, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny AI-platform til tilstandsovervågning af fx vindmøller skal øge industrisamarbejdet gennem unik forretningsmodel, Vejle - Springboard

  • 20 Nov 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Vejle Kommune Erhverv, kl 13:30 til 16:30 pa Havneparken 2, 7100 Vejle
  • 9

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 13. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 13. november 2018

Registration is closed


Fokus: Digitalisering, Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Værdikæde placering/strategi

- Forretningsmodel generelt, og herunder også prissætning

- Plan for kapitalfremskaffelse


Branche: Energi, Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden specialiserer sig indenfor software og AI til tilstandsvurderinger af fysiske industriaktiver f.eks. vindmøller eller olieplatforme. Deres teknologi kan øge egen skalerbarheden og det mulige omfang af tilstandsvurderinger ved hjælp af unik forretningsmodel. Virksomheden har stort netværk og dybdegående kendskab til teknologier og processer brugt af kundesegmentet.


Kompetencer

Automatisering

B2B

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

It & Systemudvikling

Markedsanalyse

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Prissætning

Salg

______________________________________________

Ledelse og team

Ejerne har 30 års samlet yderst relevant teknisk og kommerciel erfaring fra energibranchen og har været ledende kræfter på udvikling af kunstig intelligens og digitalisering til vedligehold. De tre ejere har arbejdet sammen i flere sammenhænge i en af verdens største vindmølleproducenter. F.eks. eksekvering af projekter relateret til datadreven drift og vedligehold. Senest har to af medstifterne arbejdet sammen om at udvikle software og kunstig intelligens til analyse af billeder fra droneinspektioner.

Status på udviklingsstadie

Virksomheden blev stiftet midt-2018. Ejerne har pt. selv udviklet en tidlig demo og der er lagt mange tanker og designbeslutninger i back-end arkitekturen. Ultimo november findes der også en større produktspecifikation klar til agil eksekvering. Det forventes at der kan laves et Minimum Viable Product (MVP) som kan sælges i stigende skala fra April 2018. Virksomheden hyrer i øjeblikket softwareudviklere under forventning om at modtage omkring 500.000kr fra et offentligt støtteprogram til innovation.

Der er givet tilkendegivelse fra en stor nordisk kundevirksomhed på at være testkunde for virksomhedens MVP. Kunden er i fokussegmentet og er ledende indenfor digitalisering af drift og vedligehold for vindmøller.

Idégrundlag

Virksomhedens kunder drifter og ejer store industriaktiver og er fokuseret på at øge indtjeningen på drift og vedligehold. Det primære fokus er på vindmølleindustrien hvor ejerne har stort netværk og kendskab. Sekundære marked er olieindustrien.

I dag er det kun muligt at indføre tilstandsovervågning på et begrænset antal komponenter på f.eks. vindmøller. Dette foregår i dag især ved brug af forbundne sensorer på kritiske komponenter. For ”ikke-forbundne” komponenter kan det være en omkostningstung affære at overvåge udstyrets tilstand. Virksomhedens softwareprodukt fokuserer på sidstnævnte komponenter og de datatyper der bruges dertil. Droner, mobiltelefoner/tablets, termisk skanningsudstyr, vibrationsudstyr, boroskop kamera, osv. Produktet vil muliggøre indførelse af tilstandsovervågning på 2-5 gange så mange komponenter som i dag og kan effektivisere eksisterende overvågningsprocesser. Ved at gå fra korrigerende til tilstandsbaserede vedligeholdelsestrategier kan kunderne opnå betragtelig værditilførsel.

Virksomheden differentierer sig ved A) at integrere sig tæt op af klientens systemer og processer, B) at fokusere på nye datatyper, C) at udbyde industriel AI gennem en ny forretningsmodel.

Produktet bliver bedst udnyttet af kunder med højt kompetenceniveau og teknisk modenhed indenfor drift og vedligehold. En stor del af markedet bevæger sig hen imod denne modenhed.

Forretningsmodel

Produktet sælges som niveauopdelt abonnementsordning (SaaS) og enhedspriser på brug af software til AI og manuel dataprocessering. En ny type forretningsmodel for industriel kunstig intelligens kan løsne op for kundernes traditionelle uvillighed til at dele data.

Identificerede konkurrenter

A.Inspektionsvirksomheder såsom Cyberhawk og SkySpecs

B.Portal-løsninger til inspektionsvirksomheder som Scopito

C.”Big data” virksomheder som Uptake og SparkCognition

D.Interne afdelinger eller konsulenter som vil udvikle in-house løsninger ved kunderne

E.Andre produkter som påvirker samme nøgletal som virksomhedens produkt

Marked og kundesegment

Virksomheden konkurrerer i markeder som er klassificeret som A) Predictive Maintenance (PdM) markedet, B) Energy & Utility Analytics markedet, C) Maintenance Analytics markedet. Alle tre markeder er i kraftig vækst og langt fra mættet.

Det indledende kundesegment er vindmølleindustrien. Her fokuseres der på større kunder der drifter og vedligeholder vindmøller, enten alene som ejere eller som partnere i større konsortier. Det kunne også være større uafhængige service-leverandører med et bredt holistisk serviceudbud. Vindmølleproducenter er også mulige kunder dog mindre sandsynlige.

Vækstpotentiale/mål

Virksomheden har ambitioner om at være 20 medarbejdere i Danmark indenfor de næste 3-4 år.

Det vurderes at der kan generes mellem 0,5-3 MDKK salg på tværs af 3-6 kunder i 2019 og +6 MDKK i 2020. Målet er at ramme 20-30MDKK salg per år indenfor 5 år ved at vækste kundebasen i vind og olie med 3-500% årligt. I løbet af 2020 vil salg af kunstig intelligens begynde at fylde en markant del af indtjeningen.

Når virksomheden har fået succes i energisektoren, vil man udvide til andre industrier med stort behov for effektivt vedligehold, såsom produktion, skibs -og luftfart.

Økonomi/Finansiering

- Der skal i 2019 fremskaffes yderligere 1,5 MDKK fordelt på Equity, lån og tilskud. Pengene skal bruges til markedsmodning og markedsintroduktion.

- Ejerne har ”hånden på kogepladen” og har selv investeret, bl.a. ved at gå uden løn i 8 mdr

- Der er ansøgt om 500.000 ved Innovationsfondens ”InnoBooster” ordning til produktudvikling. Væksthus Syddanmark har hjulpet med kvalificering af ansøgning.

Spørgsmål til panelet

- Hvor på det strategiske spektrum skal virksomheden skal placere sig? Skal der satses på storskala dataindsamling hvor data på længere sigt kan monetiseres via. AI-as-a-service, eller skal der satses på en mere snæver strategi målrettet specifikke procesforbedringer hos nære kunderelationer?

- Skal Virksomheden sælge til uafhængige leverandører og vindmølleproducenter eller skal man vælge at konkurrere med dem?

- Hvorledes påvirker disse valg strategi og prissætning ifht. identificerede kundesegmenter?

- Skal virksomheden tilstræbe overskudsgivende aktiviteter tidligt, eller skal kapitaltilførslen indrettes efter underskudsgivende aktiviteter i en flerårig periode?

- Kunden kan outsource den manuelle del af dataanalysen via Virksomhedens produkt. Skal Virksomheden tilbyde outsourcing ressourcer eller giver det et dårligt incitament ift. automatisering?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software