, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Skalérbar startup med international målsætning vil optimere go-to-market strategi og sælge til sundhedsforsikringer, Aarhus - SPRINGBOARD®

  • 05 Dec 2018
  • 13:00 - 16:00
  • Studentervæksthus Aarhus, kl 13:00 til 16:00 pa Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 19. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 19. november 2018

Registration is closedFokus: Forretningssudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden har fundet deres problem/solution fit og ønsker nu en syretest af forretningsplan og sparring til en effektiv salgsstrategi samt succesfuld prissætning, når det handler om at sælge til sundhedsforsikringer og skabe product/market fit.


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingstadie: Proof of Concept


Virksomheden hjælper pårørende til depressionsramte. Det gøres gennem online kurser, hvor pårørende får hjælp til at støtte den syge. Det økonomiske resultat er markant færre sygedage og førtidspensioner.

Produkt- og forretningsudvikling sker i tæt samarbejde med psykologer, erfarne pårørende og tidligere depressionsramte.

På sigt dækker virksomheden alle store folkesygdomme – også internationalt.


Kompetencer

B2B

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

HR

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Idégrundlag og problem/solution-fit

Hver eneste dag, uanset hvornår på året du tæller, er der 150.000 mennesker i Danmark, der lider af depression. Og hver eneste dag, kæmper de pårørende for at hjælpe deres nærmeste igennem sygdommen.

Realiteten er desværre, at:

-Pårørende får ikke tilstrækkelig hjælp, hvilket betyder, at 24% af de pårørende selv bliver syge eller førtidspensionister - som direkte resultat af at være pårørende.

-Pårørende søger efter hjælp, men hele 87% kan ikke finde viden om, hvordan de skal hjælpe.

-Virksomheden har erfaring med at udarbejde online kurser fra andre arbejdsområder, som viser forbedrende effekt på 20% hos deltagerne.

-Ud af de mange depressionsramte hvert år, falder 50% tilbage i depression, men forskning viser, at 84% af tilfældene kan udgås gennem uddannelse af pårørende.

Konsekvenserne heraf er vidtrækkende og har stor påvirkning både på det menneskelige og samfundsøkonomiske plan.

Derfor laver virksomheden online kurser, der hjælper pårørende. Kurserne udarbejdes i tæt samarbejde med eksperter, erfarne pårørende og tidligere depressionsramte. Herigennem kan de pårørende få viden og støtte, der har videnskabelig evidens og tyngde, kombineret med hverdagsorienterede løsningsmuligheder.

En positiv effekt kan opnås, fordi kurserne bygger på en Harvard University-metode, der sikrer at viden er direkte anvendelig i hverdagen, så den reelt har en forbedrende effekt. Virksomheden er first-mover ift. måden at formidle hjælpen til de pårørende – en hjælp, som de på nuværende tidspunkt ikke kan få andre steder.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden ønsker, at deres platform bliver en del af de danske sundhedsforsikringer, så arbejdsgivere kan sikre, at deres medarbejdere får hjælp og derigennem forebygger sygedage og førtidspensioner. Virksomheden ønsker ikke at sælge til det offentlige.

Forretningsmodellen er (og bliver hele tiden) udviklet igennem Lean Startup principper, hvor de pårørende er i fokus. Derfor har virksomheden samarbejdet med 72 forskellige pårørende til depression, for at sikre, at produktet dækker deres behov. Samtidigt inddrages tidligere depressionsramte ligeledes i udviklingen, for at sikre, at deres synspunkt også repræsenteres.

Der er udarbejdet både kvalitative og kvantitative undersøgelser for at sikre problem-solution fit.

Der er et problem, og virksomheden kan løse det.

Udregninger viser at danske virksomheder i gennemsnit har en tabt værditilvækst på over 380.000 DKK om året pr. 100 medarbejdere pga. depression, og at de pårørendes sygedage alene koster samfundet 872 millioner om året.

Konkurrencen på markedet består på nuværende tidspunkt af facebookgrupper, tekstbaserede råd og lydbøger/podcast, hvor pårørende kan søge råd og vejledning. Virksomhedens empiriske undersøgelser viser helt utvetydigt, at denne type hjælp ikke løser de pårørendes problem, da den enten er for faglig tungt kommunikeret eller for ukonkret.

Prismodel

Sundhedsforsikringerne betaler en fast pris per bruger de ønsker at forsikre, og de kan dermed indregne en fast pris i deres budget.

Sundhedsforsikringerne sælger vores produkt som et supplement til deres eksisterende produktportefølje.

Prismodellen kan sammenlignes med andre produkter ved sundhedsforsikringerne f.eks. krisehjælp, psykologbehandling eller kiropraktor – her altid uden brugerbetaling.

Teamet bag

Produktudviklingen styres af en af medejerne, der er specialist i IT og læring og som har flere års erfaring med at udvikle online kurser med effektive resultater i nogle af Danmarks helt store virksomheder. Herudover har denne medejer erfaring med fra et tidligere start-up.

Forretningsudviklingen styres af en anden medejer med erfaring og uddannelse inden for ledelse, økonomi, start af nye virksomheder, Lean Start-up og brugerdrevet udvikling.

Med disse kompetencer i spidsen og på fuld tid i Århus, har virksomheden det rette grundlag for udvikling og fremdrift. Hertil har virksomheden også deltidsmedarbejdere, der hjælper med markedsanalyser, videoproduktion og markedsføring.

Virksomheden har herudover også et team udenfor virksomhedens daglige rammer bestående af psykologer, erfarne pårørende og tidligere depressionsramte.

Økonomi/finansiering

Virksomheden er finansieret af privat opsparing og udbetaler ingen løn endnu. Hver medarbejder bruger derfor ca. en dag om ugen på konsulentarbejde for at dække leveomkostninger. Der er på nuværende tidspunkt investeret i eget videoudstyr, hjemmeside, platform og app. Virksomheden vurderes ikke at have behov for at få en investor ind for at opnå succes i Danmark.

Virksomheden har ingen omsætning endnu, men forventer at starte omsætning medio 2019.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Virksomheden har det første online kursus klar d. 1. december 2018 og har afdækket depression i medio 2019. Herefter starter virksomheden på næste sygdomsområde.

Virksomheden stræber efter at påbegynde internationalisering 2021.

Virksomheden har selv startet den indledende proces ift. B2B salg, men mangler sparring for at kommer ud over stepperne.

Spørgsmål til panelet

Hvordan bør virksomhedens salgsproces/plan opbygges og eksekveres …
1. Hvordan kan virksomheden fastsætte prisen på deres produkt?
2. Bør virksomheden fastsætte en vejledende udsalgspris, som Sundhedsforsikringerne ikke må overstige når de sælger det videre?
3. Er der noget virksomheden skal være særligt opmærksomme på, når der skal sælges til sundhedsforsikringer?
4. Hvordan kan virksomheden komme ud til flest muligt, hurtigst muligt – og samtidigt opbygge en bæredygtig forretning?

Hvordan opnås optimale forhold gennem strategiske partnerskaber…
1. Hvilke områder af virksomhedens forretningsplan er specielt vigtige i forhold til strategiske partnerskaber? Kompetencer, ressourcer, strategi…?
2. Hvilke vigtige aftaler skal på plads i forhold til kunder/brugere? branding, eksklusivitet, rettigheder, salgsarbejde…?
3. Hvordan kan virksomheden komme ud til flest muligt, hurtigst muligt – og samtidigt opbygge et stærkt samarbejde?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software