, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Digitalisering af maritime certifikater - “crew-compliance, capacity & competence management”. SaaS til et globalt maritimt marked, KBH - SPRINGBOARD

  • 26 Nov 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Danske Rederier, kl 14:00 til 17:00 pa Amaliegade 33, 1256 København K - lokale Redningsbåden
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 16. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 16. november 2018

Registration is closed


Fokus: Digitalisering

Punkter til sparring

Forretningsmodel
- Hvad er en god forretningsmodel til SaaS produkter?
- Hvordan prissætter man produktet ud fra en subscription model?

Strategiske partnerskaber
- Forslag til strategiske samarbejder, der ikke begrænser virksomheden, som fx Joint ventures som internationaliseringsstrategi og finansiering og incitamentsstruktur

Finansiering
- Hvordan kan virksomheden gå fra at være en bootstrapped startup til scale-up og investor moden vækstvirksomhed?


Branche: App, Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet en sikker, digital platform til hhv. at verificere den søfarendes identitet, kapacitet og kompetencer (certifikater, beviser og sejltid).

Formålet er at automatisere compliance processer og optimere kapacitet og kompetence management på tværs af den maritime industri.

Platformen hjælper bl.a. maritime virksomheder med at overholde det stigende antal regler og love inden for den internationale søfartsindustri samtidig med at kontrol af persondata gives tilbage til den søfarende. Afledte effekter er desuden cost avoidance for rederierne forbundet med ikke at være i compliance.


Kompetencer

B2B

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Markedskendskab Asien

Partnerskaber

Patenter/IPR

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Som den første på markedet ser virksomheden på, hvordan man nemt og sikkert kan dele data mellem den søfarende, arbejdsgiveren, træningspartnere samt Søfartsstyrelser og øvrige maritime organisationer.

Freemium model, subscription baseret forretningsmodel, hvor systemet er gratis for den søfarende, men rederier, crew management og træningspartnere betaler et fast månedligt abonnement baseret på antal søfarende, de deler data med.

Der er over 1,6 mio søfarende worldwide. Og der bliver i snit brugt 3 timer per søfarende per måned på kompetence og kapacitet management - dvs. alene i Danmark bliver der brugt mere end 100 mio kr. årligt på (identity og credential management) i den maritime branche. Der er andre konkurrenter på markedet, men ingen som tilbyder at dele data mellem flere forskellige interessenter i et blockchain netværk. Der er vækstpotentiale internationalt i den maritime branche, og efterspørgsel på løsningen i andre vertikaler som transport og health.

Af andre konkurrenter på markedet kan nævnes; Pingle, Useprofile.com, Radiant Fleet og Seafarer CV. Men ingen der er i direkte konkurrence med virksomheden.

Produktet

Produktet er en digital, cloudbaseret platform til sikker håndtering af certifikater. Datahåndtering sker krypteret, logged og valideret gennem et API setup og baseres bl.a. på blockchain-teknologi. Helt specifikt håndterer produktet valideringen af certifikat-data og muliggør for såvel den enkelte søfarende som rederier og crew-management selskaber at opbevare, tilgå, kontrollere, validere og administrere lovpligtige, personfølsomme certifikater i et systemdesign, som er både simpelt og sikkert.

Virksomheden har ikke etableret en bestyrelse i dag. Der er etableret et forretning advisory board bestående at 5 forskellige profiler fra den maritime branche.

Virksomheden har tidligere modtaget funding og har været selvfinansieret siden opstart. Men er nu på et stadie, hvor der er behov for en kapitalindsprøjtning, hvis virksomheden skal ud over landegrænserne og vækste.

Virksomheden er klar til at lancere platformen til den søfarende, men mangler finansiering til at udvikle platformen til at kunne integrere direkte med Søfartsstyrelser, træningspartnere mm.

Næste milestone er at kunne integrere direkte til skoler, træningspartnere m.fl. hvor der ligeledes bliver brugt meget tid på manuelt arbejde ift. verificere identitet og credentials. Virksomheden ser desuden på, hvordan platformen også kan blive omdrejningspunkt for udstedelse, opbevaring og validering af nye certifikater. Her er det globale marked for udstedelse af certifikater også rigtig stort, da det både er udstyrsproducenter, skoler og træningspartnere der i dag udsteder certifikater. Virksomheden er i øjeblikket i dialog med en udstyrsproducent, der snart runder 100.000 udstedte certifikater og de vil gerne migrere eksisterende certifikater til platformen, samt benytte platformen til fremtidig udstedelse af certifikater og certifikat management generelt.

Historisk burn rate vs. fremtidig burn rate

Gennemsnitlig burn rate 125.000,- per måned

Fremtidig burn rate 250.000 - 300.000,- per måned

Teamet

A - Tidligere Master Mariner med 8 års erfaring fra med maritime branche.

B - Tech entrepreneur, erfaring med cloud, AI, crypto cybersecurity og microservices arkitektur.

C - Erfaring med entrepreneurship, daglig ledelse, marketing and projektledelse.

Advisory Boardet

A - Mere end 25 års erfaring fra shippingbranchen og tidligere MD for flere skibsejende virksomheder

B - Stor erfaring fra crew management branchen og arbejder i dag som Director for verdens 3. største crew management firma

C - Group CEO og Grundlægger af 40-årig gammel maritim service virksomhed

D - Tech entrepreneur og omfattende erfaring med system design og komplekse data aquisistion systemer

E - Mere end 25 års erfaring fra den maritime branche og tidligere kaptajn for Danmarks største rederi. Udfører i dag port state controls / audits

Spørgsmål til panelet

Hvad er en god forretningsmodel til SaaS produkter?

Hvordan prissætter man produktet ud fra en subscription model?

Hvordan kan virksomheden gå fra at være en bootstrapped startup til scale-up og investor moden vækstvirksomhed?

Forslag til strategiske samarbejder, der ikke begrænser virksomheden, som fx Joint ventures som internationaliseringsstrategi og finansiering og incitamentsstruktur


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software