, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Nystartet læskedrik virksomhed lancerer velsmagende økologisk saftdrik med lavt sukkerindhold (frugt) på mælkeniveau i en unik emballage. KBH - Springboard

  • 05 Nov 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Bech-Bruun, kl 14:00 til 17:00 pa Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
  • 3

Registration

  • Der er lukket for yderligere tilmeldinger grundet stor interesse
  • Der er lukket for yderligere tilmeldinger grundet stor interesse

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden har gennemført en positiv forbruger undersøgelse, der viser potentia-le/efterspørgsel for deres produkt og ønsker sparring på:

- Indsalg til dansk detail handel herunder kæde- og pris strategi. Input til indsalgs præsenta-tionen?

- PR/Media delen. Sparring på at komme bredt ud med et meget begrænset budget?

- Hvordan kan virksomheden komme videre med kapitalrejsning og hvordan sker en eventuel værdisætning / kapital rejsning uden at miste kontrollen med firmaet?

- Hvordan kan virksomheden arbejde med sundhed, det grønne og bæredygtighed som grundlæggende værdier til at distancerer sig fra konkurrenterne?


Branche: Fødevarer

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Nystartet læskedrik virksomhed lancerer velsmagende økologisk saftdrik med et frugtsukker ind-hold på niveau med mælk i en unik emballage. Målgruppen er børn og børnefamilier. Stort potenti-ale både nationalt som internationalt. Der er et hul i markedet.

Overvægt og fedme er et globalt problem. Børn får for meget sukker - især gennem læskedrikke - med overvægt, fedme og diabetes til følge på sigt. Virksomheden mener, at der mangler produkter i markedet, som er med under 8 g sukker/100 ml., og har valgt at gå ned til 4,8 g frugtsukker/100ml for at ligge på samme niveau som mælk. Produktet er uden tilsat sukker og E-numre.

Økologiske produkter uden pesticidrester med en stram lovgivning bagved er hastigt voksende i Danmark, men også steder som Mellemøsten og Kina.

Teamet har dels solid teknisk erfaring med produktion og produktudvikling af drikkevarer og dels med salg & marketingerfaring med FMCG produkter.

Bæredygtighed – er på alles læber. Virksomhedens emballage er anerkendt som værende den må-ske mest bæredygtige emballage. Den efterlader under 4 gram plast til genanvendelse.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2C

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Kommunikation

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Online marketing

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idégrundlag

Børn får for meget sukker - for mange børn med overvægt, fedme og diabetes på sigt til følge. Virksom-heden mener, at der mangler produkter i markedet, som er med under 8 g sukker/100 ml. Virksomheden har valgt at gå ned til 4,8 g frugtsukker/100ml for at ligge på samme niveau som mælk (4,7 g mælksuk-ker/100 ml). Produktet er uden tilsat sukker og uden E-numre. Produktet er økologisk og skal sælges i en lille let miljø-venlig plast emballage uden pap og aluminium. Emballagen består desuden af 30 % kridt, d.v.s. Den efterlader under 4 gram plast til genanvendelse.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden tager udgangspunkt i salg til danske kæder, efterfølgende til andre europæiske lande men også til det globale marked. Virksomheden henvender sig med produktet til forældre (oftes mødrene) som enten er bevidste omkring sukker, økologi og/eller bæredygtighed.

Virksomheden anerkender at drikkevarer er et såkaldt oprørt ”Red Ocean”, men også, at pro-dukt/koncept er rimeligt unikt (hul i markedet som vi ser det) og derfor berettiget.

Konkurrenter i drikkevarer til børn er typisk enten produkter med lavt frugtindhold og tilsat sukker og andre e-numre eller 100% juice/smoothie produkter. Alle med et typisk indhold af sukker på 10-13 gram / 100 ml.

Da der ikke kan tages patent på indholdet eller emballagen – tænker virksomheden på f.eks. at sikre kon-ceptet/virksomheden mod konkurrenter via A) skabe en bevægelse “#ChildrenAndYouthInBalance i 2030” B) at blive f.eks B Corp certificeret C) Arbejde for 3-4 af FN’s 17 SDG og/eller D) partnerskab med rele-vant(e) NGO(er)

Vækstpotentiale/mål

På 3-5 år at omsætte i størrelsen 30-50 millioner/år med salg i 5-10 lande.

Ledelse og team

Solid teknisk erfaring med produktion og produktudvikling af drikkevarer samt med salg & marketing af FMCG produkter

Virksomhedens har samlet et advisory board bestående af 3 erfarne personer på området.

Virksomheden er klar over at der i ledelse, team og advisory board mangler ressourcer inden for bl.a. SoMe, som anses for vigtigste metoder til at udbrede kendskab til virksomheden og produktet hos kerne-forbrugerne.

Økonomi/finansiering

ApS stifter med kr. 100.000 i kapital. Der vil være behov for yderligere kapital tilførsel for igangsættelse af driften.

Status på udviklingsstadie

- Produkt: væsken er færdig udviklet.

- Emballagedesign er næsten færdig (+90%) færdig

- Co-pakker fundet til fyldning.

- Marked: dialog med COOP, SAS og Norwegian er igang

- Finansiering: Pt alene selvfinansiering.


Virksomheden har gennemført en positiv forbruger undersøgelse, der viser potentiale/efterspørgsel for deres produkt og ønsker nu sparring på:

- Indsalg til dansk detail handel herunder kæde- og pris strategi. Input til indsalgs præsentatio-nen?

- PR/Media delen. Sparring på at komme bredt ud med et meget begrænset budget?

- Hvordan kan virksomheden komme videre med kapitalrejsning og hvordan sker en eventuel værdisætning / kapital rejsning uden at miste kontrollen med firmaet?

- Hvordan kan virksomheden arbejde med sundhed, det grønne og bæredygtighed som grund-læggende værdier til at distancerer sig fra konkurrenterne?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software