, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny patenteret ”flugtvej” øger ejendommes boligareal og styrker indtjeningen, KBH - Springboard

  • 22 Oct 2018
  • 14:00 - 17:00
  • BLOXHUB, kl 14:00 til 17:00 pa Bryghuspladsen 8, København K
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 12. oktober 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 12. oktober 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Der ønskes sparring omkring virksomhedens muligheder rent strategisk. Hvad er en optimale vej at gå for en virksomhed med et fysisk produkt til byggeriet?

Reelt er det således sparring på modellering af forretningsmodellen virksomheden ønsker sparring på så den kan udvikles og planlægges parallelt med arbejdet med at få produktet udviklet til markedet.

NB: Der er tale om en tidlig startup der er i gang med at udvikle prototypen, men har patenterne på plads samt interesserede kunder.


Branche: Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har opfundet og patenteret fremtidens flugtvej, der er diskret, gemt væk, men altid tilgængelig. Denne flugtvejsløsning muliggør inddragelse af eksisterende bagtrapper og frigør dermed areal til boligkvadratmeter ved køkken og bad.

Produkttest er i konceptudviklingsfasen og en prototype forventes klar i 2019.

Til dette Springboard søges paneldeltagere med erfaring i:

-Produktudvikling og product-market-fit

-Udvikling af en forretningsmodel for et fysisk produkt som er udviklingstungt og kræver produktions-, distributions-, og salgskanaler.


Kompetencer

B2B

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Konceptudvikling

Licensering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Med baggrund fra Astrofysik og Bygningsingeniør, samt Erhvervsøkonomi har co-founders udviklet et unikt hardware-produkt, der adskiller sig fra alle eksisterende løsninger. Samtidig har produktet en skalerbar forretningsmodel, der baseres på flere forskellige value-drivers, herunder bl.a. både salg og service.

Idéen opstod ved ønsket om bedre flugtvejsmuligheder i indre byer, især med fokus på røgfri nødudgange, da det er røgen, der slår ihjel. Dette problem løser produktet. Ydermere er det økonomiske incitament for produktet enormt, hvorfor målgruppen er bred og det potentielle marked er stort. Målgruppen består hovedsageligt af; ejendomsinvestorer/administratorer, andels- og ejerforeninger, entreprenørvirksomheder, hoteller og nybyggeri.

Produktet er patenteret og bliver offentliggjort oktober 2018. Det er den første patentansøgning indenfor sit felt i over 40 år, hvilket vidner om et marked, hvor der ikke er blevet tænkt nyt og udviklet i lang tid. Altså et marked, hvor eksisterende løsninger er forældede og dermed stiller dette produkt stærkt rent konkurrencemæssigt.

Produktet har internationalt potentiale, da det er relevant i alle ældre, indre byer verden over. Det økonomiske incitament for dette produkt omhandler især kvadratmeterpriserne i de indre byer, hvorfor markeder som London, Paris og Rom kun er endnu mere profitable end det danske, der i sig selv også udgør et ganske gunstigt potentiale.

Konceptgenereringen af produktet er i fuld gang og forventes afsluttet ved indledende værkstedforsøg i december, 2018. Dette sker i samarbejde med et ingeniørteam, der er tilkoblet virksomheden. Primo 2019 igangsættes den fysiske produktion af funktionsmodellen, der efterfølgende skal testes og certificeres.

Pt. lever virksomheden af enkelte lånegivere, samt bevilling fra InnoBooster. Derudover mangler virksomheden 6 millioner Dkkr., for at nå i mål med en prototype, der kan startes produktion ud fra. Virksomheden forhandler lige nu med to investorer om dette beløb og forventer at have landet en investor senest primo 2019.

Målet for virksomheden kan både udgøre at nå så langt som muligt med produktet forinden et evt. salg, eller en mulig licensaftale på selve patentet. Målet kan også være at finde en partner, der kan skalere produktet ud på markedet endnu hurtigere, hvilket kunne betyde salg/licensaftale på et endnu tidligere stadie. Målet kan også være at følge den helt til dørs selv, ved opstart af produktionsvirksomhed. Der er mange muligheder, og det er netop her, virksomheden mangler sparring og råd.

Spørgsmål til panelet

Der ønskes sparring omkring virksomhedens muligheder rent strategisk. Hvad er en optimale vej at gå for en virksomhed med et fysisk produkt til byggeriet?

Reelt er det således sparring på modellering af forretningsmodellen virksomheden ønsker sparring på så den kan udvikles og planlægges parallelt med arbejdet med at få produktet udviklet til markedet.

Følgende scenarier kunne være mulige:

1.virksomheden tager produktet hele vejen selv og har således hele værdikæden?

2.virksomheden udnytter og gør brug af al den ekspertise og faciliteter større virksomheder allerede har til rådighed gennem et evt. samarbejde ift. produktion, distribution, salgskanaler mv.? Og i så fald, hvornår bliver det relevant at overveje og opstarte arbejdet med at etablere strategiske samarbejdspartnere/salg/licensaftale – allerede nu?

3.andre muligheder

Hvilke fordele/ulemper opnås ved nationalt vs. internationalt fokus ift. samarbejde, kanalstrategier og salg.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software