, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Patenteret industrisensorer til overvågning og digitalisering af produkter/processer udfordrer 50 års status quo i automation branchen, Vojens - Springboard

  • 13 Nov 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Vækstfonden, kl 13:30 til 16:30 pa Billundvej 3, 6500 Vojens
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 06. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 06. november 2018

Registration is closed


Fokus: Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Strategi for at tiltrække en ny runde investorer

- Go2market strategi - herunder vurdering af potentielle segmenter og de rette kanaler dertil.


Branche: Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Proof of Business

Industriautomation har i over 50 år måtte nøjes med mekaniske sensorer, som i sagen nature er skrøbelige og dyre. Dette har begrænset industri 4.0 implementering hos mange virksomheder og skader deres konkurrencedygtighed.

Virksomheden har udviklet en sensor, som muliggør overvågning og digitalisering af mange industrielle produkter og processer.


Kompetencer

Automatisering

B2B

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idégrundlag

Position og forskydning måling er et afgørende princip i mange industrielle produkter og processer. Virksomheden har udviklet en industriel sensor som, i modsætning til alle andre eksisterende sensorer, er lavet af et gummimateriale og er dermed i sagens natur velegnet til maskiner og processer der arbejder under ekstreme forhold. Brugen af gummi som sensor muliggør digitalisering af mange overnævnte anvendelser mens sensorer bliver billig at producere, og endnu billigere at installere og vedligeholde. Et anvendelsesområde hvor sensorløsningen har demonstreret stor nyhedsværdi er metalstansning som også er virksomhedens beachhead segment.

Problemet (i beachhead segment)

Metalstansning er en "aggressiv" mekanisk proces med høje præcisionskrav. En bil f.eks. indeholder snesevis af udstansede metalemner med høje præcisionskrav.

Producenter af pressede/stansede metalemner oplever tit fejlproduktion (op til 600 emner/minut), pga. metalrester i værktøjerne. Samtidigt påvirkes levetiden af de meget dyre værktøjer af metalrester. Fejlproduktion og kortere levetid af værktøjerne betyder økonomisk tab for producenterne. For at kunne opdage fejlen og stoppe maskinen med det samme, kræves der en kontinuerlig overvågning af maskinens bevægelse, da denne ændres når der fejlproduceres. Overvågning af værktøjsbevægelse kræver naturligvis forskydningssensorer.

Virksomhedens løsning

Brugen af gummi gør virksomhedens sensorer robuste mod vibrationer og bøjninger, mens de kan måle den ønskede parameter (bevægelsen) direkte. Ydermere, så er sensorer kapacitive (nøjagtige) og kan måle bevægelsen med en opløsning ned til 2 mikrometer. Grundet de unikke egenskaber, kan alle producenter af stansede emner nu bruge sensorerne til overvågning af deres processer, reducere fejlproduktion og skader på værktøjerne og dermed opnå en økonomisk gevinst.

Forretningsmodel

Virksomhedens forretningsmodel består salg af sensor produkter og de tilhørende software og data til slutbruger virksomheder. Virksomheden har 3 etableret kanaler til marked (Figur 1) som komplementerer hinanden.

Direkte salg adresserer hovedsagelige kunderne i beachhead segmentet. Her har virksomheden allerede pre-revenue og de første danske og udlands virksomheder.

Virksomheden har også etableret samarbejde med første 2 stanseværktøjsproducenter for at implementere sensorerne som en integreret del af deres produkter (stanseværktøjer) som så sælges til slutbruger virksomheder. Denne kanal vil muliggøre salg af sensorer under disse kendte brands på marked og dermed forøge salgspotentielle hos de mere konservativt kundesegment.

Virksomheden har også etableret et forhandlernetværk med 12 etablerede forhandler. Hensigten er at kunne markedsføre og sælge sensorer til de breder marked og andre segmenter. Virksomhedens forhandler har allerede identificeret Structural Health Monitoring, og overvågning af off-highway køretøjer hvor sensorer har et væsentlige fordele ift. de eksisterende produkter på marked. To store virksomheder indenfor de overnævnte brancher har anmodet om tilbud for vores sensorer.

Figur 1. Virksomhedens forretningsmodel


Kunder

Virksomheds kunder er industrivirksomheder med enten produkter eller processer som skal udstyres med sensorer. Virksomheden har allerede de første 5 kunder og lige så mange har anmodet om tilbud. Blandt de betalende kunder er en store danske industrivirksomhed med metalstanseproduktion og har købt produkter fra Virksomheden for over 250 tkr. Udover de overstående, har Virksomheden over 200 andre kundeemner i sit CRM-system og er i dialog med fleste af dem for at modne dem mod tilbud og ordre.

