på data.

Platformen er et sikkert og verificeret økosystem, hvor den enkelte lærer er moderator for den eller de klasser som læreren opretter. Læreren skal være godkendt af skolen. En verificering af læreren sikre et system for eleverne, som skolen og lærer kan stå indenfor, overfor forældrene.

Platformen er browserbaseret og gør det nemt for en lærer at oprette sin klasse og sin egen profil ved ganske få klik. Der er hverken download, vedligeholdelse, it-vejledning eller installering. Platformen er en plug-and-play løsning som fungerer med det samme.

Herunder er forslag til underoverskrifter til beskrivelsen. Du behøver ikke at følge dem, men det er en god idé at komme rundt om emnerne.

Virksomheden og idégrundlag

En sikker webbasseret platform som er enkel at bruge for hhv. lærer og elever og er udviklet til brug i forbindelse med uddannelse.

-Sikker og lukket platform

-Browser / Webbaseret løsning

-Designet til pædagogik og undervisning

-Simpel og brugbart

Produkt/ydelse

Platformen understøtter undervisningen ved at tilbyde et sikkert miljø til samtaler studerende imellem verden over og trækker studieturen direkte ind i klasselokalet.

Platformen giver en lærer et værktøj som gør det nemt for læreren af søge, finde og matche sin klasse med klasser på tværs af landegrænserne, med henblik på at skabe at samarbejde klasserne imellem, med fokus på sproglæring

Platformen gør klassen søgbar på et øjeblik og kan matche klassen med andre udenlandske klasser ud fra de kriterier som en lærer opretter. Alder, sprog, niveau, køn etc.

Forretningsmodel

Vores prismodel er en kombineret freemium- og pay-as-you-go-model, som tager højde for, at en klasse/skole ønsker at købe hhv. en abonnementsordning eller pay-by-the-minute.

Kunder

Skoler, gymnasiale uddannelser og øvrige uddannelsesinstitutioner. Sprogskoler- og kurser.

Markedet

I første omgang er der fokus på det Europæiske marked og specielt Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland og Nordtyskland.

Konkurrenter

ePals, Google Classroom, Facebook, Microsoft Education (skype), eTwinning

Vækstpotentiale/mål

Det samlede marked tæller 69 millioner studerende i grundskoler samt gymnasier i Eu28.

Elev-antallet i målgruppen 13-20 år udgør 960.000. Målsætning er opnå onboarding af 5-10% af markedet indenfor 1-2 årige periode.

Ledelse og team

Virksomheden består af 3 stiftende partnere.

Administrerende Dir.

PO og projektleder for testfase, marketing og salg samt administration. Har gennem de sidste 3 år arbejdet med digital udvikling og fungeret som PO i SCRUM board. Har tidligere været selvstændig med reklamebureau.

CTO.

Er ansvarlig for teknologi. Arbejder som selvstændig og iværksætter indenfor produkt- og tjenesteudvikling samt som IT-konsulent indenfor rådgivning om softwareudviklingsproces og -metode; driver egen konsulentvirksomheden, hvorfra der vil sources udviklerressourcer til den tekniske og designmæssige bootstrapping af platformen.

CSO.

Koncept-og forretningsudvikling, administration og salg. Er uddannet multimediegrafiker, grafisk designer og projektleder. Har tidligere været selvstændig med fokus på udvikling af software til ejendomsmæglerbranchen, og senest med grafisk design virksomhed med fokus på image design og visuel kommunikation.

Bestyrelse (behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Der er ikke nedsat en bestyrelse.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har modtaget investering på 130.000 kr. fra Innovationsfondens Innoboost. Kapitalindsprøjtningen har været grundlag for færdigudvikling samt test af en prototype af platformen i to skoleklasser.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Test af prototypen har været succesfuld og givet proof-of-concept. Hypoteserne som har været ønsket afprøvet har hhv. været:

1)Afprøvningen af platformens tekniske grundlag.

2)Vil eleverne kunne se sig selv bruge platformen

3 Kan lærerne gøre brug af platformen i undervisningen.

Spørgsmål til panelet

Forretningsplan/model.

Distributionskanaler, go-to-market strategi og onboarding af kunder/brugere

Hvilken vil investor-type passer os bedst?

1)Partnerskab med udviklingshus.

2)Partnerskab med forlag eller lignende indenfor læringsmidler.

3)Investering og køb af udviklingskompetencer eksternt.

4)Investering og ansættelse af udviklingskompetencer internt.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software