, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Markant ny forretningsmodel i ejendomsmæglerbranchen søger sparring, KBH - Springboard

  • 22 Nov 2018
  • 09:00 - 12:00
  • HK Hovedstaden, kl 09:00 til 12:00 pa Svend Aukens Pl. 11, 2300 København
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 7. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 7. november 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling, Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Investor/kapitalrejsning

Go-to-market

Investorpitch

Forretningsmodel (sekundært)


Branche: Internet, Handel, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept


Virksomheden har udviklet en forretningsmodel med potentiale til at ændre den måde,

man handler privat fast ejendom.

Ejendomsmæglerbranchen har stået stille siden ”Solgt eller gratis” kom til i 1990’erne,

og de mange ejendomsmæglerbutikker konkurrerer alle på de samme parametre – pris og opfattet kvalitet.

Samtidig har omverdenen ændret sig meget siden 1990’erne.

Kan en ny og anderledes forretningsmodel tage markedet?


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Investor Pitch

Juridiske forhold

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Projektledelse

Præsentationsteknik

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Økonomi & Regnskab


______________________________________________

Idégrundlag

I dag betaler sælgere af privat, fast ejendom et relativt højt salær til ejendomsmægler.

Hertil kommer betaling for markedsføring og diverse ekspeditioner, og visse ejendomsmæglere modtager også honorarer fra samarbejdspartnere. Virksomheden vil spare boligsælgerne for salæret til ejendomsmægler. Altså – solgt OG gratis.

Forretningsmodel

Forretningsmodellen er baseret på en abonnements-, datadistributions- og platformsløsning.

Kunder

Alle sælgere af letomsættelig, privat fast ejendom, med opstart i RegionH.

Markedet

Der er i RegionH konstant ca. 9.500 ejendomme til salg. Ejendomsmæglernes salær alene udgør gennemsnitligt ca. kr. 50.000 pr. solgt sag. Der er ca. 500 ejendomsmæglerbutikker i RegionH.

Konkurrenter

Der findes i dag ikke en konkurrent med et direkte sammenligneligt koncept.

De nuværende løsninger er alle under én eller anden form baseret på, at boligsælger betaler salær til ejendomsmægler. Eller at boligsælger benytter en selvsalgsløsning, hvilket kun få vælger.

Vækstpotentiale/mål

Virksomheden ønsker at være markedsførende i Danmark på handel med letomsættelig, privat fast ejendom. Den kommercielle målsætning er, at konceptet kan udvides til andre lande og forretningsområder.

Ledelse og team

Idémændene m/k bag virksomheden har i mere end 30 år arbejdet indenfor ejendomsmæglerbranchen med hhv. salg, administration, forretningsudvikling og -drift, dels som selvstændig, dels som ansatte. Teamet har desuden sammen etableret og driftet en succesfuld virksomhed i high end oplevelsesindustrien.

Bestyrelse

Da virksomheden er på idé/konceptplan er det relevant med et advisory board.

Et advisory board skal kunne bidrage med sparring på go2market, samarbejder, investorer, markedsføring.

Økonomi/finansiering

Virksomheden skal finansieres ved investorer og samarbejdspartnere.

Status

Virksomheden er på idé- og konceptplan.

Virksomheden har afholdt indledende møde med potentiel leverandør på it-løsninger/platform.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden ønsker sparring omkring

Forretningsmodellen

Investor/kapitalrejsning - hvilken slags investor vil være relevant? Hvor meget ejerandel skal vi afgive? Hvordan finder vi investor?

Go2market – tænker vi for småt med RegionH? Hvordan skal vi gå på markedet – lokalt eller landsdækkende? Markedsføring – hvordan designer vi vores budskab og hvordan viser vi det?

Samarbejdspartnere – hvordan kommer vi i kontakt med de rigtige og holder på hemmeligheden samtidig? Hvordan viser vi dem idéen på en måde, så de gerne vil betale?

Økonomi – budgetter – er de realistiske i.f.t. markedsføring opstart og løbende


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software