, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fra drøm til virkelighed – Optimering af bygningsautomatik - Skalérbart koncept/produkt med stort potentiale og grøn profil søger sparring for at komme godt fra start, Aalborg - Springboard

  • 13 Nov 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Borean Innovation, kl 13:30 til 16:30 pa Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 4. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 4. november 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Fra koncept til produkt

Produktudvikling

- Partnerskaber

- Vækstplan

Finansiering/kapitalrejsning


Branche: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden står på konceptniveau med et produkt, der kan spare kunderne for mange penge på energien i en bygning, ved at sætte fokus på den daglige drift af de tekniske installationer. Behovet for produktet er trykprøvet i markedet og interessen er stor. Produktet består af bl.a. indkøbt dataanalyse software som skal skræddersyes/udvikles til dette specifikke behov.

Virksomheden har allerede en kørende forretning inden for rådgivning i forbindelse med bygningsautomatik og energioptimering.


Kompetencer

Automatisering

B2B

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Forskning & Udvikling

In-, og Outsourcing

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

It & Systemudvikling

Konceptudvikling

Licensering

Partnerskaber

Patenter/IPR

Prissætning

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Økonomi & Regnskab


______________________________________________

Konceptet/produktet giver bygningsejere/driftsansvarlige muligheden for at outsource den daglige drift af deres bygningsautomatik, med henblik på at sikre dem maksimal værdi for den investering de har gjort i de tekniske installationer i deres bygning. Målsætningen er at minimere energiforbruget, øge bygningskomforten samt give mere tid og tryghed i hverdagen. Dette opnås ved at kombinere rådgivning, projektledelse og drift i ét produkt, hvilket vurderes at være en unik vare på det danske marked.

Forretningsmodellen/produktet er abonnementsbaseret, hvor man forudbetaler i intervaller af 12 mdr.

Den primære målgruppe er B2B-segmentet, og det er et kriterie at bygningerne er udstyret med såkaldte CTS-/BMS-anlæg (Building Management System) og/eller EMS-anlæg (Energy Management System). Potentielle kunder er skoler, plejehjem, institutioner, kontorbygninger, butikscentre, restauranter, idræts- og fitnesscentre. Der sættes som udgangspunkt fokus på selvejende institutioner i form af idræts- og kulturfaciliteter, hvor der er stor interesse og fokus på energioptimerende foranstaltninger. Dog er der på nuværende tidspunkt stor interesse fra den offentlige sektor. Der er på nuværende tidspunkt ikke det store fokus på driftsmarkedet da man primært har fokuseret på etableringen af disse systemer fremfor den daglige drift, og derfor er der ikke mange udbydere af lignende produkter. Dog findes der udbydere af driftsrelaterede produkter når man bevæger sig ind i større byggerier såsom sygehuse og lign., men tanken med dette produkt er et lavprisprodukt i høj kvalitet der kan implementeres på selv de mindste anlæg. Den lave pris og høje kvalitet opnås ved at udnytte de nyeste teknologier på markedet til at varetage den opgave som mennesker tidligere har måtte løfte.

Da det stort set er umuligt at etablere erhvervsbyggerier i Danmark uden en eller form for automatik, der kræver enorm fokus i den daglige drift, vurderes det at der er et enormt vækstpotentiale. Målsætningen er at lave et produkt der kan implementeres og skabe værdi i de fleste små og mellemstore bygninger i Danmark og på denne måde at blive markedsførende indenfor drift samt analyse af bygninger og dets data.

Virksomheden består i dag af 3 fastansatte medarbejdere plus en praktikant. En er dedikeret projektledelse/EMS, den anden er fokuseret på rådgivning/BMS samt ledelse og den sidste er en ren administrativ medarbejder. I medarbejderstaben er der, på nuværende tidspunkt, den nødvendige faglige viden til at kunne realisere ideen, men der mangler en eller flere til at udvikle systemerne (software). Denne/disse udviklere kan være både internt eller eksternt og vil være en vigtig brik i udviklingsfasen, som vil strække sig over 1-2 år.

Det vurderes der ikke er behov for en bestyrelse i den tidlige fase af virksomheden og produktet, men det overvejes hvorvidt det kan være værdiskabende med en partner der kan bidrage med en forretningsmæssig, fremfor en fagorienteret, vinkel i dagligdagen.

Produktet består af en softwaremæssig del, som skal udvikles. Denne udvikling vil strække sig over en længere periode da det skal testes løbende på en eksisterende bygning. Ydermere skal der udarbejdes en stærk businesscase der påviser de positive effekter hele produktet har på/i en bygning, hvilket ligeledes stiller krav til en længere testperiode. Dette taget i betragtning samt det faktum at produkt skal have fodfæste i markedet, inden det er selvfinansierende, vurderes det at der skal rejses min. 1 million DKK.

Produktet ér udformet på papir, dvs. prissætning, indhold, omfang osv. er udtænkt. Konceptet er trykprøvet i markedet og der er enorm og positiv respons på et sådant produkt. Virksomheden står nu overfor næste skridt i processen, som er at udvikle software-delen af produktet, enten internt eller eksternt. Denne udvikling skal foregå i samarbejde med en virksomhed, der ønsker at stille et automatikanlæg til rådighed, hvorpå dette software kan testes. Der er på nuværende tidspunkt tre potentielle testkunder indenfor den private og offentlige sektor, hvoraf en er klar til at gå skridtet videre allerede nu. Ift. finansiering, så har virksomheden, på nuværende tidspunkt, en etableret forretning, og det er muligt over det næste halve år at dedikere ressourcer til produktudviklingen/salg som således kan indgå i finansieringsmodellen.

Spørgsmål til panelet

Fra koncept til produkt

- Produktudvikling
- Skal virksomheden udvikle produktet internt (ansætte IT-udviklere) eller med samarbejdspartnere (eks. universiteter)?

- Partnerskaber
- Vil det være værdiskabende at åbne op for et partnerskab?

- Vækstplan
- Hvordan skabes der størst mulig, samt hurtig, vækst?

Finansiering/kapitalrejsning

- Hvordan skal/kan udviklingen og senere væksten finansieres

- Er det nødvendigt med ekstern kapital, og i så fald hvordan/hvilken type?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software