, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Mobil brændeovn som er enestående på verdensplan – leveret til 23 lande og med et kæmpe potentiale for vækst. KBH - Springboard

  • 07 Nov 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Syddansk Innovation, kl 14:00 til 17:00 pa Gregersensvej 1, 2630 Taastrup
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 2. november 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Der søges sparring og input til hvordan virksomheden bedst muligt udnytter det enorme potentiale produktet har og first mover fordelen. Herunder følgende områder:

-Den rette strategi

-Salg/vækst internationalt

-Virksomhedsopbygning

-Kapital og kompetencer


Branche: Mode og design (tøj, tekstil, møbler, lamper, interiør mv.)

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har udviklet verdens eneste mobile brændeovn, der er bygget op som en traditionel brændeovn og med store glas. Ideen er opstået på baggrund af et behov, som iværksætterens selv har haft i mange år i forbindelse med hans aktive friluftsliv udenlandsk.

Produktet kan fungere som både brændeovn, terrassevarmer og komfur, hvor der tilberedes mad i gryder og pander på toppen, men der kan også grilles, steges, bages og ryges inde i ovnen. Produk-tet er patentansøgt.

Der er solgt 1200 stk. i 23 lande og interessen for ovnen har vist sig at være enorm på især telt mar-kedet, hvor der på verdensplan sælges omkring en halv mio. telte i en ‘Glamping’ størrelse. Men der er også stor interesse fra mange andre områder som til fortelte til campingvogne, orangerier (bla. Gemyse Tivoli), restauranter, kolonihavehuse, tiny houses, terrasser og altaner.

Virksomheden forventer derfor en omsætning på 50-100 mio. inden for de næste 5 år.

Iværksætterens styrke ligger primært i forhold til produktet og i mindre grad på virksomhedsudvik-lingen, hvorfor der også efterspørges personer med international erfaring/købmandskab til advisory board eller i en anden form for samarbejde.


Kompetencer

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Markedskendskab Asien

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Produktet er verdens eneste mobile brændeovn med store glas (3), som både kan fungere som, bræn-deovn, terrassevarmer og komfur, hvor der kan tilberedes mad i gryder og pander på toppen, men også grill, stege, bage og ryges inde i ovnen.

Iværksætteren er tidligere indretningschef for en stor svensk tøjkæde og betegner sig selv som natur-freak.

Han har jævnligt haft behov for at trække stikket ud og søge væk fra storbyens larm og ud i naturens fred og ro. Dels for at finde nærvær og fællesskab, men også for at skabe overskud, og kunne gøre en tur til en succes ved at trodse kulde og regn og sikre, at alle kunne komme ind i varmen og i en tør seng.

Det fik ham til at undersøge markedet for en mobil brændeovn, hvor ilden skulle kunne ses, den skulle brænde optimalt og der skulle kunne laves mad på den - og ikke bare på gryder og pander, men der skulle også kunne bages og steges i ovnen.

Produkt fandtes ikke, så derfor besluttede iværksætteren selv at fremstille en sådan ovn.


Efter udviklingen af to prototyper besluttede iværksætteren at præsentere produktet for to af de stør-ste internetforhandlere (en belgisk og en engelsk), hvilket gav ekstra blod på tanden, da de var meget begejstrede, og ville bestille med det samme.

Der blev iværksat en produktion og på kort tid blev brændeovnen solgt over det meste af verden. Pro-duktet og produktionen er løbende blevet tilpasset de behov og udfordringer der er opstået.

Efterspørgslen har været enorm og efter kort tid begyndte mange andre nicher som fortelte til cam-pingvogne, orangerier (bla. Gemyse Tivoli), restauranter, kolonihavehuse, tiny houses, terrasser og altaner at melde sig.

Det har vist sig, at der er et ekstremt stort marked for netop en ovn som virksomhedens, og til dato findes der intet tilsvarende i verden. Brændeovnen er patent ansøgt.

Konceptet ligger klar og er solgt i 1200 eksemplarer og der forbedres samt udvikles til 3-4 generation.

Forsyningskæden, som vil kunne følge med de næste 3-5 år, er på plads, to danske og en tysk/ungarsk producent.

Iværksætteren har allieret sig med en investor som ejer 10%, men er ellers ene om projektet, dog med tre store børn på sidelinjen.

Iværksætterens styrke ligger primært i forhold til produktet og i mindre grad på virksomhedsudviklin-gen, hvorfor der også efterspørges personer med international erfaring/købmandskab til advisory board eller i en anden form for samarbejde.

Spørgsmål til panelet

Der søges sparring og input til hvordan virksomheden bedst muligt udnytter det enorme potentiale pro-duktet har og first mover fordelen. Herunder følgende områder:

-Den rette strategi

-Salg/vækst internationalt

-Virksomhedsopbygning

-Kapital og kompetencer


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software