Marked

Da Virksomhedens produkter har et breder anvendelser, skaber den en adresserbare marked af flere mia. kr. årlige.

Beachhead segmentet (metalstansning) har en markedstørrelse på mere en 120m USD ifølge en markedsundersøgelse foretaget af Grand View Research. Dette segment alene skaber en adresserbare markedstørrelse på over 2 mia. kr. årlige for Virksomhedens produkter. Dette beløb er estimeret på de årlige stanseværktøjsproduktioner i Tyskland, Kina, og Japan alene (183000 værktøjer/år). Estimatet inkluderer ikke de mange millioner eksisterende værktøjer som er allerede i brug og hvor Virksomhedens produkter kan retrofittes på.

Vækstpotentielle

Virksomheden er et 3 årlige vækstplan med forøget omsætning som hoved KPI. Den nedenstående graf viser målsat månedlige omsætning med følgende forudsætninger:

1.Virksomheden sikrer den nødvendige investering til sin vækstplan,

2.Holdet forøges med en salgsdirektør og en produktchef i starten af 2019,

3.Salg gennem forhandlere starter i 2019 og opnå sin fulde potentielle i 2020.

4.Pris for sensorerne falder fra den nuværende 4600 kr. til 3500 kr. i 2020 for at være endnu mere konkurrencedygtigt.

Måned 1 svarer til januar 2019.


Team

Virksomheden har 3 medstiftere med over 10 års erfaring fra industrien. Stifterne er involveret i Virksomheden som hhv. adm. direktør, tekniskchef, og bestyrelsesmedlem.

Alle 3 stiftere har beskæftiget sig med tekniske udvikling og kommercialisering af kerneteknologien siden 2006.

Udover stifterholdet, har Virksomheden 2 yderligere fuldtidsansatte – en salgschef, og en civilingeniør. Salgschefen har 23 års erfaring med salg af tekniske produkter i B2B segmentet og derfor et godt match til Virksomheden.

Virksomheden mangler dog flere kommercielle kompetencer især en salgsdirektør og en produktchef. Virksomheden har til hensigt at forøge teamet med disse kompetencer når den næste runde af finansiering er sikret.

Bestyrelse

Virksomhedens bestyrelse består af 2 medlemmer (en stifter og en investor). Virksomheden søger 1-2 yderligere bestyrelsesmedlemmer med kompetencer i:

1. B2B salgs- og markedsføring

2. Strategi og forretningsudvikling

Økonomi og finansiering

Virksomheden har tidligere rejst 5.1m kr. investering til finansiering af produktudvikling og indledende markedsføring af produkter.

Virksomheden er nu i gang med at rejse den næste runde af investering til at finansiere sin vækstplan.

Virksomhedens likviditetsbehov er estimeret til 6.5m kr. til break-even som ansøges i denne runde.

Virksomheden har allerede sikret 3.5m kr. fra 2 investorer og mangler den/de sidste syndikeringspartner(e) for at realisere sin vækstplan.

Virksomheden forventer at nå til sin break-even midt 2020 antaget af finansiering sker i 2018 eller seneste Q1 2019.

Status på udvikling

1.Produkter er færdigudviklet og CE mærket

2.Et patent er udstedet, og den anden eksamineres

3.Pre-revenue af over 350 tkr fra første kunder er sikret.

4.Forhandler aftale er indgået med 12 forhandlere i EU, Asien, N. America, og Oceania.

Spørgsmål til panelet

- Virksomheden oplever at mange Danske VCer og BAer er mere tilbøjelige for software/app virksomheder med en hurtige turn-around.

Virksomheden vil meget gerne have panelets anbefalinger om potentielle investorer (BA, VC, osv.) både i Danmark og udland som kunne være interesseret i industrielle hardware virksomheder.

- Virksomheden har store fokus på sit beachhead segment hvor der er de første kunder og et valideret behov. Segmentet er dog mere konservativt (tøvende) og selvom mange viser interesse, tager det lang tid for at pleje en kunde til ordre. Virksomheden er sikker på at produkterne kan anvendes i andre markedsanvendelser med mindst lige så store værditilbud som i beachhead segment. Virksomheden er derfor interesseret i panelets meninger, ud fra deres egen erfaringer, om andre anvendelser Virksomheden kunne overveje at evt. de rette kanaler til at adressere disse nye markedssegmenter med.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software