, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Nytænkende dansk akvakultur-virksomhed, med stærke CSR-værdier og et umætteligt marked, hiver thailandsk krabbeproduktion på land, KBH – Springboard

  • 22 Oct 2018
  • 09:30 - 12:30
  • NJORD Advokatpartnerselskab, kl 09:30 til 12:30 pa Pilestræde 58, 1112 København K
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 14. oktober 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 18. oktober 2018

Registration is closed


Fokus: Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

-Konceptudvikling

-Strategiske partnerskaber

-Bestyrelse

-Finansiering og kapitalrejsning


Branche: Fødevarer, Industri/produktion

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden vil starte opdræt af voldsomt efterspurgt, men desværre også overfisket krabbeart i det sydøstlige Thailand.

Virksomheden håndterer hele produktionsprocessen lokalt, fra udklækning af babykrabber under kontrollerede forhold til opfedning i eksisterende damme.

Der opleves en enorm efterspørgsel efter ferske, levende skaldyr særligt i Kina. Udover en meget interessant indtjeningsmodel byder business casen også på en stærk CSR-profil.


Kompetencer

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Forskning & Udvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

Konceptudvikling

Licensering

Markedskendskab Asien

Partnerskaber

Patenter/IPR

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Virksomhedens mål er at opbygge bæredygtigt opdræt af en meget efterspurgt krabbeart, som samtidig er genstand for overfiskning, i sit naturlige habitat, flere steder i særligt Sydøstasien. Projektet vil på én og samme tid opfylde en efterspørgsel og aflaste den naturlige forekomst af krabbearten. Etablering af udklækningsfaciliteter og den daglige drift ventes ligeledes at skabe flere hundrede arbejdspladser lokalt i Thailand.

Indledningsvis indkøbes babykrabber fra områder, hvor arten ikke er truet. Disse babykrabber udklækkes i beskyttede omgivelser indtil de når en størrelse, hvor de kan klare sig i de specielt indrettede damme som eksisterer på land allerede i dag. Krabberne fedes op i dammene i et nøje kontrolleret biomiljø (spinoff potentiale) indtil de når den ønskede vægt, hvor de er klar til salg på primært det kinesiske marked. Der er konkurrenter i flere dele af Sydøstasien, men den nuværende produktion kan ikke dække en stadigt stigende efterspørgsel efter ferske, levende krabber.

Lave omkostninger og en kort proces fra udklækning til salgbar krabbe gør business casen meget interessant og da en del af de udklækkede krabber vil være hunner, så vil der konstant blive produceret nye krabbebabyer som igen vil indgå i produktionen, hvor man primært sælger hannerne som spisekrabber. Projektet omfatter ligeledes logistik fra produktion til marked og salg af de levende krabber gennem egen trader i Kina.

Virksomheden arbejder med en 5-års skaleringsplan som vil resultere i en årlig produktion på godt og vel 3 tons krabber og en konservativt estimeret omsætning på USD 15 mio. i år 5. Forretningsmodellen genererer indtægt allerede i år 1 og overskud allerede i år 3. Der er dog mulighed for yderligere skalering lokalt (masser af ledigt areal og damme) og virksomheden arbejder også med et mål om at føre konceptet videre til andre markeder i Sydøstasien, med det formål at optimere produktion og arbejdsforhold.

Virksomheden ejes alene af stifteren i dag. Det samlede team består af 10 personer (DK og internationale) med kompetencer inden for ledelse af store anlægsprojekter, opdræt af den pågældende krabbeart, akvakultur, afsætning, teknologi og international forretningsudvikling. Virksomhedens ejer (stor erfaring med anlægsprojekter) kommer til at bosætte sig på stedet i Thailand for at overvåge og kvalitetssikre etableringen af udklækningsmiljøet og klargøringen af dammene.

Ingen officiel bestyrelse på nuværende tidspunkt. Virksomheden er åben overfor input og eventuel interesse i bestyrelsesroller.

Virksomheden har behov for ekstern finansiering af projektet i størrelsesordenen af ca. 25 mio. DKK, da projektejer ikke har yderligere penge at investere. Offentlige aktør i form af IFU har vist interesse i at komme ind som minoritetsinvestor, men der stilles krav om private investorer. Virksomheden er allerede i dialog med enkelte private investorer og virksomheder som kunne investere med kapital/teknologi, men ønsker yderligere sparring og input på dette område. Finansieringen skal dække etablering af udklækningsfacilitet, klargøring af damme, indkøb af udstyr, lønninger til ledelse og lokalt ansatte, træning og indledende salgsudgifter.

Virksomheden er klar til at søsætte projektet, men mangler finansieringen og de sidste officielle godkendelser fra de Thailandske myndigheder, som dog er meget positivt indstillede til hele konceptet og mundtligt har givet lovning på samarbejde og adgang til produktionsareal.

Spørgsmål til panelet

Konceptudvikling
-Koncepttankegang og muligheden for at ”kopiere” til andre lande.
-Licensmodeller
-IPR og muligheden for patentérbare processer i ”produktionen”.
-Potentiale for konceptbeskyttelse/patenter

Strategiske partnerskaber
-Markeds-, teknologi- eller kapitalpartnere
-Potentielle danske teknologi-partnere, da der overvejes medfinansiering fra IFU.
-Danske teknologipartnerskaber

Bestyrelse
-Sammensætning og kompetencer

Finansiering og kapitalrejsning
-Finansieringsmuligheder (primært private, men også offentlige)
-Private investorer (med/uden teknologisk know-how eller brancheerfaring).


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software